Elena Buică: „Gânduri la cumpăna anilor 2010-2011“

Anul 2010, an cu număr rotund şi frumos, nu s-a dovedit a fi tot atât de rotund în împliniri şi nici atât de frumos în aspectele de viaţă trăite de ţara noastră, România. Criza mondială, după cum era de aşteptat, s-a răsfrânt mai dureros asupra ţărilor care îşi căutau drumul marilor prefaceri. Am asistat în decursul verii în ţară la dureroase frământări ale populaţiei cu venituri mici şi mijlocii, la multe nedreptăţi venite din partea celor aleşi să împartă dreptatea în ţară. A fost un an cu multe vânturări ale neajunsurilor, necazurilor şi al neîmplinirilor, un an cu multă vânzoleală şi întoarceri pe dos ale valorilor de tot felul. Dar în vuietul acesta al vremurilor încrâncenate se auzea, chiar dacă stins, şi un glas al celor care pun umarul la temelia ţării. Când te îndepărtezi de vuietul marilor aglomerări urbane, observi mai uşor oameni care îşi văd de rostul lor, lucrând fără să facă zgomot la ţesătura fibrei sănătoase a neamului nostru care de-a lungul istoriei ne-a scos din urgiile şi năpăstuirile atâtor vremuri vrăjmaşe. Mi-a crescut inima de atâtea ori întânlind oameni harnici, înţelepţi, păstrând valorile morale moştenite din moşi-strămoşi atât cât le stă în putinţă, oameni buni şi generoşi din toate categoriile sociale. >>>>

Reclame
Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Elena Buică: „Gânduri la cumpăna anilor 2010-2011“