NR. 7/2010

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la NR. 7/2010

Mariana Gurza: „Eleonora Schipor – filă de memorie culturală românească“

Personal, nu am cunoscut-o niciodată pe scriitoarea Eleonora Schipor, profesoară în satul drag mie, Cupca. O bucovineancă energică, ce şi-a dedicat viaţa  culturii, locului natal îndrăgit  şi oamenilor gospodari. Suferise enorm de mult de pe urma regimului totalitar sovietic, fiind pe timpuri deportaţi şi hărţuiţi.

Modestă din fire, un foarte bun corespondent voluntar al ziarelor de limbă română din regiunea Cernăuţi, autoare a peste zece volume de proză şi versuri, publică zeci de lucrări referitoare la cultură, tradiţiile şi datinile satului românesc din nordul Bucovinei.” În Cupca zilei de azi, românismul se simte ca la el acasă. Ca niciodată, poate, lumea de aici îşi iubeşte limba, portul şi obiceiurile, deosebit de intensă e şi activitatea artistică de amatori…Viaţa cupcenilor, a românilor, grijile şi aspiraţiile tuturor îi stau în faţă Eleonorei Shipor.” >>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Mariana Gurza: „Eleonora Schipor – filă de memorie culturală românească“

Eleonora Schipor: „Cu gândul la Ilie Motrescu“

Cu gândul la Ilie Motrescu”, Editura „Prut”, Cernăuţi, 2009, ediţie îngrijită de Eleonora Schipor

„Am hotărât  ca în acest an 2009, când se împlinesc 40 de ani de la tragica dispariţie a poetului Ilie Motrescu din Crasna Putnei, să public în memoria sa această carte.

Am selectat poeziile scrise în diferite perioade, cu diferite ocazii, scrise de diferite persoane, dedicate poetului crăsnean.

În prima parte am inclus poeziile poeţilor consacraţi, care au fost publicate fie în unele ziare sau reviste, fie în almanahuri sau cărţi. În a doua parte am adăugat câteva poezii ale unor autori populari, unii copiii chiar…

Ca şi în celelalte cărţi dedicate lui Ilie Motrescu am inclus şi aici o serie de fotografii care ne arată căile scurtei vieţi ale poetului.

Sper că tuturor admiratorilor slovei tipărite, cât şi a operei motresciene, le va fi pe plac cele adunate în cartea „Cu gândul la poetul Ilie Motrescu”.- ELEONORA SCHIPOR >>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Eleonora Schipor: „Cu gândul la Ilie Motrescu“

Gheorghe A. Stroia: „Minunate obiceiuri“ -o monografie de Năstase Marin a satului oltenesc inter/post-belic

Lectura este un dar plăcut – făcut fiecărui om, care-şi caută echilibrul în scrierile valoroase, prin care transpar emoţiile picurate din sufletul unui artist. Poţi descoperi scrieri ce aduc în atenţia publicului, lucruri nu atât nespuse, cât rescrise, resimţite sau mai bine-zis: reinventate. Ispitit de o posibilă reîntoarcere în timp, am regăsit cartea domnului Năstase Marin, intitulată “Fermecate obiceiuri”, Editura Şcoala Gălăţeană, 2005. O carte despre care nu ştiu dacă s-a vorbit dar, despre care – cu siguranţă, merită să se vorbească. Lucrarea are 148 pagini alb-negru. Ea nu este ilustrată, dar acest fapt este compensat de descrierile în amănunt ale evenimentelor rurale, astfel încât în mintea cititorului se poate contura o imagine “tangibilă” a acestor evocări.

Pentru mine – un om care nu a trăit în realitatea satului – lecturarea cărţii mi-au reconstituit în minte imagini vii ale acelor vremuri. Mi s-au dezvăluit realităţi necunoscute dar unice – prin modul lor de abordare. Am descoperit ţăranul român, aşa de “cântat” în scrierile literare române – dintotdeauna. >>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Gheorghe A. Stroia: „Minunate obiceiuri“ -o monografie de Năstase Marin a satului oltenesc inter/post-belic

Mircea Monu: „Româno-americanul Florentin Smarandache a primit Medalia de Aur pentru Ştiinţă!“

Printre cei 10 oameni de ştiinţă (2 din Australia, 2 din Italia, 2 din SUA, câte unul din Egipt, India, Israel, şi Rusia) care au primit în 12 iunie 2010 la Universitatea din Pécs, Ungaria,  Medalia de Aur pentru Ştiinţă acordată de către Academia de Ştiinţe “Telesio-Galilei” (organizaţie neguvernamentală internaţională cu sediul în Marea Britanie), s-a aflat şi prof. univ. dr. Florentin Smarandache (n. 10.12.1954, Bălceşti, Vâlcea), cu dublă cetăţenie, româno-americană, de la Facultatea de Ştiinţe din Universitatea „New Mexico”, Gallup, statul New Mexico, SUA. Această medalie a răsplătit două realizări ştiinţifice ale conjudeţeanului care este şi corespondent special al ziarului nostru: introducerea noţiunii de „Neutrosofie” în logica matematică şi enunţarea „Ipotezei Smarandache” în fizica teoretică.

„Neutrosofia” este o generalizare a „dialecticii” din filozofie, realizată de Florentin Smarandache prin introducerea categoriei de „neutru”, alături de categoria de „contrarii”. Prin aplicarea neutrosofiei în logica matematică, s-a realizat logica neutrosofică (numită în literatura de specialitate şi „logica smarandachiană”), în care o variabilă logică are trei valori: „adevărat”, „fals” şi „incert”. >>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Mircea Monu: „Româno-americanul Florentin Smarandache a primit Medalia de Aur pentru Ştiinţă!“

Al. Stănciulescu-Bârda: „Ecouri de departe“

Domnul Prof. Florian Vlădica din Tr. Severin, aflat de mai multă vreme în Franţa, citeşte cu regularitate ,,Scrisoarea pastorală” pe internet în ,,Observatorul” din Toronto(Canada). Ne-a scris în ultimele zile, printre altele, următoarele: ,,Prin mijlocirea „Observatorului”, am fost la curent cu toate „Scrisorile pastorale”, pe care le citesc cu mare plăcere(…). M-a impresionat, de exemplu, dorul, nostalgia legate de ,,Paradisul pierdut” al satului de altădată, cu săteni numeroşi, vrednici şi la muncă, şi la petreceri, ţiitori la datinile străvechi, cuviincioşi şi omenoşi, generoşi şi ospitalieri, aşa cum au  fost şi-n Podenii copilăriei mele. De pe înalţimea unui deal din hotarul comunei mele (Glameiul), priveam, astă-toamnă, cu tristeţe şi chiar regret dureros, cel puţin 10-12 conace de pe plaiurile învecinate, cândva cu tot atâtea cioporaşe de oi, cu vite mari, oameni în preajmă iar acum, aproape toate, pustii, fără ţarcurile cu clăi, culturile agricole sau holdele de pomi, chiuiturile sau cântecele sătenilor aflaţi la muncă, toate pierdute, în ultimii ani, în lumea amintirilor. >>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Al. Stănciulescu-Bârda: „Ecouri de departe“

Iosif Brătcanu: „Manifestari comemorative la Diosig, Bihor“

Dictatul de la Viena şi măcelul de la Diosig La Diosig, localitate de frontieră, retrăieşti uşor evenimentele tragice petrecute acum 7o de ani, la numai câteva zile după odiosul Dictat de la Viena, prin care a fost ruptă din trupul Ţării partea de nord a Transilvaniei. În dorinţa de a lua în stăpânire teritorii româneşti, trupele horthyste au încălcat flagrant termenele stabilite prin acest document şi au creat incidente precum cel de la Diosig, primul de altfel, după care au urmat şi altele, în zona de frontieră, recunoscute şi condamnate până şi de către Hitler.

Am descoperit în persoana comisarului Dorin Gorcea, care a fost şef mulţi ani al Pichetului de Grăniceri de la Diosig, şi s-a reîntors de curând pe aceste meleaguri, o sursă autorizată în relatarea a celor triste evenimente. „Deşi retragerea trupelor româneşti era stabilită pentru ziua de 6-7 septembrie 1940, în dimineaţa zilei de 4 septembrie un grup numeros de grăniceri şi jandarmi maghiari au trecut teritoriul românesc deschizând focul asupra grănicerilor români. >>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Iosif Brătcanu: „Manifestari comemorative la Diosig, Bihor“