Gabriel Nicolae: „Frământări politice în perioada interbelică“

Din perspectiva timpului nostru, epoca interbelică este, de obicei, idealizată. De fapt, dacă ne-ar preocupa cu adevărat problema identităţii noastre, am constata că istoria se repetă, aşa cum se spune, implacabil, în datele ei esenţiale. Să aruncăm, aşadar, o scurtă privire asupra frământărilor politice din epoca interbelică. Să vedem cum a fost…

Înfăptuirea Unirii din 1918 a dat României o nouă înfăţişare şi a creat premisele unor adânci transformări şi modernizări. Suprafaţa ţării s-a extins la 295.049 km2 prin revenirea Basarabiei, Bucovinei şi a Transilvaniei, numărul locuitorilor a crescut la circa 18 milioane, la fel şi diversitatea etnică şi potenţialul economic al ţării.

Nevoile societăţii reclamau o serie de măsuri de modernizare, care să realizeze în acelaşi timp şi o uniformizare economică, socială, juridică etc., la nivelul întregii ţări. Problema ţărănească era rezolvată în 1918 prin decretele-lege privind exproprierea marilor moşii şi prin reforma agrară din 1921. >>>>

Reclame
Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Gabriel Nicolae: „Frământări politice în perioada interbelică“