CUM TREBUIAU FĂCUTE TRATATELE INTERNAŢIONALE CU VECINII ŞI NU S-AU FĂCUT? Un pachet de principii enunţate acum un deceniu de Ioan Mugioiu, Elveţia, astăzi „literă moartă“

Tratatul Politic cu Ucraina – Perspective
14 Martie 1996-Baden (Elveţia). Tratatul politic cu Ucraina înseamnă recunoaşterea în scri­s a nevalabilităţii « Pactului Hitler-Stalin », fără să se specifice vreo referire la graniţele actuale.
În caz favorabil, acest „Tratat” nu trebuie să aibă o valabilitate mai lungă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire. Fără clauza «Pac-tului Hitler-Stalin» nu trebuie încheiat un „Tratat” cu Ucraina.Sau cu Rusia şi Bie-lorusia, fostele componente ale fostului Imperiu Ţarist şi respectiv Imperiul Comu-nist. Căci altfel din nou aceste state slave de est vor încerca să-şi extindă presi-unea armată către România. Pe linia de „mini­mă rezistenţă”.
Chiar şi în tratatele cu Ungaria, Polonia,Slovacia,Bulgaria,Serbia şi Croaţia trebuie in­trodusă în scris clauza « Pactului Hitler-Stalin» .În relaţiile politice dintre Germania şi Rusia s-a declarat în scris nevalabilitatea «Pac­tului Hitler-Stalin». De ce pentru România, ca întotdeauna, ar trebui sa fie altfel ?. Dupa ce că românii au pierdut teritorii strămoşeşti, au fost deportaţi şi crunt jefuiţi, mai trebuie să-şi recunoască şi în scris aceasta,ca pe ceva normal !

În această chestiune nu e de făcut nici un compromis, cum e obiceiul tradiţional istoric la români. Catastrofala politică externă româna are deja o tradiţie
>>>>>Ioan Mugioiu>>>>>

Publicat în opinii. Comentarii închise la CUM TREBUIAU FĂCUTE TRATATELE INTERNAŢIONALE CU VECINII ŞI NU S-AU FĂCUT? Un pachet de principii enunţate acum un deceniu de Ioan Mugioiu, Elveţia, astăzi „literă moartă“