Nicolae N. Tomoniu: „Serafim Duicu – o sămânţă roditoare din pământul Tismanei“

SERAFIM DUICU – OBÂRŞII STRĂVECHI

Se împlinesc în anul  2009, la 6 august, 71 de ani de la naşterea la Tismana a istoricului literar Serafim Serafim DuicuDuicu, unul din marii patrioţi ai neamului românesc cu obârşie în vatra milenară a Tismanei, leagăn al neamului basarabilor întemeietori de Ţară Românească.

Tismana, cu văile, munţii şi plaiurile ei nu fu numai un leagăn al patrioţilor de ev mediu ce făcură din voivodatul lui Litovoi un loc de adăpost, o zonă de protecţie a băştinaşilor  contra hoardelor tătare şi maghiare. Ci ea fu unul din centrele vitejilor geţi din linia sudică a Carpaţilor ce păstra, prin păstorii satelor din munte, elementul autohton în faţa latinizării romane din jurul castrelor Pinoasa-Vârţ de pe râul Tismana şi Valea Perilor – Cătune de pe râul Motru.

Arhetipul de muntean dârz şi patriot răsări deci din negura vremii la Tismana iar Serafim Duicu fu unul din vlăstarele lui, ce prinse rădăcină  peste munţi printre patrioţii Ardealului aşa cum George Coşbuc veni, parcă în compensaţie, din Transilvania la Vila Sfetea, pentru a semăna un arbore de românism ardelean pe Valea „Tismenii”.

Nu întâmplător aceste lucruri le-a legat Dumnezeu aici la Tismana, pentru că învăţătorul Nicola Chiţiba, finul lui George Sfetea, fu şi dascălul lui Serafim. >>>>

Anunțuri
Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Nicolae N. Tomoniu: „Serafim Duicu – o sămânţă roditoare din pământul Tismanei“