NR. 9/2011

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la NR. 9/2011

Ion Coja: „14 iulie 1789, o zi jenantă din istoria lumii…“

La 7 noiembrie 1989, la Moscova, în Piaţa Roşie, roşie de sângele care s-a vărsat în Rusia după 7 noiembrie 1917, defilarea clasei muncitoare s-a făcut sub lozinca Proletari din toate ţările, iertaţi-ne!

La puţin după acest 7 noiembrie crepuscular, ruşii au renunţat a mai sărbători ziua de 7 noiembrie şi şi-au găsit altă zi naţională. Adevărul a fost scos de la obroc şi tot rusul a aflat că regimul politic instalat la 7 noiembrie 1917 a adus popoarelor Rusiei cele mai mari nenorociri din istoria Rusiei! Iar prin exportul „Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie” dezastrul s-a lărgit şi în Europa de Est, precum şi pe alte continente. >>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Ion Coja: „14 iulie 1789, o zi jenantă din istoria lumii…“

Dan Brudaşcu: „150 de ani de la constituirea ASTREI“

Pătrunderea ASTREI în teritoriile de Vest ale Transilvaniei şi în Ungaria

Asociaţiunea Transilvană pentru Literatură Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA) a fost concepută şi înfăptuită ca o instituţie reprezentativă în viaţa culturală, economică şi în lupta de emancipare naţională a românilor din Transilvania şi Ungaria[1]. Ea a fost considerată, pe bună dreptate, ,,o instituţie pan-românească”, un stâlp ”înfipt în pământul strămoşesc al românilor ,,pentru viitorul românilor”, un reazim al naţionalităţii, o tânără plantă ce astăzi se înplântă în a două noastră patrie”. După cum se ştie, ASTRA va îndeplini rolul de coordonator şi conducător al mişcării politice, culturale, ştiinţifice atât a românilor din Transilvania, cât şi a celor din alte regiuni aflate sub dominaţie străină. În vederea cuprinderii, în mod sistematic, a întregului teritoriu locuit de români în acţiunile culturale şi educative ale ASTREI, conducerea acesteia iniţiază, în 1868, crearea despărţămintelor. Această măsură este o mărturie a prestigiului de care se bucură Asociaţiunea, o cornfirmare a faptului că toate realizările ei veneau în întâmpinarea nevoilor celor mai diferite categorii de oameni. >>>>


Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Dan Brudaşcu: „150 de ani de la constituirea ASTREI“

Corneliu Florea: „Problema Ardealului văzută de un american. MILTON G. LEHRER – Ardealul, pământ românesc (Ed. Vatra Românească, Cluj)“

PREZENTAREA  SCRIITORULUI   AMERICAN 

În prefaţa volumului  de cinci sute de pagini, istoricul Ion Pătroiu face o scurtă prezentare a autorului, jurnalistul şi scriitorul american Milton G. Lehrer,  pe care îl caracterizează drept un om de cultură, perfect informat, observator atent şi obiectiv, având un stil concis prin selectarea esenţialului. În continuarea prefeţei, Ion Pătroiu care, în 1991 împreună cu soţia autorului, Doamna Edith Lehrer, a îngrijit ediţia volumului apărut la Editura Vatra Romanească – Cluj Napoca , precizează că obiectivele  lui Milton G. Lehrer  au fost etalarea adevărului istoric şi social din Transilvania , a monstruozităţii Dictatului de la Viena ( August 1940 ) şi a metodele propagandei ungureşti : falsul deliberat, minciuna sfruntată, neruşinarea cinică.   >>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Corneliu Florea: „Problema Ardealului văzută de un american. MILTON G. LEHRER – Ardealul, pământ românesc (Ed. Vatra Românească, Cluj)“

Zaharia Bala: „Manifestul inimii de ROMÂN – Adevărul istoric despre un ţinut numit TRANSILVANIA!“

Deşi suntem o naţie cu un trecut zbuciumat, înscris cu litere de sânge în analele istoriei universale, graţie inteligenţei, înţelegerii şi înţelepciunii de care a dat dovadă de-a lungul secolelor, poporul român a reuşit să-şi păstreze demnitatea, integritatea şi, nu în ultimul rând, valorile sale naţionale. Respectând istoria altor popoare  şi-a respectat şi apărat propria istorie, iubindu-şi dintotdeauna rădăcinile şi locurile moştenite din moşi strămoşi, trăind în bună înţelegere cu toate neamurile pământului, indiferent de naţionalitate şi manifestând în permanenţă dragoste de semeni şi condescendenţă faţă de toţi aceia care au încercat să-i ştirbească imaginea şi să atenteze la integritatea teritorială a României. >>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Zaharia Bala: „Manifestul inimii de ROMÂN – Adevărul istoric despre un ţinut numit TRANSILVANIA!“

Elena Buică: „Octavian Curpaş – o nouă carte“

„EXILUL ROMANESC LA MIJLOC DE SECOL XX – Un altfel de paşoptişti români în Franţa, Canada şi Statele Unite”, Editura „Anthem”, Arizona, octombrie 2011

Jurnalist de marcă, poet si prozator, Octavian Curpas semnează o nouă carte deosebit de interesantă în care prezintă o părticică din istoria emigranţilor români, adevărate pagini de istorie încă nescrisă despre acele fapte care pun în lumină frumuseţea trăsăturilor omeneşti cu care sunt înzestraţi semenii noştri de origine română. Cartea este în acelasi timp şi un bun ghid al emigranţilor care au avut tăria să ia viaţa pieptiş, să-şi înfrunte destinul, urmând calea exilului. >>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Elena Buică: „Octavian Curpaş – o nouă carte“

George Roca: „România este reprezentată din nou în literatura australiană – Revista ZineWest11“

Lansarea revistei ZineWest11 – 15 octombrie 2011

Ca în fiecare an, luna octombrie 2011 a însemnat pentru viaţa literară a regiunii de vest a Sydney-ului lansarea revistei ZineWest11 – Contemporary & Traditional Prose, Poetry, Art – Western Sydney Writers, precum şi decernarea premiilor găzduite de New Writers’ Group (http://www.nwg-inc.com/ezine/index.html). În aceasta primăvară (australiană, desigur!), evenimentul s-a desfăşurat în incinta Muzeului de Istorie Parramatta Heritage Centre, Sala Seminar, loc de întâlnire pentru artele plastice, muzică şi literatură, fiind sprijinit de două importante instituţii interesate în promovarea culturii prin cuvântul scris: University of Western Sydney şi Compania Expression Sessions. >>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la George Roca: „România este reprezentată din nou în literatura australiană – Revista ZineWest11“