Pavel Panduru: „Simpozion Internaţional la Jimbolia

Într-o însorită zi de primăvară am vizitat Jimbolia, oraş al pustei timişene, ţinut ,,mândru şi binecuvântat de Dumnezeu”, ţărână a cuminţeniei creştine, care a găzduit pelerinajul la Muzeul presei ,,Sever Bocu”, organizat cu prilejul Simpozionului internaţional ,,Oameni de seamă ai Banatului”, sub auspiciile Primăriei şi a Societăţii Literar-Artistice „Tibiscus” Uzdin.

Cu acestă ocazie am întâlnit un miracol al zilelor noastre, oraşul Jimbolia, o cupolă albastră (cerul), care acoperea verdele crud din spaţiile verzi şi culorile curcubelului de la florile rondourilor. Totul într-o orânduială şi o curăţenie desăvârşită, îmbinate cu frumuseţea clădirilor şi aliniamentul străzilor de tip occidental, încântă ochiul şi sufletul vizitatorului. Cred că acest aspect confirmă proverbul ,,Omul sfinţeşte locul”, vorbind de primul gospodar al urbei – primarul Kaba Gabor, care este un adevărat slujitor al comunităţii după model cristic şi nu un dictator, ca în majoritatea aşezărilor româneşti de azi. >>>>

Reclame
Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Pavel Panduru: „Simpozion Internaţional la Jimbolia