Ion Stoica: „Capitulaţii – 550 de la primele tratate“

Capitulaţiile sunt convenţii încheiate de ţările române cu Poarta stipulând anumite privilegii recunoscute ţărilor române, în schimbul unor obligaţii variate şi progresive pe care domnii respectivi şi le asumau faţă de poartă. Asemenea tratate au fost consemnate în multe documente (niciunul în formă autentică), primul pare a fi cel încheiat la Adrianopole între sultanul Mehmed al II-lea şi domnul Ţării Româneşti în 1460.

Sultanul se angaja a apăra Ţara Românească contra oricărui duşman fără a cere alt lucru decât supremaţia  asupra suveranităţii asupra acestui principat, domnitorul urmând a plăti Porţii un tribut de 10 000 ducaţi.

Turcia nu se amesteca sub nicio formă în administraţia ţării. Ţara Românească se bucura de vechile libertăţi în ceea ce priveşte respectarea propriilor legi, domnitorii având drept de a declara război şi de a încheia pace. >>>>

Anunțuri
Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Ion Stoica: „Capitulaţii – 550 de la primele tratate“