Gheorghe Constantin Nistoroiu: „Slavă Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena“

“Cel ce-şi lasă legea sa cea pravoslavnică şi pofteşte alta, iau plata de la direptul Judecător Dumnezeu”. (+Sf. Voievod Constantin Brâncoveanu)

Cel mai mare împărat creştin s-a născut în Dacia Mediterana, la Naisus, în 280 d.Hr. în familia ofiţerului thrac Constanţiu Chlorus şi al Elenei( tot de origine thracă), sub numele de Flavius Valerius Constantinus. A fost născut şi crescut pentru a sluji Neamului său şi lui Dumnezeu. S-a legat sufleteşte de locurile natale, a primit educaţia creştină de la mama sa Elena, iar pe cea ostăşească de la tatăl său, pe care a desăvârşit-o la Sirmium şi la Nicomedia, la curtea lui Diocleţian. Deşi s-a născut în porfiră imperială, necazurile nu l-au ocolit. Tatăl său avid de putere a părăsit-o pe Elena, căsătorindu-se cu fiica lui Maximianus Hercules. Tânărul prinţ aflat între dragostea mamei şi cariera ostăşeasco-imperială a tatălui, l-a urmat pe tatăl, dar a rămas cu mama. În calitate de mare strateg s-a ocupat special de frontiera Dunării de Jos. A ajuns împărat-cesaerus(a fost proclamat de armată) în ziua de 25 Iulie 306, iar augustus în 25 Decembrie 307.

Graţie iubirii mamei sale şi dragostei creştine cu care l-a înconjurat Mântuitorul Iisus Hristos i-a oferit sceptrul biruitor al Crucii. În ajunul războiului cu Maxenţius-împăratul Romei, în urma rugăciunilor sale de a fi ajutat de Dumnezeul Cel Viu, i se arată pe cer Sfânta Cruce, în jurul căreia se afla inscripţia: “Cu acest semn vei birui!” Semnul a fost întărit şi de viziunea apariţiei Mântuitorului, care-L confirmă pe Dumnezeul Cel Viu. Şi Constantin a biruit, nu numai pe rivalul său, dar asemeni lui Iisus Hristos a biruit lumea păgână. >>>>

Anunțuri
Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Gheorghe Constantin Nistoroiu: „Slavă Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena“