Dan Floriţa-Seracin: „Valeriu Branişte – 140 de ani de la naştere“

valeriu branisteMemorialistica este bine reprezentată în literatura română, prin scriitori ca Ion Ghica, Ion Heliade-Rădulescu, Vasile Alecsandri, Gheorghe Panu, Iacob Negruzzi, iar ceva mai recent de Ioan Slavici, Titu Maiorescu, Nicolae Iorga, Eugen Lovinescu ş.a.Dan Floriţa-Seracin

Memoriile lui Valeriu Branişte adaugă patrimoniului literaturii memorialistice româneşti pagini de mare interes istoric şi cultural. Ele au fost publicate în două volume, primul, Amintiri din închisoare (Însemnări contimporane şi autobiografice), a apărut sub îngrijirea lui Alexandru Porţeanu, cu un studiu introductiv de Miron Constantinescu şi Alexandru Porţeanu, la Editura Minerva, Bucureşti, în anul 1972, iar al doilea, Oameni, fapte, întâmplări, a fost publicat sub îngrijirea Valeriei Căliman, fiica scriitorului, şi a lui Şerban Polverejan, cu o prefaţă de D. Vatamaniuc, la Editura Dacia, Cluj-Napoca, în anul 1980.

Amintiri din închisoare conţine cea mai mare parte a însemnărilor lui Valeriu Branişte redactate în anul 1918, pe când era deţinut în temniţa sucursală (fiok-fogház) a procuraturii regionale din Seghedin. Ele nu au mai putut fi verificate şi publicate de autor, datorită precipitării evenimentelor după anul 1918, în timpul cărora Valeriu Branişte a avut un rol primordial, apoi a bolii şi a morţii autorului, survenită prematur la 1 ian. 1928. Oameni, fapte, întâmplări „cuprinde – aşa cum se arată în nota asupra ediţiei – o parte din opera publicistică cu caracter literar a lui Valeriu Branişte, evocând figuri, fapte şi întâmplări din răstimpul anilor 1893 – 1926.” >>>>

Reclame
Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Dan Floriţa-Seracin: „Valeriu Branişte – 140 de ani de la naştere“