Ion Stoica: „500 de ani de Tipar Românesc – Octoihul lui Macarie 1510“

Octoihul (sau Ohtoih, din limba greacă oktoihos sau „opt tonuri”) este o carte bisericească destinată cultului ortodox, care cuprinde cântările fiecărei zile din săptămână pe opt glasuri (tonuri), fiecărei zile consacrându-i-se succesiv câte un glas. Octoihul mare cuprindea toate zilele săptămânii, în timp ce octoihul mic era un extras din cel mare, care cuprindea doar sâmbetele şi duminicile.

A doua carte imprimată de Macarie în Ţara Românească a fost Octoihul (Osmoglasnicul),care a ieşit de sub tipar la 26 august 1510,în timpul domniei lui Vlad cel Tânăr zis Vlăduţ(1510-1512).Este un tip interesant şi rar al acestei cărţi,pentru că nu este nici un Octoih Mare,care cuprinde cântările Vecerniei şi Utreniei pentru toate zilele săptămânii,pe toate cele opt glasuri,dar nici un  Octoih Mic,care cuprinde aceleaşi slujbe,pe cele opt glasuri,dar numai pentru zilele de sâmbătă şi duminică.Este un tip mixt,cuprinzând slujbele din toate zilele săptămânii pe glasul 1 ,iar cele de pe glasurile 2-8 numai din zilele de sâmbătă şi duminică .Deşi Macarie a tipărit şi Octoihul Mare de la Cetinie din 1493-1494 ,totuşi,pentru imprimarea celui din 1510 a avut ca model un alt manuscris ,provenit din Ţara Românească. >>>>

Reclame
Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Ion Stoica: „500 de ani de Tipar Românesc – Octoihul lui Macarie 1510“