~Adrian Botez – recente

STĂRUINŢA ÎN ORBIRE…A «DOMNULUI» N. CORNEANU

În seara zilei de 9 iulie 2008, la ieşirea de la întrunirea Sfântului Sinod (în care se puseseră în discuţie, printre altele, şi păcătoasa şi trădătoarea, de Lege şi Neam, împărtăşire a I.P.S.S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, cu greco-catolicii, precum şi sfinţirea agheasmei, de către P.S. Sofronie Drincec, cu greco-catolicii…) – Nicolae Corneanu , întrebat de către reporterul de la Radio Trinitas, dacă regretă greşeala ce a făcut-o (şi pentru care fusese supus judecăţii Sfântului Sinod, care tocmai îl iertase…) a răspuns, în aparenţă vag, în realitate cu o încăpăţânare sfidătoare şi obraznică: „ E regretabil că s-a ajuns la astfel de situaţie…(s.n.). Sfântul Sinod, prin judecată cu obiectivitate critică, a ajuns la concluziile sale…(s.n.)”

În prealabil, vicarul patriarhal Vicenţiu Ploieşteanul (Griffoni …) spusese că BOR „nu vrea tăierea capetelor celor vinovaţi” (era vorba de I.P.S.S. N.Corneanu şi de P.S. Sofronie Drincec), ci „îndreptarea lor”…

Nimeni nu ceruse, vreodată, Doamne fereşte, să se clintească vreun fir de păr din capetele celor doi păcătoşi…Cu o zi înainte (8 iulie 2008), purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, părintele C. Stoica, sugerase că, printre soluţiile avute în vedere de Sfântul Sinod, privitoare la acest caz, ar fi fost şi „retragerea celor doi apostaţi într-o mănăstire, să se roage pentru păcatele lor”…Perfect creştineşte (ne-am zis) a gândit propunătorul din umbră! (…noi, robiţi demonului mâniei contra apostaziei cu justificări „ecumenice”, propusesem chiar excomunicarea…).

Ei bine, nu! Se pare că susţinătorii (din umbră sau din lumină…) ai apostaziei celor doi „ecumenişti” apostaţi, le-au refuzat celor doi pocăinţa…Şi le-au dăruit o iertare CA EXCES!), care-i lasă întru să se bălăcească întru păcat – şi să-i tragă după ei şi pe alţii, MULŢI, întru pierzanie…Căci ei, apostaţii cu pricina, nu sunt fitecine, ci Mitropolit, respectiv Episcop…

Şi iată rezultatul imediat: nu doar că I.P.S.S. Corneanu, Mitropolitul Banatului, nu recunoaşte dreptul de judecată al Sfântului Sinod al BOR (spunând, a posteriori, că concluziile sunt „ale sale”/ale Sfântului Sinod, dar nu şi ale „mele”-Corneanu Nicolae, judecatul…) – dar acuză, voalat, dar indubitabil, Sfântul Sinod, că şi-a permis să-l judece pe I.P.S.S., „cogeamite apostatul”… Poate o fi regretabil că te-a iertat, „domnule” Corneanu – dar, în niciun caz, „situaţia” de apostazie nu a creat-o Sfântul Sinod, ci „vedeta ecumenismului pre limba şi voia Vaticanului”– apostatul N. Corneanu!!!

Păi, eu, unul, când te văd, „domnule” Corneanu, că nu mai recunoşti şi nu mai respecţi nimic din BOR, scuipând pe Ortodoxie – nu te mai pot numi, cu nici un chip, „părinte” – căci nu-mi eşti şi nu-mi poţi fi părinte ocrotitor, întru Duh – nu-ţi mai pot simţi harul – din moment ce stăruieşti în orbire şi sfidare faţă de Mama-Biserică Ortodoxă, deci faţă de Buna Legiuire de Duh a Lui Hristos – prin prieteşugul şi pupătura ta în bot cu Satana Apostaziei… E treaba şi păcatul bănăţenilor, de te vor mai recunoaşte, de acum încolo, drept „părinte”, drept „păstor bun” (da, de cel care-i mână la râpă…) – mai ales după această sfidare chiar a judecăţii (mult prea blânde, ba aş îndrăzni a zice: suspect de blânde) a Sfântului Sinod…Avem bănuiala că numai UNII (anume…) din membrii Sfântului Sinod (intimidaţi…de cine, dacă nu de Mântuitorul Hristos?!…de către UE???!!!), au omis varianta, perfect creştină (şi curăţătoare/îndreptătoare) a retragerii apostaţilor la mănăstire…(căci, în definitiv, dinspre mănăstire s-au şi înălţat la cinul, din care au trădat încrederea mânăstirii…).

Dac-ai fi fost un simplu muritor, ca noi sau ca altul – şi încă ar fi fost foarte rău ce-ai făcut – şi rea ar fi fost şi iertarea ta „abuzivă” (care nu ţine cont de potenţialul tău de otrăvire a sufletelor şi pierzanie a turmei!) – dar aşa, fiind I.P.S.S. N.Corneanu, câtumai Mitropolitul Banatului (precum şi Sofronie Drincec, câtumai Episcopul Oradiei şi Bihorului…să nu-l uităm, chit că a tăcut mai diplomaticeşte, mai nesfidător, acum, deocamdată…), deci având posibilitatea de a târî după tine, la râpa apostaziei, sute de mii de români ortodocşi, este o reală catastrofă spirituală!!! Sfântul Sinod s-a grăbit să ierte când şi pe cine nu trebuia (spre deosebire de „cazul Tanacu”, când s-a grăbit să nu ierte NIMIC…De ce, oare pentru că sărmanul preot-călugăr Daniel Corogeanu nu era „cu spate”, nu era decât un „oarecare umil călugăr”… – „puturos, bărbos şi pletos”, cum a grăit atunci presa… – dar nu numai ea, din păcate?! Nu e bine…).

…Noi nu mă alăturăm, dar reţinem, cel puţin mental, vocea anonimă care-a ţâşnit dintr-o grămadă de oameni, de pe o stradă a oraşului Gura Humorului, unde ne aflam pentru scurtă vreme – grămadă nerăbdătoare să asculte, la difuzoarele radioului Trinitas, atât decizia Sfântului Sinod, cât şi reacţia lui Corneanu: „Javră de popă…”

____________________

CAPITALISM + PROPRIETATE CU ORICE PRET =CRIMA !!

Astăzi, 28 noiembrie 2007, pe Calea Moşilor, dintr-un imobil “câştigat în instanţă” de un proprietar, au fost evacuaţi cu forţa, în gerul de-afară, 30 de oameni…, cu vârste cuprinse între 1 an şi 70 de ani…8 familii…Unii, aveau rude ori prieteni, pe la care să se aciuiască…alţii, nu…Cei bătrâni, de unde să mai găsească, în această junglă, prieteni?! Mai ales “la nevoie”… Unul dintre cei evacuaţi a vrut să arunce imobilul în aer…Toţi arătau actele de la primărie, prin care li se îngăduise/prelungise să mai stea, un an, în coşmelia aia nenorocită…nici de restaurat n-are nimeni voie s-o restaureze, pentru că face parte din “fondul de patrimoniu” – …ce mai grijă au avut Primăria şi primarii , de PATRIMONIU, că a ajuns o biată cocioabă zgubilitică , bună doar să adăpostească de geruri şi crivăţ pe nişte uitaţi de soartă ai lumii ăsteia…

Domnule proprietar capitalist (nu mă interesează cum te numeşti!!!), dacă, până acum, ai putut aştepta, 60 de ani (cam atâta ar fi de la naţionalizare…), cum de te-a prins graba sălbatică tocmai acum, în prag de iarnă, să-i dai afară pe oamenii ăia sărmani, chiriaşi fără de voie, desigur…?! – căci dacă ar fi avut, ca dumneata, proprietarule, bani să cumpere şi să câştige, cu laia de avocaţi pe urme, imobile – e sigur că şi-ar fi cumpărat casa unde stăteau cu chirie…sau şi-ar fi croit vile ca aia din care trimiţi dumneata, cu trufie de logofăt de moşie, ordinele către jandarmii care-i evacuează pe “nemernici”…

Dacă, la proces, ai fi câştigat nu casa asta nenorocită, ci…MOARTEA…tot aşa te-ai fi grăbit s-o înhaţi?! Mă tem că nu. Mă tem că nici prin minte nu-ţi trece că eşti perfect EGAL (ce comunism mai domneşte şi pe lumea ailaltă…fereşte-te , da, bine faci : fereşte-te de lumea ailaltă, că nici nu ştii ce “regim” te-aşteaptă acolo…!!!), în Moarte, cu nenorociţii pe care, acum, cu atâta îngâmfare tembelă şi feroce, îi trimiţi, singuri, spre “coana” Moarte. Dar vei veni, proprietarule, şi dumneata, Acolo…oricât te-ai feri…oricât de multe case ai aduna, pe Pământul ăsta, “din munca dumitale cinstită”…hmmm…

Mă tem că singurul lucru care te interesează este să pui mâna pe cât mai multe obiecte din lumea asta…Mă tem că nici măcar nu eşti proprietarul “de drept”, care va fi murit de mult…că nici nu faci parte dintre moştenitori…de cele mai multe ori, moştenitorii “de drept” renunţă la hăţişul birocratic al justiţiei, şi-şi vând, pe nimica toată, dreptul de “întâi născut”…

Nici nu-ţi pasă că, de fapt, prin gestul dumitale, condamni şi puţinele lucruri pe care le va fi având bune capitalismul (DACĂ va fi având ceva cu adevărat bun…) la neîncrederea şi ura totală a oamenilor de bună-credinţă…Căci nu eşti în stare, prin fapta dumitale hrăpăreaţă, decât să demonstrezi că orice formă de capitalism+proprietatea cu orice preţ=CRIMĂ…Dar, nu-i nimic – pe lumea cealaltă, măcar, nu vor mai fi avocaţi care să te ţină de sub braţe…ci doar UN SINGUR JUDECĂTOR…CU HOTĂRÂRI INATACABILE…”stimabile” hrăpăreţ, “stimabile” criminal cu “acte în regulă”…

Mda, nu te vei mai întâlni pe pământ, cu aceşti nenorociţi, pe care nu catadicseşti să-i vezi/priveşti direct în ochi, pe care nu-ţi pasă că-i poţi azvârli direct în braţele Morţii…dar tot Moartea te va învăţa că nu-i vei întâlni nici pe lumea cealaltă: doar şi numai ei vor avea, acolo, avocaţi…Pe cine? Chiar fapta dumitale îngreţoşător, cumplit de sălbatică, meschină, criminală, hrăpăreaţă…Ce mai râde dracul de dumneata…PROPRIETARULE CU ORICE PREŢ…!!!

_______________

”OPUS DEI“ LA BUCURESTI ?

Cine face jocurile ? Ordinul catolic care e o influentă armată secretă, botezată “Mafia lui Dumnezeu”

OPUS DEI” – FALSA “VOINŢĂ A LUI DUMNEZEU“…

Nu facem decât să amintim (şi să sublinie anumite aspecte!), ceea ce unii dintre cititori ştiu, deja, prin articolele dlui Florian Bichir, din ziarul Evenimentul Zilei, din 7-8 mai 2006.Iată doar câteva informaţii, spicuite de noi, dintre cele multe (şi nu totdeauma spuse cu obiectivism!), furnizate de ziaristul Bichir, despre “Opus Dei“-”Opera lui Dumnezeu“:”Fostul prim-ministru Radu Vasile, preotul Vasile B. Bogdan (n.n.: noi posedăm informaţii şi despre apartenenţa la “Opus Dei” a avocaţilor Răzvan Păsculescu, Laszlo Kiss – cu multe conexiuni la nivelul Prelaturii din Germania, Spania sau Vatican – ) , episcopul Virgil Bercea – sunt doar căţiva români care au avut sau au legături cu <<Opus Dei>>. In <<Evenimentul zilei de duminică>>, ei au povestit despre originea, funcţionarea şi obiectivele uneia dintre cele mai influente organizaţii din lume.
Constituţia <<Opus Dei>> îi sfătuieşte pe membri să păstreze (cităm): <<o tăcere prudentă, în ceea ce priveşte numele celorlalţi membri; nu trebuie să dezvăluie nimănui apartenenţa lor la <<Opus Dei>>.
<<Opus Dei>> reprezintă o adevarată armată creştină, care nu poartă uniformă, ci costum şi cravată. Soldaţii sunt miniştri, bancheri, profesori universitari, jurnalişti sau avocaţi. Iar toţi lucrează pentru împlinirea Operei lui Dumnezeu.
<<Opus Dei>> înseamnă aproape 84.000 de membri laici în întreaga lume, la care se adaugă 1.890 de preoţi, vreo 20 de episcopi, doi cardinali. “

Şi primele comentarii, pe care le socotim nu doar necesare, ci, în primul rând, de bun-simţ:

1-Ce fel de Dumnezeu adoră cei din “Opus Dei”, dacă, în plină eră creştină (cel puţin aşa se pretinde, de la Vatican!) – membrii ei “păstrează o tăcere prudentă”? Prin ce se diferenţiază comportamentul lor, de cel al Masoneriei/Masonilor, care se ştiu “cu musca pe căciulă”, că numai vorba vine că ei ar aduce “fericirea şi prosperitatea şi pacea mondiale” – când ei, de fapt, seamănă războiul pe unde trec… – iar războiul modern este (se ştie!) aducător de profituri personale, sau profituri ale unei oligarhii foarte restrânse?

2-Ce fel de armată şi-o fi alegând Dumnezeu (dacă este să-i credem pe cei de la “Opus Dei“…) , dacă această armată este formată din “miniştri, bancheri, profesori universitari, jurnalişti sau avocaţi”??? Poate să zică fostul prim ministru al României, Radu Vasile (trecut la catolicism “în miez de noapte, în plină beznă”…), ori preotul Vasile B.Bogdan, până li se va duce gura la urechi – dar Hristos-Dumnezeu a fost, în toţi cei trei ani şi şase luni de propovăduire a Noii Credinţe pe Pământ, în război deschis cu puterea cezarică; or, ce reprezintă “miniştrii”, decât administraţie cezarică, ce reprezintă “bancherii” decât “mamonismul” şi “camăta”, pe care Hristos-Dumnezeu le înfierează cu atâta vehemenţă, încât, pentru prima şi singura dată, simte nevoia de a folosi biciul, când îi aluingă pe “uzurieri” – bancherii de azi… – din Templul lui Dumnezeu, acuzându-i că au transformat Casa Domnului “în peşteră de tâlhari”…???!!! …Şi mai sunt şi “profesori universitari” – cei care, în majoritate, cel puţin în ultimul veac, au promovat, pe faţă, marxismul… – aducând demagogia la rangul de “artă demonică”, cu totul dubioasă… – iar cât despre “jurnalişti”-specialiştii de azi ai manipulării minţii Neamurilor Pământului, şi “avocaţi”, cărora ţăranul român le zice, cu atâta plasticitate, “lătrăi”…Dacă asta e Armata lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeul lor (al membrilor lui “Opus Dei“) seamănă, la “poză şi figură”, leit cu Satana…ceva de speriat…

Cât despre cifrele de membri, vehiculate, ne naşte pe buze, în mod automat, fireasca întrebare: dacă Vaticanul pretinde, chiar şi prin emisarii lui români (Radu Vasile, Virgil Bercea, Vasile B. Bogdan etc.) că “Opus Dei” este Armata lui Dumnezeu, oare de ce-i trage inima la treabă pe aşa de puţini, să facă “voia lui Dumnezeu” pe Pământ? Nu sunt decât două răspunsuri:

a-ori autoritatea Vaticanului este înspăimântător de mică…(ceea ce noi ştim că nu este cazul…) – ori

b-ceea ce fac aceşti domni nu este, în niciun caz, “VOIA LUI DUMNEZEU”, în folosul larg, al omenirii… – şi, de aceea, cu cât mai puţini, cu atât se păstrează secretul potlogăriilor mai uşor şi se împart prada şi meritele la mai puţini, deci este mai…grasă prada şi mai substanţială/strălucitoare răsplata…

Parcă asta e logica din zilele noastre, nu? Şi, se pare, Vaticanul cezarismului papal, care s-a amestecat (şi a provocat chiar!) războaie dezintegratoare de lume (şi nu ne referim, ÎN NICIUN CAZ , la trecutul îndepărtat, pentru care papa Ioan Paul al II-lea a cerut scuze, în numele Bisericii Catolice…) – nu deviază deloc de la această logică perfect cezarică, deci ANTICRISTICĂ!!!

Ce, parcă trebuia să se ştie de către mulţi oameni de pe Pământ, cum au fost provocaţi, susţinuţi (în tot felul…) şi încurajaţi croaţii (şi slovenii…) catolici, să sară la gâtul sârbilor ortodocşi…???!!! Sau, cum “Solidarnosti”, aşa-zisa “mişcare sindicalistă” de la Şantierele Navale “Ursus”-Gdansk – din Polonia, nu era decât o oficină a Vaticanului-cel-Politic/Cezaric (electricianul Lech Walesa era o simplă fantoşă/marionetă – cu cât mai neşcolit, cu atât mai uşor de “smerit”…!), iar nu “expresia nemulţumirilor populare faţă de sistemul comunist perimat”???!!! Sau, amânarea cu 8 (OPT !!!) zile a protestului Vaticanului, faţă de izbucnirea, peste noapte, tâlhăreşte, a războiului din Iraq (încălcându-se toate normele juridice internaţionale!!!) – trebuia să aibă mulţi martori ai realelor “motivaţii de tăcere/întârziere” ale Vaticanului?! etc. etc. etc.

“Hegemonismul” Vaticanului, reaua-credinţă, aroganţa, foamea cumplită de dominaţie cezarică a catolicismului vaticanez, prin intimidarea şi subminarea celorlalte Biserici Creştine – toate acestea s-au văzut/reflectat clar, în declaraţia publică, din vara aceasta, a papei Benedict al XVI-lea…care consideră Singura Biserică a Tradiţiei Creştine, cea ORTODOXĂ – “o biserică particulară”…Şi dacă-i aşa de particulară, de ce să n-o confiscăm noi, Sfântul Scaun – ca pe orice SRL, din jungla capitalistă…???!!!

De aceea, faptul că IPSS Nicolae Corneanu, în cadrul emisiunilor de pe postul Realitatea TV, a făcut propagandă “pe faţă” pentru “studentul” catolicilor şi al protestanţilor vestici (Strasbourg-ul catolic şi Bossey – din Elveţia calvină…) – IPSS Daniel, Mitropolitul Moldovei, ni se pare relevant pentru forţele care “împing” din spate, azi, în ANB – în problema (”capitală” nu doar pentru noi, ortodocşii… – ci şi pentru duşmanii cei mai înverşunaţi ai Ortodoxiei…) a alegerii Noului Patriarh…(Este tare greu de crezut că va simţi îndemn Sfântul Duh, să se pogoare într-o adunare în care colcăiesc cele mai străine de Dumnezeu interese!!!…). Vor fi fiind şi ex-securişti (noi am zice că, mai curând, foarte liberali “sereişti”…), şi masoni (noi am susţinut acest lucru, nu “mânaţi” de “lista lui Guşă”, ci având propriile noastre informaţii, foarte directe!), printre membrii ANB – dar, fie-ne iertat, cezarismul vaticanez depăşeşte, în influenţă şi vehemenţă, toate celelalte “mişcări subterane” din ANB, la un loc…Nu degeaba dl Bichir foloseşte, atunci când vrea să denumească “Opus Dei” – sintagma “Mafia lui Dumnezeu“…(Mai ţineţi minte, probabil, cum bătrânul naş sicilian, Vittorio Corleone, când voia să sugereze că are la mână, cu tot cu suflet, cu viaţă şi cu moarte, pe cineva… – avea expresia: “I-am făcut o propunere pe care nu o va putea refuza…” – să vedem ce propuneri “de nerefuzat” se vor face în ANB…pentru că e clar că degeaba se semnează diverse liste de susţinere a unor înalţi prelaţi ortodocşi patrioţi şi buni români… – listele acelea vor rămâne la coşul de gunoi al ANB, date fiind…datele problemei, în variantă vaticanezo-new york-eză…). Auziţi cum sună: “Mafia lui Dumnezeu”…Evident, nu a adevăratului Dumnezeu – “căci se vor scula atunci (n.n.: adică, acum, pentru că vremurile vestite de apostoli au cam venit/s-a cam “plinit” vremea…) mulţi hristoşi mincinoşi” – ci a “Adversarului”…

***Mai jos, nu facem decât să redăm informaţie “brută”, din cea oferită de dl Bichir, în legătură cu anumite aspecte ale organizării şi istoricului “Opus Dei” – aspecte pe care autorul articolului de faţă fie nu a avut cum să le verifice, fie la care nu are de adăugat ceva – şi, deci, nici nu va interveni cu vreun comentariu:

Evolutia unei forte religioase

> 1902. Jose Maria Escriva se naste intr-o familie din clasa de mijloc, in regiunea spaniola Aragon.

> 1928. Escriva, acum un preot care traieste in Madrid, are o viziune (in care “Domnul isi exprima dorinta ca Opus Dei sa existe”) si pune bazele organizatiei care-i va ajuta pe laici sa gaseasca sfintenia in viata si munca de zi cu zi.

> 1939. Escriva publica “Calea”, o carte cu 999 maxime spirituale.

> 1962. Conciliul II al Vaticanului se deschide, impartasind viziunea lui Escriva asupra activismului laic.

> 1975. Moare Escriva; Alvaro del Portillo, un prieten apropiat al acestuia, este ales succesor.

> 1982. Papa Ioan Paul al II-lea acorda Opus Dei statutul de prelatura personala.

> 2002. Papa Ioan Paul al II-lea il canonizeaza pe Escriva, la doar 26 de ani dupa moartea acestuia, portretizandu-l ca pe “un sfant al vietii de zi cu zi”.

Categorii de membri

Laicii
> Supranumerarii (70% din totalul membrilor) pot sa fie celibatari sau casatoriti. Acesti membri ai Opus Dei traiesc in propria casa.

> Numerarii s-au angajat sa fie celibatari, sa traiasca in saracie si ascultare. Continua sa-si exercite profesia si traiesc in resedinte (nemixte) Opus Dei.

> Supleantii sau oblatii sunt membri care au facut legamant de celibat apostolic, dar nu sunt pe deplin disponibili pentru sarcinile apostolice. Locuiesc in general cu familiile lor. Unii numerari sau supleanti sunt chemati pentru preotie si formeaza clerul propriu al Opus Dei.

Preotii

> Numerarii reprezinta clerul Operei Domnului. Fac parte din Societatea Sacerdotala a Sfintei Cruci (asociatia de preoti a Operei Domnului).

> Mai sunt si cooperatorii sau colaboratorii. Acestia nu sunt membri Opus Dei si pot sa nu fie crestini sau catolici.

2,8 miliarde de dolari

> Potrivit unuia dintre zvonurile care circula despre Opus Dei, trecerea pe care organizatia o avea la Papa Ioan Paul al II-lea s-ar fi datorat faptului ca Opus Dei ar fi finantat “Solidaritatea”, dar si ca ar fi ajutat banca Vaticanului sa scape basma curata dupa scandalul din 1982.

> John Allen, jurnalist si critic al Vaticanului, care a publicat in 2005 o carte despre Opus Dei, si expertul sau financiar, Joseph Harris, au descoperit ca Opus Dei are proprietati in valoare de 344,4 milioane de dolari in America si o avere globala estimata la 2,8 miliarde de dolari. (A. D.)

Cata putere are Opus Dei?

> In cei 78 de ani de existenta, Opus Dei a actionat ca un magnet de zvonuri. Gruparea a fost acuzata ca a folosit averi imense si si-a cultivat influenta pentru a face aproape orice, de la sustinerea dictaturii spaniolului Francisco Franco, la grabirea sanctificarii parintelui Opus Dei si la “plantarea” adeptilor sai conservatori in toate guvernele, de la Varsovia la Washington.

> Unii spun ca cel mai mare secret al Opus Dei este implicarea sa in politica internationala. Noul regim conservator al Poloniei include si un ministru Opus Dei, alaturi de alti cativa oficiali, potrivit spuselor unuia dintre directorii grupului Opus Dei din Varsovia, citat de revista “Time”.

> In Peru, Juan Luis Cardinal Cipriani, primul cardinal Opus Dei, a spus: “Cele mai multe grupuri care lupta pentru drepturile omului sunt de fapt fronturi pentru miscari politice marxiste si maoiste”.

> Ani intregi, catolicii de la Washington au pastrat o lista informala a oamenilor Opus Dei suspusi, precum judecatorul Antonin Scalia, senatorii Rick Santorum si Sam Brownback, editorialistul Robert Novak si fostul sef FBI, Louis Freeh, arata publicatia “Time”.

“Românii din Opus Dei” – 8 mai 2006
Dezvaluiri. Ordinul catolic e o influenta armata secreta, botezata “Mafia lui Dumnezeu”

Fostul prim-ministru Radu Vasile, preotul Vasile B. Bogdan si episcopul Virgil Bercea sunt doar cativa romani care au avut sau au legaturi cu Opus Dei. In “Evenimentul zilei de duminica” ei au povestit despre originea, functionarea si obiectivele uneia dintre cele mai influente organizatii din lume.

Constitutia Opus Dei ii sfatuieste pe membri sa pastreze “o tacere prudenta in ceea ce priveste numele celorlalti membri; nu trebuie sa dezvaluie nimanui apartenenta lor la Opus Dei”.

Opus Dei reprezinta o adevarata armata crestina, care nu poarta uniforma, ci costum si cravata. Soldatii sunt ministri, bancheri, profesori universitari, jurnalisti sau avocati. Iar toti lucreaza pentru implinirea Operei lui Dumnezeu.
Opus Dei inseamna aproape 84.000 de membri laici in intreaga lume, la care se adauga 1.890 de preoti, vreo 20 de episcopi, doi cardinali.

Oficial, Opus Dei nu actioneaza in Romania, dar e greu de imaginat ca cea mai influenta organizatie catolica putea ocoli o tara latina cu peste un milion de credinciosi catolici.”

_______________
VREMURI DE INCULTURĂ ABJECTĂ ŞI DE JAF SISTEMATIC

VAI DE SUFLETELE NOASTRE…

(din nou, despre dezintegrarea cultural-spirituală…şi nu doar a românilor…)

În seara de joi, 20 septembrie 2007, ora 22, pe postul TV Antena 3, la emisiunea Sinteza zilei, românii (câţi au mai rămas cu sufletul/cugetul treaz), au putut avea măsura degenerescenţei cultural-spirituale a României postdecembriste.

Unul dintre cei mai cu “charismă” dintre ziarişti români, Ion Cristoiu, şi-a pus întrebarea, în emisiune, cum îi zice acelui personaj al literaturii clasice europene, vestit pentru împărţirea dureroasă a inimii sale între datorie şi sentiment. Ceilalţi oaspeţi ai emisiunii lui Mihai Gâdea erau ex-ministrul învăţământului, dna Ecaterina Andronescu şi singurul lider liberal mai spălat şi dezgheţat – Crin Antonescu. (Nu-l mai punem la socoteală şi pe “teologul” Mihai Gâdea…). Ei bine, niciunul dintre aceştia habar nu avea despre ce voia ziaristul Ion Cristoiu să-şi aducă aminte – …deci, concluzia era (şi rămâne…) că domniile lor nici nu aveau de ce anume să-şi aducă aminte…

Noroc de SMS-ul unui telespectator, care i-a dat răspuns lui Cristoiu: era vorba de Cidul, din piesa clasică omonimă, de Pierre Corneille…secolul XVII, clasicismul francez…Ca trezit din somn, Crin Antonescu a bâlbâit:”A, da, deci Cidul de Racine…” – la care Ion Cristoiu a precizat:”Nu, la Racine e tocmai invers…E Cidul lui Corneille, da…”

Cei care au făcut liceul, la secţia umană, în timpul aşa-zisei “dictaturi”, ştiu că, la obiectul Istoria literaturii universale, lua nota 01 acela care nu ştia acest lucru elementar… – piesa Cidul, de Pierre Corneille…

Ce fel de spiritualitate dezvoltă, deci, această aşa.zisă “democraţie”?! – …dacă sub “dictatură”, oamenii aveau o instrucţie culturală (deci, şi o deschidere spirituală!!!) incomparabilă cu cea de azi, “democratic-”abracadabrantă/aiuristică/de bâlci… (instrucţie care ţinea de cultura generală, adică de “ceea ce îţi rămâne să ştii, după ce-ai uitat totul”… – iar nu de ştergerea, jalnică şi penibilă, dar, în esenţă, TRAGICĂ, a memoriei individuale şi colective!!!) – iar în aşa-zisa “libertate democratică”, un fost ministru al învăţământului (e drept, de formaţie inginerească – dar, totuşi, cultura generală…?!), plus cel mai breaz om din actuala pătură conducătoare a statului…plus “formatorii de opinie”-ziariştii… – habar nu au de lucruri care ţin de abecedarul culturii spirituale europene?

N-am fi surprinşi deloc dacă şi în Franţa, da, chiar şi în Franţa contemporană, un domn pe numele lui Nicolas Sarkozy, “par exemple”, s-ar bâlbâi (că doar a mai făcut-o, într-o stare de euforie ciudată…), în faţa unei astfel de întrebări de cultură generală elementară…

Vai de sufletele noastre…că în absurdă şi întunecată zodie au ajuns să vieţuiască, întru o progresiv-accelerată creştere a beznei spirituale…jur-împrejur…

…Şi să ne mai mirăm că, într-un sat din Ardeal, oamenii nu au de băut decăt apa de ploaie pe care le-o dăruieşte, de sus, din Cer, Dumnezeu… – şi de botezat, tot în apă de ploaie se botează copiii acelui sat… – ar fi nevoie doar de 60.000 de euro, pentru tras 30 km de ţevi pentru aducţiunea apei, dar primăria celui mai apropiat oraş refuză categoric această cheltuială (…pe când, în Bucureşti, primarul general Adriean Videanu îşi permite să cheltuiască 700.000 de euro!!!, deci de 12 ori mai mult decât pentru a salva sufletele unei localităţi din România… – pentru a instala o fântână arteziană într-o piaţă centrală, în care nimeni nu simţea/simte lipsa unei “arteziene”…).

…Şi chiar o s-ajungem să nu ne mai mirăm că, în zona Pieţei Romane şi a Pieţei Unirii, un metru pătrat de pământ costă 5.000 de euro (şi se găsesc cumpărători destui!!!), în vreme ce mii de oameni din oraşele ţării sunt daţi afară din casele-blocuri/cutii de şobolani, cu tot cu 3, 4 şi chiar 5 copii după ei, pe motiv că sunt datori la cheltuielile de întreţinere…iar altor zeci de mii li se taie gazul şi lumina, în plină iarnă… – sortindu-i astfel unei morţi/exterminări inexorabile, dar lente, pe ei şi copiii lor… – iar câţiva “sfincşi” (termenul modern ar fi “mafioţi”, pentru hoţii ce tac şi fac…de fapt, desfac/dezintegrează ţara părinţilor şi moşilor lor…) folosesc gazul şi petrolul (şi toate bogăţiile miraculoase…) ale pământului sfânt românesc (de parcă l-ar fi moştenit, pe drept şi pentru folosinţă veşnică, de la părinţii lor…), ca monedă în afacerile lor particulare şi ca mod de a înstrăina ţara, îmbogăţindu-se, deci, prin vânzarea de mamă…(dacă ar fi la nemţi, am zice: “de tată-Vaterland”…), cu darabana, la licitaţie, sau, de cele mai multe ori, cu o discreţie de-a dreptul criminală…?!

…Şi la ce bun să mai caşti ochii, când afli că numai pentru a fi consiliaţi juridic, întru construirea a 54 km de şosea, oamenii lui Orban Ludovic, cel de la Transporturi (fratele Unionistului European, Leonard…), dau, din buzunarul nostru, 7,6 milioane de euro…?! – …în timp ce actorii fac grevă, cântând coruri de Verdi (nici nu te lasă inima să-i întrerupi, cu vreo ofertă de mărire a salariului, nu?… – aşa-i de minunată greva lor!), pentru că au cca. 600 de euro pe lună…iar profesorii, trădaţi de sindicate, nici grevă nu mai fac, de lehamite, şi pleacă, pe capete, în necunoscutul de peste graniţe, să doboare pinii Canadei sau să şteargă posteriorul “prinţeselor” brunete ale Italiei…?!…Educaţia tineretului României?! S-o facă madam Andronescu şi cu Crin Antonescu…de mână…

…Sau când, lăţind cadrul mirării, la nivel terestru, afli că cea mai mare ambasadă din lume va fi cea a SUA…de unde?…păi, chiar din mijlocul binefăcătorului măcel “cruciat”…din Bagdad: se întinde pe 56 de ha (cu săli imense, de spectacol – …viziune ceva à la Hitler…, piscine, terenuri şi săli de sport…) şi costă cca. 590 de milioane de dolari…(deocamdată…). Fireşte, totul pentru binele, prosperitatea şi democratizarea şi libertatea poporului irakian…cam nerecunoscător…(iar au mai arucat în aer nişte TAB-uri cu mercenari “cruciaţi” ai SUA et Comp.!)…?!

…Madonna (cea creată în laboratoarele Satanei, de “ei”/spurcăciunile “iluminate”, pentru a o neutraliza pe Sfânta Maică a Mântuitorului…) a trecut de la catolicism la iudaism…Noi socotim că nu trebuia să mai facă atâta efort, inutil…

…Vai de sufletele noastre…

_______________
CAZUL DINESCU

MISUNA TARA ASTA DE TRADATORI

Misuna tara asta de lifte straine, spioni si tradatori de Neam…Astia, asa-zisii “frati”, sunt cei mai haini si periculosi dintre dusmani – pentru ca ei ne infig, DINTRE NOI, cutitul pe la spate…Si, mai cu seama, inima ma doare de altii, nu de alde Dinescu (paispe la leu…!!!) – si anume, de cei care, prin formatia lor intelectuala (in mod obisnuit… – dar parca astea-s vremuri obisnuite?), ar fi trebuit a fi “luminatori de Neam”…Dar ce “luminatori”, si ai carui Neam… – pot fi niste paduchi de tradatori???!!! Unde nu-i Duh, nu poate fi har si, deci, nici Misiune Sfanta de implinit!

O, Doamne, cati intelectuali si-au pierdut sufletul, si l-au vandut nici macar pe 30 de arginti, nici macar pe un blid de linte… – ci pe un loc “ceva” mai in fata…in avion…

De ce ne-o fi blestemat Dumnezeu asa de greu… – sau ne-ncearca, tocmai pentru ca suntem Neam Ales?!

Fie, dar amare incercari ne mai dai , Doamne…Stiu ca trebuie sa-Ti multumesc, totdeauna, pentru ca hotararea Ta este cea buna, izvoratoare de adevar si dreapta… – dar, Doamne, ingaduie, rogu-te, unui biet orb, sa te roage, in genunchi, “sa nu ne prapadesti de tot “, cum zicea un Poet al Neamului Astuia Necajit…
…Stiam despre numitul Dinescu Mircea…stiu si despre altii, din cei cocotati acolo, sus…infractori (in primul rand, moral-spirituali!), pentru care legea oamenilor se vadeste/dovedeste prea slaba, dar pe care Legea Lui ii va ajunge, cu multa cumplire!!! Ei sunt pedeapsa lui Dumnezeu, pentru pacatele noastre… – vor fi fiind blestemele unor morti straini, care pe-aici si-au lasat ciolanele, manati, silnic, de mai marii lor, sa ne stinga samanta… – dar noi ne-am aparat, prin stramosii nostri, numai zestrea de la Dumnezeu lasata (”…saracia, si nevoile, si Neamul”…) – prin urmare, n-avem vina strigatoare la cer…,
cu atat mai putin atingatoare a Sfantului Duh…
– si, zic eu, ca ne va-ngadui Dumnezeu “sa treaca de la noi si paharul acesta”…Dar faca-se voia Lui, nu voia noastra…


Daca Dumnezeu va voi si de-om avea, si noi, destula credinta in Cel de Sus… – si daca, mai cu seama, ni se va lumina cugetul de Zarea Misiunii Sfinte ce-o avem, pe acest Pamant-Vale a Plangerii …om scapa de pieirea sufletului: “Ce folos avea-veti ca veti castiga lumea intreaga, daca va veti pierde sufletul?”…
_______________

VREM SA DECIDEM NOI, NU POPORUL ROMAN!

“VREM SĂ DECIDEM NOI, NU POPORUL ROMÂN!”sau: MAGHIARO-SECUIMEA DIN ROMÂNIA ŞI …”ZEII”

Acestea : “Vrem să decidem noi, nu poporul român!” – nu sunt cuvintele (rostite, azi, 20 februarie 2008, cu o siguranţă de sine neclintită, precum aceea a lui Galileo Galilei: “Eppur si muove!”) unui budapestan sau chilian, ci ale şefului CNS (Consiliul Naţional Secuiesc)-Covasna, Barna Benedek. Adică, ale unui locuitor al (până una-alta) României…Şi cei care locuiesc/locuiau în România, până azi, cel puţin, se numesc/numeau “români”…De azi, însă – sau foarte curând! – se vor numi aşa cum vrea Washington-ul, probabil…urmând “doleanţele” minorităţilor…!!!Căci, de-acum înainte, prin “precedentul Kosovo”(CARE PRECEDENT EXISTĂ!!!), va fi NU un Pământ al popoarelor majoritare, pe Terra – ci un teritoriu de vânătoare/hăituire a Neamurilor Sacre, de către clanurile minoritare…(exact inversul a ceea ce pretindea, verbal!!!.. UE că ar vrea…s-a văzut, în aceste zile, câte parale face “voinţa UE”…). Numai astfel se va putea instaura un HAOS SUFICIENT ŞI EFICIENT!!!…pentru Imperiul Americano-Ginghishanesc…

În urbea Sfântul Gheorghe (pe care noi, în mod greşit, o mai vedem, pe hartă, ca aparţinând de statul numit România…) – vreo sută-două de secui au făcut, azi, 20 februarie 2008, un miting, prin care.şi exprimau solidaritatea cu “statul” Kosovo…şi solicitau (vorba DINTÂI a lui Benedek … că “gura păcătosului adevăr grăieşte”… – şi nu mai este nevoie, în cazul acesta, de “translatori de mare fineţe lingvistică”… – altfel, vorba ceea, vom muri, ca orice pasăre, pe propria noastră limbă…!!!):”ACELAŞI DREPT” (de declarare, adică, a independenţei, precum în Kosovo!!!). Dana Grecu, de la Antena 3, l-a întrebat, uluită, pe suavul Benedek: “Deci, v-ar fi pe plac inclusiv independenţa?” – iar răspunsul senin a fost: “Bineînţeles!” CE SĂ MAI TRADUCEŢI, DOMNILOR MAGHIARI?! Să traduceţi mutra lui Benedek, cel atât de împăcat cu “dreptatea cauzei pentru care luptă” – să-i facă, adică, “factori decizionali”definitivi (că „temporari” sunt, încă după 1989…), în România, pe secuio-maghiari?! Să traduceţi afirmaţia SPUSĂ ÎN ROMÂNEŞTE, că seraficul Benedek doreşte “exclusiv poliţie maghiară” (…după care, evident, va aduce, în ex-România, husari şi honvezi şi jandarmi cu pană de cocoş la pălărie, ca să-i “mustre” cu focul lui Dűcsö Csaba – în NINCS KYEGELEM!”-Fără milă! – pe “porcii de valahi”, ca-n perioada “de aur” horthystă, a anilor 1940-1945!!!). …Unii ar spune că “SUA nu vor CHIAR acest lucru!” Da? Aşa ziceau şi sârbii, până să-i convingă actul unilateral albanezo-ucekisto-“kosovar”…Azi, regretă că au aşteptat, legal, “tratativele”, în timp ce “kosovarii” lucrau de zor, cu SUA dimpreună! Pentru că, azi, NIMIC NU MAI ESTE LEGAL, DECÂT DACĂ ZICE SUA!!! Tot aşa, nimic nu este ilegal, dacă este înfăptuit de SUA…(…vorba, de data asta, „cu doxă”! – a CTP-ului…). Kelemen Hunor, liderul UDMR, a spus cu guriţa lui: “E sigur că România va recunoaşte Kosovo… pentru că aşa vor SUA!”… (şi SUA vor cum vrea minoritatea de clan a benedecilor şi markobelilor!!!) …da, UDMR, pe exact aceeaşi lungime de undă cu heruvimul Benedek: “Bine ar fi să ne sprijine, în doleanţele noastre, SUA…”

Când cineva spune, azi – ca dl Cristian David, de la Interne (la fel precum consilierul lui Băsescu – alde Degeratu…) :“Să vedem cum vor evolua lucrurile!”, spune, de fapt: “Să vedem ce ne vor comanda SUA!”

…De aceea, noi suntem PENTRU o lume BIPOLARĂ…: dacă Rusia lui Putin nu se întăreşte, cât mai repede – noi vom fi zdrobiţi de SUA şi de lingăii ei “tradiţionali”(dinăuntru şi dinafara României!)…Ca ţară mică, oricât ai fi de pricepută şi subtilă şi pragmatică, în politica externă, nu poţi naviga între…UNUL!!! Brâncoveanu a putut naviga aproape 17 ani, pentru că, în jurul lui, existau TREI imperii…Mutatis mutandis, Ceauşescu a rezistat aproape un sfert de veac, pentru că în lume existau DOUĂ imperii…

Noi ştim să facem diferenţa între ceea ce se spune din interes electoral, şi ceea ce se spune …DIN INIMĂ. Or, în ochii albaştri ai lui Benedek, SE VEDEA INIMA LUI MAGHIARO-SECUIASCĂ…Foarte frumos…pentru el… – dar aş dori ca şi nouă, românilor, să nu ni se mai vadă flegmatismul şi rânjetul sceptico-prostesco-iresponsabil, pe faţă…ci, eventual, să ni se vadă pe faţă INIMA NOASTRĂ ROMÂNEASCĂ… Altfel, cu toată istoria noastră multimilenară, aceşti năvălitori, nobile rude de sânge ale lui Attila, ne vor elimina, pe nesimţite (“politica paşilor mărunţi”…), de pe propriul nostru pământ…din ROSTUL nostru de popor/Neam…”NU există precedentul Kosovo!”…Aşteptaţi…dar va fi mult prea târziu, când veţi VEDEA…CĂ DA!!! Doar măcar atâta logică trebuie să mai aibă lumea asta…fie şi pentru că logica vine de la Washington…!!!

Unii merg până acolo încât să declare că ştiu să facă deosebirea între UDMR şi CNS…Noi, cu umilinţă, declarăm că nu mai suntem în stare de această diferenţiere atât de subtilă, din momentul în care Marko Bela, liderul UDMR, în discursul său Transilvanie nouă, maghiarime nouă, spune : “Noi (n.n.: maghiarii din Transilvania Românească!) vrem să avem politica noastră, steagul nostru, patria noastră!(…)Noi trebuie să ne câştigăm autonomia care să ne aducă mai aproape de Ungaria!”. Ar fi trebuit să fie mai precis în exprimare: “DUBLA NOASTRĂ PATRIE!” – pentru că, din pas mic de pitic în pas mic de pitic, maghiarimea din România a devenit…populaţia decizioinală (LA GUVERNARE, deh…şi permiţându-ţi opinii contrare colegilor de guvernare!!!) de pe un teritoriu care, încă, poartă numele ciudat de (n-o să vă vină să credeţi ce anacronie se mai păstrează în Răsăritul Europei!): …România…Ce-o mai fi şi asta? Deci: DOAR politică maghiară, DOAR steag maghiar, DOAR patrie maghiară – acolo unde, din vremi revolute, vremile Sfintelor Neamuri, se afla un teritoriu numit…România…

…Şi, deci, Kosovo nu poate deveni un precedent, nu?!… Într-adevăr, Kosovo nu poate deveni un “precedent” – pentru că, deja, el ESTE un precedent FUNCŢIONAL!!!… – deştepţilor de la guvernarea României!!! Mi-e că nu are dreptate Vadim, când solicită maghiarilor, nemulţumiţi de drepturile lor din România, să se ducă, pentru “suplimentare” de drepturi, în Ungaria Sufletului lor…Nu, noi i-am vrea duşi în Ungaria şi (sau: MAI ALES!!!) pe aceşti subtili lingvişti ai noştri, “românaşii noştri” cei foc de şmecheri, care găsesc (pentru fraţii lor întru “spirit” şmecheresc, maghiarii!) miriade de nuanţe, între “autoguvernare” şi “independenţă”… – până ne vom trezi ca Ioan-fără-Ţară…

Şi-atunci, cui ne vom jelui?! Că, doar, va fi decizia “ZEILOR”… (aşa ne-am re-învăţat noi să ne rugăm, prin politicienii noştri guvernanţi, din ultimii ani – … “zeilor”…TOCMAI NOI, CEI DIN GRĂDINA MAICII DOMNULUI-HRISTOS!!!) – …“zeii” de la New York…

_______________
CU ZÂMBETUL NĂDEJDII PE BUZE…

…Imi pasa prea putin de ce zic cei ce nu fac parte din SFANTA ORTODOXIE : manifestarile si semnificatiile acestor manifestari ale lor (care numai a “omenie”, a “fratietate” romaneasca si a minim respect, de MINIM BUN-SIMT, pentru cei morti, indiferent cine sunt mortii!!!… – …nu seamana…) le apartin…tot asa cum noua si numai noua ne apartine imensa amaraciune a acestei seri…Si semnificatiile acestei tragice seri. ORTODOXIA este a noastra nepretuita comoara – si n-am putut si n-am stiut, stangaci de pacate cum suntem, s-o aparam indeajuns si rodnic…
…Daca atunci cand a trecut la cele vesnice Preafericitul Patriarh Teoctist ARAPASU(nu cum se scria/stalcea, probabil intentionat, in acel ziar…sunt unii oameni care danseaza pe morminte, in plina noapte…altii care, precum hienele, dezgroapa si sfarteca mortii din
morminte… – nu cred ca aceia ce fac aceste lucruri sunt/ar putea fi nici oameni, nici zdraveni la cap…) – …deci, cum incepusem sa va zic, in dupa-amiaza zilei cand Al Cincilea Patriarh a intalnit INGERII – pe langa durerea sfasietoare, am simtit si o ciudata dulceata…parca o promisiune de Sus…Aveam, atunci, certitudinea (fara sa ma gandesc, cum ar fi fost firesc! – la nenumaratele pacate contra Sfantului Duh, pe care le-am facut noi, poporul, NU NEAMUL METAFIZIC!!! …romanesc, in acesti ultimi 17-18 ani…) ca, acolo, in ceruri, Marele nostru Patriarh l-a induplecat pe Dumnezeu sa iste, in vazduhuri, o stea ocrotitoare, pentru noi, romanii…
…Dar Dumnezeu amana… – pentru multele si gravele noastre pacate, Dumnezeu ne amana izbavirea/izbanda…I-a amanat Ingerului nostru chemat, Preafericitului si atat de Blandului Patriarh Teoctist, dreptul de a ne lua apararea
Am priceput acest lucru abia in aceasta seara…cand cerul s-a inrosit, se pare, in toata Tara Romanilor…Acum, in aceasta seara, in aceasta noapte, simt numai cenusa pacatelor mele si ale poporului meu, in cerul gurii…Simt, in jurul mainilor, mintii si inimii, lanturi, grele, cumplite lanturi…Si nu ne vom dezlantui curand, decat daca vom sti sa ne retragem, precum stramosii nostri in munti – noi sa ne retragem in cea mai infranta cainta si credinta/incredere in Dumnezeu!!!
Primul gest, pe care l-am facut, dupa ce am aflat vestea ca ne-am “captusit” cu un Patriarh nu doar sprijinit de Anti-Ortodoxia Mondiala/Antihrist, ci el insusi un vajnic stalp al Masoneriei… – a fost sa intind mana spre raftul cu cartile albe ale Filocaliei…si sa recitesc, ceea ce prea de multa vreme nu mai recitisem…
Ne vom retrage in noi, ne vom retrage cu preotii nostri non-ierarhi, neatinsi de morburile APUSULUI APUNERII LUMII…si ne vom ruga, inbisericutele noastre, smerite si cu sfinti afumati, dar ferm Luptatori ai Luminii Dumnezeiesti, pe pereti si pe catepetesme… – sa se indure Sfantul si Bunul Dumnezeu, sa ne ierte – si sa-i dezlege aripile Celui de-al Cincilea Patriarh al Romanilor – sa ne devina INGER si STEA OCROTITOARE, sus, pe ceruri…
Nu trebuie sa ne mai tulbure nimic de la aceasta stare de continua rugaciune, pana ce Bivolul Diavolului nu va fi alungat de Arhangheli, din fruntea “de ierarhie celesto-terestro pulverizata”, a poporului nostru, cel incovoiat de necazuri si de pacate…mai multe pacatele, decat necazurile, altfel nici nu ne-ar fi incercat Dumnezeu in ast fel
Sa ne rugam fierbinte si fara preget si fara de niciun ragaz, pentru ca mari si multe sunt pacatele noastre, daca ne-a fost dat sa apucam a vedea ziua Triumfului Celui Rau si Trufas, tolanit in Scaunul Patriarhatului Romanesc
…Sa-i lasam pe caini sa latre, pe lei sa urle, pe serpi sa suiere…asta este menirea lor! Daca asta le este menirea si porunca, noi nu avem, deocamdata, putere si semn de la Dumnezeu sa schimbam regnurile… – ci avem semn sa ne intoarcem sufletele pe dos, sa varsam din noi veninul cel negru, si sa punem in loc mierea smereniei – cea mai teribila, invincibila arma contra Vrajmasului!!! Menirea Neamului Romanesc este sa se roage – pentru pacatele lui si pentru cele ale Intregii Lumi!!!
Pardoseala de piatra grea a bisericutelor din manastirile noastre sa se toceasca si sa se-mblanzeasca, de flacara Rugaciunii noastre, pornita din miezul inimii noastre smerite!!! Am fost prea trufasi, sa fim preasmeriti!!!
Cu amaraciune cumplita, cu inima sfartecata (dar recunosc ca pana si sfartecarea inimii mele este tot din lipsa de smerenie adevarata!!!)… – …dar, fata de dvs. si toti fratii intru credinta, cu zambetul NADEJDII PE BUZE…

~Adrian Botez: Aromânii – O istorie: ” Cine-i “ortodox” şi cine-i “păgân” ??

Vă va fi greu să răspundeţi la întrebarea cine-i “ortodox” şi cine-i “păgân” – când veţi face lectura privilegiilor acordate aromânilor de către turci, în sec. XVI, printr-un vizir recunoscător faţă de ospitalitatea celnicului (n.n.: stăpân de turme) Sterie Floca (aromân), din Meţovo :

”Orice persoană de orice religie şi condiţie ar fi, care se va refugia la districtul Meţovo, şi oricare ar fi motivele pentru care s-a refugiat acolo, nu va putea fi niciodată urmărită şi reclamată de nici o autoritate.

Orice musulman care va trece prin districtul Meţovo trebuie să considere acest pământ CA PĂMÂNT SACRU; şi la ieşirea sa din ţinut SĂ SCOATĂ POTCOAVELE DE LA CAI, CA SĂ NU IA DIN ACEASTĂ ŢARĂ NICI CÂT NEGRUL DE SUB UNGHIE(s.n.).”

Se pare că Duhul Sfânt bate pretutindeni – şi pe unde-i este voia – şi i-a ales şi pe aceşti musulmani, din sec. XVI : respectul sacrei ospeţii, determină recunoaşterea ţinutului ospeţiei ca BISERICĂ-AZIL SACRU. Dar pe grecii ortodocşi – ce i-a atins? Să vedem.

Pe 9/22 mai 1905, ca urmare a ULTIMATUMULUI ÎNAINTAT SULTANULUI (sic! – am avut şi astfel de conducători!) de către regele României, Carol I (nemulţumit de rezolvarea problemei drepturilor aromâneşti în Rumelia – conflictul fiind între valiul din Ianina şi greci, pe de o parte – şi aromâni, pe de alta) – s-a dat o iradea (hotărâre), prin care se acordau aromânilor privilegiile cerute şi se anunţa pedepsirea valiului din Ianina. Care a fost reacţia Patriarhiei Greceşti şi a Athenei, în aceste circumstanţe? “Patriarhul grec a protestat (n.n.: evident, împotriva iradelei…). Violenţa criminală a bandelor greceşti a făcut restul” (cf. H.N.Braisford).

Ghiciţi cine conducea bandele de criminali greci? “Episcopii greci din Monastir, Katerino, Grebovo, Drama şi Kozani (…) organizează bande de tâlhari, care pedepsiră crunt pe aromâni, pentru că voiseră să-şi păstreze naţionalitatea, prin mijlocul bisericii şi şcolii” (cf. N.Iorga).

Nu trebuie să fiţi aşa uimiţi – grecii au şi sfinţi bandiţi (sic!) : “Sfântul” Cosma (“el – Cosma – cutează a arunca anatema pe toţi acei români care vor mai vorbi limba română (…) Cosma spunea că Dumnezeu foloseşte aromâna numai când vorbeşte cu diavolul” (cf. Weigand, 1895, V, 146). “Eroica” faptă a lui Cosma a fost recompensată cu sanctificarea(!!!): “proclamară (n.n.: clerul grec, cu Patriarhia Grecească în frunte…) pe Cosma sfânt – şi îi adunară moaştele” (cf. Dimitrie Bolintineanu – Călătorii). <<Moaştele>> Satanei.

Tot Patriarhia Grecească a instigat şi susţinut pe mercenarii albanezi ai lui Ali Paşa Tepelin din Ianina – să spulbere Moscopole, la 1788 – Moscopole – Cetatea de Vis a aromânilor, râvnită şi invidiată de greci (şi de alţi vecini…), pentru frumuseţile şi bogăţiile ei, unice în Estul Europei: avea Academie, Stampă (Tipografie), strălucite biserici ale lui Hristos, şcoli în limba valahă… O, limba de foc a Sfântului Duh Românesc – care-i arde pe duşmanii noştri…Limba asta trebuie nimicită, stinsă! “Ucide!!! Stinge limba în gâtlejul valah!!!” – [sta a fost, sute de ani, singurul consemn şi singura parolă a “ortodocşilor” greci. Căci, ori că au înfipt ei, direct, sabia în aromân şi făclia în casa aromânului – ori au interpus, între ei şi crimă, mâna năimiţilor albanezi musulmani ( e proverbială sărăcia – deci potenţialul de corupţie – a albanezilor) – cazul demn de tragedie antică, de la cantonul Aspropotamos: “La schitul Veterniste să curmă cantonul Aspropotamos, lângă podul făcut de romani, Coracos, şi unde sulioţii fuseră ucişi de albanezii musulmani, în luna lui ghenarie 1813. Femeile lor, în număr de 200, văzând pe soţii lor ucişi, se aruncară cu pruncii în braţe în râul Ahelonus, unde se înecară. Această faptă fuse drama cea mai tristă şi mai mare a acestui secol” (cf. Dimitrie Bolintineanu – Călătorii).

E ceva schimbat, azi, în raporturile dintr greci şi “cuţo-vlahii” din Grecia şi Macedonia? A mai îndrăznit vreun “vodă”, din Nordul Apei Uitării – Istrul-Dunăre – să dea ultimatum cuiva ce-i supăra pe fraţii noştri din Sudul Apei Blestemate şi Sacre a Istrului? Iată ce spune francezul Michel de Vantelière, în Du Marché Commun à l’Europe, 1969 (n.n.: în România era regim comunist): “O minoritate românească în Grecia este supusă încă unui regim de lichidare spirituală, tot atât de sistematic ca în secolele trecute – şi românii din Grecia nu au dreptul să asculte slujba în propria lor limbă, în bisericile lor.”

În 1997, sub “democraţia capitalistă” din România, cotidianul Stohos, din Athena, îi sfătuieşte pe “palicari” (n.n.: voinicii-vitejii greci…), cu privire la comportamentul lor faţă de valahi: “Unde îi veţi întâlni pe aceşti aşa-zişi vlahi, cu limba lor vlăhicească, pe stradă, la târg , la locul de muncă – rupeţi-le picioarele, smulgeţi-le limba. Aici este Elada-Grecia, şi ea este a elenilor-grecilor. Scopul scuză mijloacele!”(cf. România liberă, nr. 2135, vineri 4 aprilie 1997 – art. din p. 2: Mai sunt tratate, de Florin Cândroveanu).

“Astăzi îi învăluie (n.n.: pe aromâni), tot mai stăruitor, amurgul, spre întunecarea totală, iar sufletul lor mărinimos îngână abia, ca un cântec de lebădă”(cf. T. Mihadaş).

Şi iată ce declară un apărător înfocat al drepturilor neamului lui, ramura din Sudul Apei Uitării-Istru: “Suntem în posesia altor elemente recente de genocid cultural, la care este supusă populaţia aromână din Grecia. Asociaţia ARMÂNAMEA întocmeşte toate datele privitoare la un protest internaţional, în legătură cu soarta aromânilor din Balcani. La 92 de ani de la prima recunoaştere imperială a naţiunii aromâne ca etnie distinctă în Peninsula Balcanică. Armânamea trăieşte. Armânamea va trăi. ARMÂNLU NU CHIARI!” (cf. V. Tega – Iradeaua imperială – Magna Carta Libertatum a Aromânilor, 1999).

Aşa să fie – Amin, Amin, Doamne din Ceruri!

_______________

AROMÂNII –“FRAŢI DI MUMĂ ŞI DI-UN TATĂ”

Nu cred să fie pe lumea asta vreun neam cu o istorie mai sublimă şi mai ingrată – decât Neamul Frate Geamăn de la Sudul Apei Uitării(Dunărea…): AROMÂNII . Cel puţin, Europa nu cunoaşte neam mai eroic şi, totodată , mai ignorat(de însuşi Fratele Geamăn de la Nordul Apei – noi, românii traianici, nordici, îi ignorăm, de mult şi vinovat, pe fraţii noştri gemeni – românii aurelianici, sudici!!!) – decât ramura de sud a trunchiului traco-român.

“Aromânii, armânii sau rumânii, cum îşi zic ei, macedonenii, cuţovlahii şi ţânţarii(adică Fiii Cezarului – sânî=fii, ţar=împărat), cum îi poreclesc grecii şi sârbii, sunt cea mai veche seminţie şi cea mai eugenică, adică mai nobilă, dintre toate câte trăiesc în sudul Dunării. Ei sunt populaţia aborigenă, vrednici urmaşi ai stihiei traco-ilire, peste care s-a altoit demnitatea romană: mister tracic şi pragmatism roman”(cf. Teohar Mihadaş – art. Aromânii şi rolul lor în Balcani).

“Moştenitori direcţi ai vechii civilizaţii trace, aromânii sunt, prin limba şi cultura lor, singurii reprezentanţi, la Sudul Dunării, ai latinităţii balcanice, născută odată cu cucerirea Macedoniei de către Legiunea a V-a romană, în anul 168 î.Ch.”(cf. Vasile Tega – art. Aromânii: aceşti necunoscuţi).

“Sobri, având instinct de căsnicie şi industrie – românii sunt, în privinţa acestor calităţi, cu mult superiori acelora ce vorbesc greceşte – sunt însă inferiori greco-slavilor în…şiretlicuri. Toţi aceşti ciobani simpli şi de rând au o eminentă aptitudine pentru lucrări în metal. Armele şi armăturile lucrate în aur şi argint, pe care le admirăm la arnăuţi şi palicari (grecotei) au ieşit din atelierele vlahilor”(cf. Mihai Eminescu – art. Românii Peninsulei Balcanice).

Întrebă, azi, pe Calea Victoriei, în plin Bucureşti – şi ai să vezi câţi români au auzit de fraţii “aromâni”. Aşa guvernanţi avem azi – aşa şcoală de conştiinţă şi suflet avem azi. Cum să nu îndrîznească grecii să înfăptuiască, de sute de ani – etnocidul, prin asimilarea forţată (în dispreţul oricăror reglementări legale internaţionale) – al aromânilor? Grecii, “fraţii noştri ortodocşi” – îi numesc pe eroii luptei pentru păstrarea identităţii de neam: “renegaţi ai elenismului”, acuzându-i că “visează la românizarea greco-românilor”. Când n-ai fost niciodată altceva decât român – nu poţi “renega elenismul”. Iar a zice greco-români – “expresia(…) e tot atât de improprie ca şi afirmarea că iedul e fiul zimbrului”(cf. Mihai Eminescu – art. Despre Apostol Margarit).

O, răsfoind scrierile străinilor despre aromâni, ţi se face ruşine că eşti…român din Nord…Căci iată ce ştia evreul Beniamin Tudela, rabin, la 1770, despre valahii-aromâni din Munţii Balcanilor:”Nimeni nu se poate război cu ei, nici un rege nu poate domni asupra lor.”

Cine mai ştie azi, dintre “nepoţii lui Traian” – că strămoşii săi valahi, din sudul Apei Blestemului Uitării(Dunărea…) – între 1187 şi 1373, sub conducerea lui Petru şi Asan şi ai urmaşilor lor, toţi principi valahi din Balcani – nu erau doar nişte bieţi ciobani, nici doar armurieri, negustori etc. – ci au fost RĂZBOINICII NEBIRUIŢI AI RĂSĂRITULUI BALCANIC? I-au snopit în bătaie, pur şi simplu, pe trufaşii împăraţi greci ai Bizanţului, ba şi pe cruciaţii latini, din Apus, nu mai puţin(decât grecii bizantini) infectaţi de păcatul superbiei: “Valahii(…) au coborât din munţii lor sub conducerea celor doi fraţi, s-au unit cu bulgarii şi au făcut prăpăd în imperiu(…). Bulgarii şi valahii au năvălit aici(…) în timpul nopţii şi au făcut un adevărat măcel asupra armatei greceşti. Cantacuzen(n.m.: împăratul!…), cu numai o mână de oameni, abia a putut să se salveze la Constantinopol(…). Au luat săbiile(…) s-au năpustit asupra grecilor (conduşi de însuşi împăratul Isaac Angelos) mai repede decât rostim noi vorba şi i-au ucis pe toţi cei ce luptau(…). Asan îl surprinde (n.m: tot pe “falnicul” Angelos…) într-o trecătoare şi(…) i-a omorât cea mai mare parte din oştire(…). Isaac a căzut prizonier, cea mai mare parte a ostaşilor săi este ucisă(…). Alexis Comnen (n.m.: împăratul Bizanţului!) ceru pace (n.m.: cuţo-vlahilor, vlahilor şchiopi! – “poporului de homosexuali”, cum i-au calomniat, grosolani, grecii, mai târziu…) . Ioniţă puse de se construi o maşină de război în patru laturi(…) şi cu ajutorul ei pătrunse în oraş(n.m.: Varna), după trei zile de asalturi(…). Ioniţă(n.m.: regele vlahilor), care fusese uns şi recunoscut de către Papă, a hotărât să le facă război cruciaţilor (n.m.: cruciaţii puşi pe jaf…, că doar jefuiau doar pe nişte fraţi ortodocşi…) îi lovi pe latini, care fură spulberaţi” etc. (cf. Mihail Kogălniceanu – Vlahii de la sud de Dunăre).

Apoi, au venit turcii “păgâni” – dar nu le-au fost duşmani mai mari românilor din Sud, decât “fraţii greci ortodocşi” – pârâtori la Sublima Poartă – cu grea năpastă asupra cuţovlahilor…

_______________

ASA-ZISA “SOCIETATE CIVILA”, ASASINAREA SPIRITUALA A NEAMULUI SI MAREA DEZBINARE NATIONALA!!!!“

În ultima vreme, pe toate posturile TV şi în mass-media scrisă, văd fel şi soi de păreri, zise „opinii sincere”…”opinii constructive”…etc. (n-ar mai fi!).

Distinse doamne şi onoraţi domni – eu, când mă duc la biserică sau la sfânta mânăstire (din păcate, nu atât de des pe cât aş vrea… – pentru că sunt aşa de păcătos şi pentru că mă împiedică şi şubreda mea sănătate…) – când intru în sfântul lăcaş şi văd lumina blândă a lumânărilor şi văd sfinţii din icoane şi, mai ales, aud glasul preotului, ori călugărului, în veşmintele Luminii…, citind din Sfintele Evanghelii, sau ţinând predică despre păcatele pe care le simt, şi eu, colcăind, în biet sufletul meu… – reacţia mea este să îngenunchez sub Ochiul Mustrător al Pantocratorului şi sub ochii sfinţilor de pe pereţi şi de pe catapeteasmă şi să mă-ncovoiez sub cuvintele Sfintelor Scripturi…Cât de nebun aş putea fi eu, să mă ridic din genunchi şi, ţintă, să mă reped spre porţile Împărăteşti, să-l iau de guler pe cel care citeşte şi tălmăceşte Cuvântul Domnului – şi să-l întreb, în văzul tuturor poporănilor îngenunchiaţi, fiecare înfrângându-se şi deplângându-şi propriile greţoase păcate…şi să strig la el, ca smintitul: „Ia zi, popo, ai fost securist? Ai? Hai, zi repede şi pe bune, că te aşteaptă o ţară întreagă, cu inima-n dinţi, să o scapi de această grijă majoră!” – ???!!!

Fraţii mei, oamenilor, creştinilor, chiar nu vedeţi:

1-că problemele reale şi mortale ale României nu constau în faptul dacă unul sau altul au fost, acum 17-18-30 de ani, „securişti/informatori”? Şi, în niciun caz nu se pune problema clerului/monahilor care, într-un stat ateu-comunist, a trebuit să reziste fie prin MARTIRAJ, fie prin răbdare, aproape fără de margini – şi prin smerită şi mult îndurătoare de umilinţe diplomatie… – pentru că nu era în joc persoana nu ştiu cărui preot/călugăr, ci era în jos însăşi spiritualitatea unui Neam Întreg – cel Românesc Ortodox?!;

2-că, de fapt, diversiunea mârşavă, cu care ei, guvernanţii, dar şi aşa-zisele „grupuri ale societăţii civile”, ESTE PRODUSĂ DOAR CU SCOPUL ÎNVRĂJBIRII ŞI DEZBINĂRII Adevăratei Societăţi Civile!!! – adică, noi, toţi oamenii, care stăm în genunchi în faţa lui DUMNEZEU ???!!! – şi încercăm, din câte puteri ne-a dat Dumnezeu, să-l înfruntăm pe Cel Rău!!! De ce minţiţi, măi, ticăloşilor: de unde până unde sunteţi voi „societatea civilă”? Ia ziceţi, dar eu, eu nu-s tot „societate civilă” – şi-s mai „societate civilă” decât oricare dintre voi, pentru că mie, şi cu acul să-mi caute trecutul, nu-mi va găsi nicio minciună, nici o mârşăvie faţă de oameni, ci numai greşeli faţă de Dumnezeu (la mulţi dintre voi, dacă-şi pune cineva mintea să vă purice trecutul, trebuie să se ţină cu degetele de nas, aşa cumplită duhoare stârneşte fie şi numai primul „strat” de căutare…!!!) – greşeli pe care le facem fie şi numai prin simpla respiraţie, fie şi numai printr-un gând nepotrivit sau necuviincios/deocheat… – dar toţi cei care stau îngenuncheaţi în Sfântul Lăcaş al Bisericii, ei nu sunt „societate civilă”? De unde trageţi voi, oare, concluzia, că misiunea „societăţii civile”, ce-o mai fi şi asta, căci văd tot felul de lifte şi de trădători, în primele rânduri ale aşa-numitei „societăţi civile”…- deci, cine v-a spus vouă că aveţi dreptul să-i ridicaţi din genunchi, pe cei care-şi deplâng ticăloasele lor păcate – şi să-i azvârliţi în cel mai greu păcat – al hulei şi urgisirii şi nedreptăţirii Călăuzelor lor către Mântuire – PREOŢII de SFÂNTĂ MISIUNE, pe care să-i umiliţi după voia voastră, târându-i pe la parazitarul şi şantajistul şi învrăjbitorul şi partinicul/părtinitorul acela de CNSAS???!!!… – să le spurcaţi preacinstitul lor obraz de martiri ai Credinţei, când neam de neamul lor n-a fost ruşinat cu „judecata” şi cu supunerea criminală la suspiciune şi la oprobriul public???!!! Chiar dacă ei sunt albi ca helgea, misiunea voastră de mercenari este să-i „înnegriţi”, să-i puneţi sub semnul dureros al întrebării/neîncrederii, pe singurii slujitori ai acestui Neam, care ţineau oamenii, încă, în respect şi frică de Dumnezeu, încă în admiraţia unor modele sfinte…Când ai sădit, o dată numai, neîncrederea deasupra unui om – oricâte dezminţiri veţi aduce, acel om este unul cu misiunea şi demnitatea şi autoritatea moral-spirituală distruse!!! „Calomniază, calomniază, că ceva tot rămâne!”…Nefericiţilor, orbilor şi nenorociţilor, opriţi-vă, înainte ca întreg Neamul acesta să vă blesteme până şi pruncii din burta nevestelor voastre, pentru răul ireparabil de a fi stins Lumina Nădejdii unui Neam/Popor întreg!!!…;

3-…că, de fapt, aşa-zisa „societate civilă” e compusă, majoritar, din ATEI şi din adevăraţi „comunişti” – dar nu de cei naţionalişti, ci teribil de „internaţionalişti”…adică, în solda celor care „ubi bebe, ibi patria”… – tocmai pe gustul veteranilor „boşevici” ai Internaţionalei – şi pe gustul „globalizanţilor”-negustori, cei din SUA, care năzuiesc spre COMUNISMUL MONDIAL, al unei turme de sclavi mancurtizaţi, complet degeneraţi/instinctualizaţi şi blegi, pe care să-i mâne/manipuleze, ca pe boi, la muncă pe „daiboj”…???!!!…;

4-în fine, totul este o diversiune: oricând trebuie/ar trebui făcut ceva esenţial pentru îndreptarea spre Lumină a destinului Neamului Românesc – hop! – iaca „pisica neagră” – cu „securiştii”, „informatorii” etc. etc. etc.

5-Şi, fireşte, cine îşi ascut dinţii, fericiţi nevoie mare? Păi, cei care ne-au prigonit dintotdeauna: catolicii îşi vor Imperiul Deplin/Globalist – să nu se uite că „gogoriţa” cu globalismul a trecut, întâi, pe la Vatican!!! – …şi, ca amănunt oarecum „picant” – de fapt, care ar trebui să ne pună pe gânduri: teologul de Strasbourg şi Bossey(protestant…), ÎPS Daniel, în chiar seara înmormântării Celui de-al Cincilea Patriarh, l-a avut, în emisiunea lui Titi Dincă, de pe TVR-1, „pe Aghiuţă pe limbă”: încercând să citeze din Crez, a …”lunecat” la fire-şi: „Cred într-una sfântă, sobornicească şi…UNIVERSALĂ („katolikos”…) biserică”…Asta aşa, ca să se ştie şi să nu se uite…

Şi cine-şi mai ascut dinţii? Păi, „fraţii” noştri cei protestanţi, neo-protestanţii, sectanţii, masonii, fundaţiile „filantropice”, tip Sörös (nevoie mare! – care, pentru fiecare euro „dăruit”, ne vor stoarce, cu hapca, în timp, câte-un butoi de sânge şi unul de lacrimi…) – stipendiaţi, ca orice MERCENARI… – DE NOUĂ ZĂRI…!!!

Ia mai slăbiţi-ne cu Securitatea voastră (de parcă, dacă află cineva, acum, despre altcineva că a fost „securist” şi „informator”, i se umple blidul cu mâncare şi duhul cu lumină! – …nu ne prostiţi în faţă: după 17 ani, nimeni nu se mai „eliberează” prin „deconspirarea” securiştilor!… – …aaa, dacă vă lăsa cugetul să vă „deconspiraţi” atunci, în 1990… – dar nu v-a lăsat, căci cum altfel v-aţi fi îmbogăţit cu atâta vulgară neruşinare, dacă n-aveaţi, hei, „sireacele” informaţii, în primul rând de ordin economic!…)!!!

Voi, care aveţi zilnic reclamaţii că ascultaţi/supravegheaţi telefoanele/convorbirile noastre, ale tuturor, fără niciun mandat de la Procuratură – voi, care nu faceţi nicio mişcare în favoarea luminării de Duh a Neamului Românesc, ci, dimpotrivă, zilnic îl prostiţi şi îi încâlciţi creierii şi minţile… – tocmai voi aveţi neruşinarea să vorbiţi, apocaliptic, după 17 ani de nesfârşite necazuri cu noua orânduire, care nu mai e a noastră, ci a străinilor din patru vânturi – despre Securitate?! Da, oricine a scăpat din temniţă, şi ştiu asta din anul 1964! (unchii mei au fost deţinuţi politici, 14 ani…) – a fost obligat să semneze aşa-zise „angajamente” de a informa „organele”!!! Dar, fiecare a făcut după firea şi cugetul său – adică, au fost şi indivizi care, orice orânduire ar fi existat în România, tot turnători ar fi fost, căci nu putea rânza lor altfel, îi mânca limba… – au fost şi de cei care voiau să se „evidenţieze”(şi, evident, să promoveze…) în faţa „organelor”, cât de patrioţi vor fi fiind ei…(dar, „talentaţilor în vrajbă”, „societari civilişti”: vă informez, dacă nu ştiţi acest amănunt!… – că, în orice stat din lume, există „informatori”… – mai breji sau mai proşti… -altfel, n-ar mai exista nicăieri Servicii Secrete!) – însă au existat şi oameni demni, cum relatează şi ÎPS Bartolomeu (şi unchii mei…), care au refuzat categoric orice colaborare…şi n-au păţit nimic, până în zilele noastre…Numai proştii/handicapaţii mintal n-au fost „sondaţi” de Securitate…şi consider, într-un stat normal, că aşa e şi firesc, dacă vrei să ai informaţii şi să previi atacuri externe (ale spionilor economici sau militari – sau, de-a dreptul, atacuri armate sau paramilitare…).

…Şi vă tot legaţi de Patriarhul Teoctist, ca nişte sălbatici… – ce zic eu: mai rău ca sălbaticii, pentru că aceia măcar respectă cultul morţilor!!! N-are linişte, bietul Martir, nici în groapa de la Patriarhie! Ce-i reproşaţi Patriarhului TEOCTIST?! C-a ţinut Biserica Ortodoxă în picioare?! C-a făcut să supravieţuiască, numai Preafericirea Sa ştiind prin câte umilinţe trecând, precum Hristos (nu doar pe timpul comunismului, cum ipocrit pretindeţi, ci chiar pe acela al „democraţiei liberale”…)?! C-a fost mai diplomat, mai inteligent şi mai insistent (înzecindu-şi puterea, mai mult decât oricare, prin duhurile unite – ale Răbdării şi Blândeţii) – şi a obţinut exact ceea ce trebuia să obţină, pentru existenţa Sfântei noastre Biserici Ortodoxe Româneşti?!

Duceţi-vă pe pustii, Satane cu chip de om, şi nu mai ispitiţi Neamul acesta, şi aşa înveninat de voi şi de vătafii voştri din străinătatea neprietenoasă şi pusă pe distrugere de Duh, Neam şi Ortodoxie – …înveninat cu minciună şi cu trădare şi cu sărăcire, într-o ţară unde „munţii noştri aur poartă(…la Roşia Montană…, spre exemplu…), noi cerşim din poartă-n poartă”… – pe la toate băncile conduse de infractori naţionali (avem atâtea iude printre noi…!!!) şi, mai ales, internaţionali…!!!

Lăsaţi-ne în pace, să ne rugăm lui Dumnezeu-Hristos, să pogoare Duhul Sfânt asupra Neamului Românesc (şi asupra ANB…), pentru a se alege un nou Patriarh, căruia să-i fie milă de Ortodoxia cu care ne-am ţinut, până acuma, UNIŢI (cât s-a putut! ), să-i fie milă de Ţară, de Neam, de Limbă Românească (DAR NU SĂ PROPUNĂ CA LIMBA ROMÂNEASCĂ SĂ DEVINĂ LIMBĂ STRĂINĂ ÎN ROMÂNIA!!! – iar la intrarea în pământuri/judeţe milenare româneşti, să se permită, fără nicio sancţiune!!! – ridicarea, sfruntătoare şi obraznică, de panouri ale ruşinii şi înfruntării noastre umilitoare, la noi în ţară, LA NOI ACASĂ!!!: AICI ESTE ŢARA/ŢINUTUL SECUILOR… – precum fac, azi, unii politicieni, cu un machiavelism de-a dreptul criminal!!!)!!!

Proclet şi Treclet fie cel care unelteşte spre răul unui întreg popor/Neam, cu trecutul, prezentul, dar mai ales cu viitorul lui misionar!!!

_______________

“CIRCUL DE STAT” ŞI A PATRA ROMĂ

Puţin mi-ar păsa de tembelul show politic al “celor mai importanţi oameni din România”(show-“Circ de Stat”, făcut posibil, prin complicitatea “total devotată” a întregii mass media diversioniste, avide de scandal spectaculos!), dacă n-aş fi convins că, în spatele scenei, se ascund, cu premeditare, faptele cu adevărat grave din/pentru România:

1-nimeni n-a părut să observe (cel puţin aceasta este impresia “semănată” de mass media!) că, de la 1 ianuarie 2007, ROMÂNIA NU MAI ESTE STAT SUVERAN!!!(PRIMA CERINŢĂ, PENTRU ORICE STAT INTRAT IN U.E., ESTE CEDAREA INTEGRALĂ A SUVERANITĂŢII NAŢIONALE – pentru care, în treacăt fie zis, strămoşii noştri s-au luptat şi şi-au vărsat sângel, o întreagă istorie…(şi ne vor blestema, cumplit, pentru trădare!) – CĂTRE STRASBOURG-BRUXELLES!!!);

2-nimeni nu pare să observe că, deşi situaţia economică, socială, educaţională, medicală a României se deteriorează pe zi ce trece, până la intrarea în colaps – sindicatele tac, mişcarea sindicală din România “a intrat în adormire”!!! Oameni buni, când statisticile (strecurate, cu greu, printre ştirile eminamente politico-circăreşti), spun despre faptul că anemia populaţiei României a trecut de mult de 80%(deci, pe cale de consecinţă, potenţialul de leucemie al românilor este de peste 80%!!!) – voi vă lăsaţi manipulaţi de Circarii Antinaţionali – Băsescu şi Tăriceanu???;

3-nimeni nu pare a băga de seamă aberaţia ca România să trimită, suplimentar, trupe, pe fronturi străine interesului naţional (în primul rând, în Iraq şi Afghanistan), pe când statele cu interese reale, în zonele respective, ÎŞI RETRAG TRUPELE!!! Oare am devenit “marca” sacrificială a Celei de-a Patra ROME (cea mai blestemată şi infernală, dintre toate!) – Washingtonul?;

4-nimeni nu pare a băga de seamă că, de mai bine de 10 luni, ofensiva împotriva creştinismului (şi a Ortodoxiei, în primul rând!!!), în lume şi în România, a atins cote aberante!!!

Suntem acuzaţi, mereu, cu aroganţă prostească, de “sindromul conspiraţiei”. Dar a ce vă miroase tot acest scenariu, care pică EXACT după intrarea României în U.E. – intrare care, ni s-a spus, ar echivala cu intrarea României în starea de stat civilizat?!…Nu numai că statalitatea României este extrem de incertă (incertitudine alimentată şi de crizele artificiale, de tipul referendumului pentru Ţinutul Secuiesc, urmat de înfigerea „panourilor” menţionând existenţa unei ciudate enclave, în trupul României – „Ţara/Ţinutul Secuilor”… – sau a lipsirii ţării de un (autentic…) Ministru de Externe, chiar dacă, de vreo două luni, el cică s-ar numi Adrian Cioroianu… – probabil că, în noul context, de ţară a U.E., nici nu mai avem voie/nevoie la/de Ministru al Externelor, pentru că am intrat într-o “internalitate”, care seamănă a puşcărie: ni se impun dinafară, sub masca “sugestiilor”, cele mai cumplite şi dezastruoase lucruri, prin care ne sunt “rase” economia, agricultura, comerţul – pur şi simplu, suntem scoşi înafara oricărei pieţe!!! : gripe aviare INVENTATE!!!, ciobanii care trebuie să renunţe la transhumanţă, să-şi ducă oile cu elicopterul etc. – da, komisarii europeni ne vor “rezolva” – în toate sensurile cuvântului…) – dar suntem jigniţi în însăşi fiinţa noastră de popor, negându-ni-se civilizaţia, de parc-am fi o grămadă de zgâiţi, boşimani sau din deşertul Mato Grosso(iar nu cei ce i-au dat lumii pe Brâncuşi, Enescu, Henri Coandă, Nicolae Teslea-istroromanul etc. – cei care au apărat, prin sfinţii noştri voievozi, Muşatini şi Basarabi, Europa CREŞTINĂ(care, din păcate, azi, îşi neagă, fariseic, identitatea spirituală creştină…): cu ce sunt mai civilizaţi occidentalii europeni, la nivel spiritual, faţă de români/estici??? Corupţia majoră există, în formele cele mai grosolane, în toate statele aşa-zis “democratice”(vestice sau estice, deopotrivă!!!) – dar potenţialul de spiritualitate prin religie/credinţă/trăire prin credinţă – a “răposat” demult, în tot Apusul apunător…

Manualul de Istorie a României nu mai are cuvântul “românesc” decât, implicat/implicit, la nivelul titlului. Şi asta, pentru că aşa-zisa “elită”intelectuală, pârât românească, a acceptat să înlocuiască istoria noastră, cu istoria oricui – a NATO, a UE, a Holocaustului/evreilor…

Ni se impută, nouă, românilor, Holocaustul (tare “bănoasa afacere evreiască” – după exprimarea evreului, cu părinţi supravieţuitori ai Auschwitz-ului – Norman Finkelstein, în cartea sa, Industria Holocaustului) – iar Legea 107/2006 condamnă, teribil de democratic(!), delictele de opinie, privitoare la Holocaustul evreiesc (9 state din Europa au acest conţinut revoltător de lege: România, Austria, Cehia (de, “geniul democratic” al lui Vaçlav Havel…), Slovacia, Polonia, Germania(pusă sub”popreală”/botniţă ideologică de 50 de ani de ocupaţie imperialistă americano-anglo-franceză-ruseasco-sovietică – a se vedea chiar filme produse în SUA, pe această temă – dar cu surdină şi “drajeu” hollywood-ian… – precum SCANDAL INTERNAŢIONAL, difuzat de TVR Cultural, luni, 12 martie 2007, ora 20 – în care cântecul lui Marlene Ditriech, alias cântăreaţa de “bombă”, fosta aristocrată germană Erika von Schluetow – printre ruinele înfometatului şi groaznic umilitului Berlin, ocupat de “aliaţi”, cu varianta operativă de a transforma Germania în “păşune pentru vacile texane” – spune:”Vă vând arta pe o conservă de porc(…)/Vând tot pe mâncare – ambiţii, convingeri, crezuri, idealuri!”), Franţa, Israel, Lituania. Deja, pe 20 februarie 2006, scriitorul şi istoricul englez DAVID JOHN CALDWELL IRVING, a fost arestat, la vama austriacă, şi condamnat, printr-un proces de O ZI!!! – la închisoare pe 3 ani (risca 10 ani…), pentru că nu nega, dar punea sub semnul întrebării/întrebărilor noţiunea de Holocaust evreiesc. Eu, personal, în articolul Cum poţi deveni antisemit…, publicat în revista Salonul literar-Focşani, Anul VIII, nr. 60 (şi nu numai!) – am demonstrat că e nevoie de mai multă atenţie pentru sensibilitatea şi a altor popoare, înafară de evrei, atunci când se foloseşte, neştiinţific, termenul de “holocaust”: japonezii (ca popor), africanii ori “pieile roşii”/amerindienii (ca locuitori ai unor întregi continente), victime ale exterminării. (Toată istoria LUMII ar trebui interzisă, dacă se interzice negarea Holocaustului evreiesc – căci istoria=O CRIMĂ CONTINUATĂ, de la Cain şi Abel încoace). Or, evreii mai trăiesc, slavă Domnului (şi încă grozav de bine!), şi-au format chiar un stat cu tendinţe profund rasiale şi naziste: veşnica “bombă amorsată”, Israelul!

Este pedepsit delictul de opinie al scriitorului şi profesorului englez Irving – care manifestă o perfect explicabilă suspiciune, un perfect normal scepticism ştiinţific, faţă de un fenomen faţă de care înşişi evreii au serioase dubii şi chiar acuzaţii de manipulare a opiniei publice, folosindu-se o tragedie, în scopuri mercantile (de, năravul din născare…). Dar nimeni nu se gândeşte cu cât mai grav este delictul unui Dan Brown, autorul Codului lui da Vinci, sau al unor James Cameron/Simcha Iacubovici, care descoperă, cică, 10 morminte ale “familiei lui Iisus” ; cât de nevinovat afirmă, aceşti agenţi ai mişcării lui Brian Flemming ( ateul declarat, născut în 1966, în Los Angeles, California – care a scos din mânecă filmul Dumnezeul care n-a fost acolo – 2005 şi a fondat o puzderie de organizaţii, perfect tolerate de toate statele lumii: Echipa ripostei raţiunii – The Rational Response Squad, Război contra Crăciunului, Război contra Paştelui etc. etc. – toate mesajele războinic-criminale ale lui Flemming fiind preluate, deosebit de îndatoritor, chiar servil, am spune noi, de către postul Discovery – care, în felul acesta, se descalifică, şi ştiinţific, şi moral!!!) – că “fiul lui Hristos este Iuda”… Iar creştinii zâmbesc, duios… – “Ei, joacă de copii nevinovaţi, teribilişti, nu-i aşa?” NU, nu-i aşa: ori judeci cu aceeaşi balanţă/măsură, şi fapta lui Irving, şi fapta lui Flemming et Co. (cu toate că Flemming et Co. fac infinit mai mult rău decât orice “holocaust” – căci, dacă naziştii germani s-au atins de corpul fizic al evreilor, Flemming et Co.se ating, violent, de Sinea Spirituală a TUTUROR CREŞTINILOR – şi dispreţuiesc, sadic şi sfidător, martiriul a milioane de creştini, persecutaţi şi măcelăriţi, pentru religia lor, nu doar pentru rasă, de Imperiul Roman!!! – şi pun sub semnul morţii spirituale MILIARDE DE CREŞTINI, ACTUALI ŞI VIITORI, DE PE TERRA!!!), ori renunţi la a judeca, pe oricine ar fi “delincventul” – şi te mărgineşti la a asculta şi a moţăi din cap, aromind la focul tuturor putorilor de infern ale Logos-ului terestru actual…Şi contempli, admirativ, tot mai grosolanele şi sfidătoarele PARADE/convoaie ale stârpiturilor şi USCĂCIUNILOR Pământului – HOMOSEXUALII, care încalcă violent legea (aşa firavă şi tembelă, cum e ea…), care le interzice, totuşi, propaganda şi prozelitismul sexual: or, sodomic-infernala “familie” homosexuală nu este altceva decât paroxismul propagandei şi al prozelitismului “gay” – ameninţând însăşi VIAŢA/VIITORUL DE VIAŢĂ AL TERREI!!! N-au decât să se afunde în bârlogul păcatului lor – şi să se roage fierbinte, pentru ca Dumnezeu să-i scape de cumplita pidosnicie (n-avem nimic cu ei, chiar îi compătimim, dacă nu devin sfidători şi oribili, prin manifestare!) – iar nu să iasă, ca în Evul Mediu, leproşii – şi să-i atingă, sadic, pe cei teferi, cu buba otrăvită a nenorocirii şi păcatului lor!!! Istoria Infamiei se repetă – dar omenirea nu a învăţat nimic…Eşti, se pare, Omenire – prea bătrână şi obosită… Probabil că meriţi, din plin, SFÂRŞITUL APOCALIPTIC – să te odihneşti… – unde ţi-o hotărî Dumnezeu odihna…

Toate aceste manevre, dinspre Washington şi trecând prin Bruxelles-Strasbourg – afectând întreaga planetă (SUA/Noul Babilon sunt singurul “stat” care n-a semnat tratatul de la Tokio, privind necesitatea protecţiei mediului, prin domolirea “capitalismului turbat”, care nu ţine cont nici de asasinarea Terrei, nici de sinuciderea implicită…) – nu sunt altceva decât IMPERIALISMUL UNEI NOI ROME – din păcate, o “nouă Romă” complet lipsită de spiritul raţional-ingineresc al Vechii Rome…”Noua Romă” construieşte, cu banii noştri, doar autostrăzi (distrugându-ne, parşiv, întregul potenţial economic propriu, dobândit în mai bine de două secole!!!): doar prin acest aspect de jaf şi transport organizat se aseamănă, vag şi mult mai crud, Noua Romă (a patra, după Roma, Bizanţ şi Moscova) – cu Roma de altădată, atât de detestată de toate popoarele a trei continente, încât s-a prăbuşit ca un măgar supraîncărcat cu mârşăvie…

Nu altă soartă decât dispreţul şi violenţa cumplit pedepsitoare ale istoriei o aşteaptă şi pe “Noua Romă”– precum şi pe cozile ei de topor, care-şi trădează Neamul/Neamurile lor sacru/sacre, pentru comisioane otrăvite şi posturi înalte…Şi lui Iuda i s-au promis multe, dacă-şi trădează Învăţătorul… – dar acela, IUDA, a avut măcar restul de bun-simţ disperat de a azvârli, în praful templului lui Caiafas, cei 30 de arginţi ai “vânzării” de Dumnezeu…Eu nu văd nici măcar acest rudiment de conştiinţă, la tembelii şi iresponsabilii noştri guvernanţi, mai “periaţi” sau mai mârlani, ai zilelor şi vremilor noastre apocaliptice…