Luchian Deaconu: De ce tac clopotele ?

EMANOIL GOJDU ESTE DEJA UITAT

Republicam acum un apel vechi de exact un an. El aparţine prof. Luchian Deaconu, de la Craiova, reprezentant al Grupului de Iniţiativă a Intelectualilor din Bănie şi susţine că, în ziua de comemorare a morţii celui ce a şi-a dat averea românilor din Transilvania, să se bată clopotele în amintirea lui şi spre trezirea ţării care l-a uitat şi lasă ca hoţia ce s-a instaurat la noi să îl deposedeze şi pe el de memoria faptei bune şi pe noi de bunurile ce ni le-a lăsat. Atunci, apelul lui Luchian Deaconu nu a fost ascultat decât sporadic şi nesemnificativ. Astăzi el va fi la fel de anonim? Să nu uităm, însă, că viitorul depinde de noi. Şi să batem clopotele.

_______________
DE CE TAC CLOPOTELE ?

Una din modalităţile prin care românii şi-au exprimat, în momentele de cumpănă, adeziunea sau dezaprobarea faţă de măsuri care priveau viitorul neamului, a fost „corul clopotelor bisericilor”, Semnul divin că Ţara se bucură sau suferă. Întreg cuprinsul românesc a fost acoperit de dangătul clopotelor bisericilor în august 1916, vestind trecerea Carpaţilor, în decembrie 1918, Unirea Transilvaniei şi Banatului cu Ţara, în 1940, cedarea Basarabiei şi acceptarea Dictatului de la Viena. Clopotele bisericilor au exprimat, de fiecare dată, bucuria şi durerea, încuviinţarea sau protestul general al românilor faţă de evenimentele aflate în derulare.

Recent, Guvernul României a cedat 3 miliarde Euro din Patrimoniul lăsat de patriotul Emanoil Gojdu ortodocşilor români din Transilvania şi Ungaria.

DE CE TAC CLOPOTELE ?

La 3 februarie 2006, s-au împlinit 136 de ani de la trecerea spre cele veşnice a marelui patriot Emanoil Gojdu. Clopotele bisericilor ar fi trebuit, oricum, să bată! Suntem la doar câteva luni după ce Guvernul României a încalcat voinţa testamentară a acestui părinte al ortodoxiei româneşti, căruia îi datorăm faptul că ai noştri sunt Traian Vuia, Octavian Goga, Victor Babeş, Ion Lupaş, Constantin Daicoviciu, că se vorbeşte româneşte şi se simte creştineşte în „acea parte a naţiunii române din Ungaria şi Transilvania care – la 1870 – ţinea de legea răsăriteană ortodoxă”.

Clauzele testamentului de inspiraţie divină a patriotului Emanoil Gojdu au fost necreştineşte, nelegal şi nefiresc abolite de Guvernul României, fără a avea nici un drept aspura Moştenirii.

DE CE TAC CLOPOTELE?

De ce nu reacţionează mandatarii şi urmaşii beneficiarilor: mitropoliţii, episcopii, nepoţii şi strănepoţii bursierilor Fundaţiei „Gojdu”, ai preoţilor şi învăţăatorilor izvorâţi din dania binefăcătorului lor?

De ce nu protestează împotriva nedreptăţii pe care Guvernul României a comis-o împotriva voinţei părintelui lor spiritual, patriotul Emanoil Gojdu?

Clopotele de la toate bisericile ortodoxe din Transilvania şi Banat pot li trebuie să exprime protestul tuturor românilor ortodocşi împotriva hotărârii guvernului.

DUMINICA 19 FEBRUARIE SĂ SE OFICIEZE SLUJBE ÎN MEMORIA MARELUI PATRIOT, LA ORA 12, SĂ BATĂ CLOPOTELE TUTUROR BISERICILOR ORTODOXE DIN TRANSILVANIA ŞI BANAT ÎN SEMN DE PROTEST FAŢĂ DE HOTĂRÂREA NEDREAPTĂ ŞI NECREŞTINEASCĂ A GUVERNULUI! CLOPOTELE SĂ VESTEASCĂ PROTESTUL ROMÂNILOR ORTODOCŞI.

11 februarie 2006

prof. dr. LUCHIAN DEACONU