Theodor Damian: „Semnul Învierii“

theodor-damianÎnvierea Domnului din morţi reprezintă între altele şi trezirea lumii la realitate. Într-un anumit sens, legat de evenimentele de atunci, Învierea a produs conştientizarea lumii cu privire la cine era într-adevăr Mântuitorul Hristos. Această conştientizare a fost profeţită, deci era aşteptată. „Vedea-vor pe cine au împuns” spun Scripturile (Ioan 19, 37; Zaharia 12, 9-10), adică îşi vor da seama că cel pe care l-au omorât era cu totul altul decât cine au crezut ei.

Bineînţeles Învierea din morţi a produs revelaţia („vedea-vor”) pentru că au cunoscut că cel înviat nu era altul decât cel ucis.

Conştientizarea produsă de Învierea Domnului se referă şi la revelaţia unei dimensiuni a condiţiei noastre existenţiale necunoscută până atunci, şi anume la capacitatea fiinţei umane de a învia, trup şi suflet, capacitate care este în acelaşi timp un dar de la Dumnezeu.

Sf. Ap. Pavel exprimă acest lucru în cuvinte simple dar fascinante şi pline de forţă. El spune că prin Învierea Sa, Iisus s-a făcut „Începătură celor adormiţi” (I Cor. 15, 20). Cu alte cuvinte, toţi adormim (murim), dar toţi înviem. Şi chiar cei care nu vor muri când va veni sfârşitul lumii acesteia, totuşi se vor schimba. Spune Sf Ap. Pavel: „Iată, taină vă spun vouă: Nu toţi vom muri, dar toţi ne vom schimba, deodată, într-o clipeală de ochi, la trâmbiţa cea de apoi. Căci trâmbiţa va suna şi morţii vor învia nestricăcioşi, iar noi ne vom schimba” (I Cor. 15, 51-52).

În urma unei astfel de revelaţii altfel trăieşti. Altfel înţelegi lumea şi viaţa. Este o diferenţă între a trăi sub semnul morţii, Sein zum Tode, cum ar zice Heidegger, sau sub semnul Învierii, Sein zum Leben, am putea noi zice. Cu alte cuvinte Sein zum Tode, prin Învierea Domnului devine Sein zum Leben. Traiul cu faţa spre Înviere redirecţionează destinul omului şi al omenirii, dar şi destinaţia pentru că destinul este legat de destinaţie. >>>>

Anunțuri
Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Theodor Damian: „Semnul Învierii“