Ion Stoica: „Românii şi Europa centrală, acum 600 de ani“

În secolul al XIV-lea, după întemeierea statelor româneşti extracarpatice şi înlăturarea dominaţiei maghiare, rămasă doar în Transilvania, spţtiul românesc a avut drept vecini la vest, nord şi est Regatul Ungar, Marele Cnezat al Lituaniei, iar din deceniile cinci- şapte şi Regatul Polon, care şi-a întins stăpânirea asupra Haliciului şi a Podoliei apusene. Spre sud se aflau doar ţaratele bulgare de Târnovo si Vidin(până la cucerirea lor de către turci), după care Emiratul Otoman, ulterior transformat în Imperiu, a devenit unicul vecin în această parte.

Schimbarea hăţtii politice în Europa centrală  şi Balcanică a impus găsirea unor noi soluţii în relaţiile dintre state, mai ales cu statele nou apărute.În acest context trebuie urmărite şi tratatele încheiate între domnii Moldovei (Alexandru cel Bun  1400-1432) şi al Valahiei (Mircea cel Bătrân  1386-1418) cu regale Poloniei (Vladislav Jagello  1385-1434).  >>>>

Anunțuri
Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Ion Stoica: „Românii şi Europa centrală, acum 600 de ani“