Lucian Marina: „Două decenii de la plecarea în eternitate a savantului român Radu Flora“

RADU FLORA bustul din Parcul Karadjordje din ZrenianinVineri, 4 septembrie 2009, se împlinesc două decenii de când a plecat printre cei drepţi profesorul universitar Dr. Radu Flora care, împreună cu renumitul lingvist academician Emil Petrovici, originar din Torac, se numeră printre cei mai cunoscuţi savanţi români de pe meleagurile noastre. Născut la 5 septembrie 1922, la Satu nou, renumitul lingvist, dialectolog, cercetător ştiinţific, lexicograf şi lexicolog, scriitor şi critic literar, eseist şi folclorist, a plecat în eternitate la 4 septembrie 1989, la Rovini, în Croaţia, o zi înainte de a împlinii vârsta de 67 de ani.

Datorită  muncii depuse fără abnegaţie, cu multă dăruire de sine, cu devotament şi sacrificiu personal, renumitul cărturar, cadru didactic şi om de cultură aleasă, a devenit un renumit cercetător şi om de ştiinţă care cercetând limba şi în special dialectul românilor, a alcătuit şi două opere capitale ,,Atlasul Lingvistic al Graiurilor Românilor din Banatul Iugoslav – ALBI” şi ,,Micul atlas lingvistic al Istro-Românilor – MALGI”, tipărit în anul 2003 de Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan-Al. Rosseti” al Academiei Române. >>>>

Reclame
Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Lucian Marina: „Două decenii de la plecarea în eternitate a savantului român Radu Flora“