~Gheorghe Postelnicu: „Vocaţia construcţiei la Artur Silvestri“

Într-o cultură cu vocaţia rupturii, publicaţiile Asociaţiile Române pentru Patrimoniu constituie puntea între tradiţie şi noutăţile vieţii moderne, între localismul îngust şi poziţiile lucide europene. Ele concentrează, prin viziunea fondatorului acestei politici culturale, Dr. Artur Silvestri, importante forţe creative, în jurul unei platforme din care e cu neputinţă să nu apară capodopere. Editorialele Domniei Sale consemnează angajamentele convenţionale ale acestor proiecte care au un profil cultural complex, iniţiind o reabilitare a gândirii contemporane. Condiţiile grafice sunt remarcabile, apariţiile regulate în contextul presei culturale româneşti. Revistele excelează prin calitatea materialului polemic dominat de profesionişti. În Editura Semănătorul şi în Biblioteca online se publică studii critice, eseuri, poezie, proză, teatru, jurnale. Perspectiva asupra fenomenului cultural contemporan este largă prin publicarea consecventă a unui mare număr de autori din toate „regiunile culturale”. Reconsiderarea trecutului după grila unor criterii de valoare exigente în locul melancoliei exclamative, problemele prezentului fosforescent şi dinamic, iată temele care împacă diversitatea talentelor angajate de publicaţiile ARP. Etic şi estetic, naţional şi universal, tradiţional şi modern într-o „nouă geografie literară”.

Spiritul enciclopedic al editorului are darul de a-i linişti pe colaboratori, de a le apăra speranţa măcinată de răul desfăşurat în jurul lor. Domnul Artur Silvestri inspiră marea bucurie culturală prin convingerea că frumosul şi binele pot salva oamenii. Cine, în cultura română, şi-a mai pus timpul, sănătatea şi banii în slujba unor asemenea idei? Publicaţiile electronice difuzate sub formă de reviste şi de buletine informative, proiecte gratuite şi independente care încurajează dezbaterea liberă, solidaritatea, sporesc patrimoniul larg al cercetării şi al creaţiei contemporane, întrucât părintele lor a imprimat o forţă centripetă a coeziunii prieteneşti mult mai tare decât tendinţele centrifuge ale societăţii. Unele din lucrările apărute la Carpathia Press sau la Semănătorul vor trece fără dificultate din imediat în istoria culturii. Acest proiect demonstrează faptul că tineri şi vârstnici, debutanţi şi consacraţi zboară liber peste şesul propriului destin, este adevărat, unii împiedicându-se în propria retorică, alţii în doctism şi exegeze esoterice, dar, indiferent de ce spun şi cum spun, cu toţii sunt animaţi de bune intenţii. Diferitele feluri de vocaţii sunt ajutate să-şi desfăşoare aripile, chiar dacă se vor găsi mereu ipocriţi porniţi să sugrume acest proiect grandios. Un text literar nu e o operă, iar o operă nu e literatura însăşi. Totul se împleteşte precum ochiurile unei broderii străvechi.

Înfrânţi de „elitismul” şi acreala celor mai multe reviste pe suport material, un număr mare de autori s-au îndreptat instinctiv spre formula virtuală, generoasă şi flexibilă. La început o speranţă, ea a devenit între timp şi o direcţie interdisciplinară, uşurând contactul cu vectori mai puţin făţişi, cu tendinţe care dau lovituri stagnării şi izolării. Proiectele iniţiate şi organizate de Domnul Artur Silvestri, susţinute prin contribuţia Asociaţiei Scriitorilor Creştini reprezintă faţa vie a culturii actuale, un argument în plus cu privire la continuarea lor, departe de cărările bătute ale crispării şi indiferenţei, dacă nu chiar ale dispreţului faţă de diversitatea fenomenului cultural actual. Scriitorul nu este locatarul unei eprubete. El caută forme mai puţin constrânse de comunicare în care să spună ce este şi cât este, zidindu-şi sufletul în ceea ce construieşte, făcându-ne părtaşi la secretele sensibilităţii sale.

Cum aş fi fost eu, Gheorghe Postelnicu, fără publicaţiile ARP? De bunăseamă, mai puţin productiv, mai puţin imaginativ, mai puţin cunoscut, mai puţin … fericit, pentru că nu aş fi aflat niciodată cum gândesc viaţa şi arta Mariana Brăescu, Cezarina Adamescu, Maria Eugenia Olaru, Al. Florin Ţene, Constantin Miu, Adrian Botez, Emilian Marcu, Alexandru Nemoianu, Eugen Dorcescu, Dimitrie Grama, George Anca. Activitatea ARP este imaginea unui roi de albine în agitaţie, activ şi gata de ripostă, de o mobilitate înviorătoare, strângând în faldurii fagurilor aroma pajiştilor noastre.
GHEORGHE POSTELNICU