~”Romanii inventatori”

INVENTATORII IEŞENI AU OBŢINUT O PERFORMANŢĂ DEOSEBITĂ LA SALONUL INTERNAŢIONAL AL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE ARCHIMEDES 2007 DE LA MOSCOVA

La ediţia jubiliară din acest an, al X-lea Salon Internaţional de Proprietate Industrială „Archimedes 2007″, care s-a desfăşurat în perioada 26-31 martie 2007, în Parcul Expoziţional Sokolniki din Moscova, România a participat cu un număr mare de invenţii, prezentate sub egida a trei asociaţii profesionale: Forumul Inventatorilor Români (FIR), Societatea Inventatorilor din România (SIR), Congresul Inovatorilor şi Cercetătorilor din România (CICR) şi o delegaţie de la OSIM Bucureşti. Instituţiile care au oferit suport financiar pentru etalarea invenţiilor au fost: Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, Institutul Naţional de Inventică Iaşi, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi, Centrul de Cercetari pentru Membrane şi Mase Polimerice Bucureşti, ASYCONS Tulcea, AREXMAN Bucureşti şi Glass Porcelain Manufacturers Debelly Dorohoi.

Delegaţia Forumului Inventatorilor Români, condusă de domnul prof. dr. Ion SANDU, de la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, a prezentat opt grupe de invenţii pentru care a obţinut opt medalii, patru din aur şi patru din argint, alături de o serie de diplome şi premii speciale, dintre care amintim: Marele Premiu al Oficiului de Patentare AGEPI din Republica Moldova, oferit Universităţii „Al.I.Cuza” pentru etalarea unui număr mare de invenţii brevetate la AGEPI Chişinău, Premiul Special al Societăţii SOCIOPOLIS din Kiev (Ucraina), acordat unui grup de cadre didactice de la Facultatea de Educaţiei Fizică şi Sport din cadrul aceleiaşi universităţi, pentru invenţia Aparat utilizat în dezvoltarea musculaturii gambelor, Premiul Special al Asociaţiei Agenţilor Economici din Sevastopol (Ucraina) pentru tehnologiile în domeniul conservării bunurilor culturale (invenţii realizate sub conducerea prof. Ion Sandu), Premiul Special al Asociaţiei Inventatorilor din Croaţia pentru modul de etalare a invenţiilor, două Diplome de Excelenţă a Universităţii Tehnice a Moldovei (Prof. Ion Sandu, Prof. Ioan Iacob), Diplome de mulţumire şi felicitare oferite de organizatori celor 23 de inventatori, autorii celor opt grupe de invenţii, care au participat sub egida Forumului Inventatorilor Români.

Medaliile de aur au fost acordate următoarelor invenţii:

  • Procedee de epurare a apelor menajere şi industriale uzate (Prof.dr. Ion Sandu si colaboratorii);
  • Soluţie insectofungicidă ignifugă şi hidrofobă pentru tratarea lemnului policrom vechi, pus în operă (Dr.ing. Ioan Gabriel Sandu si colaboratorii);
  • Dispozitiv pentru dezvoltarea recuperatorie a muşchilor gambelor (Conf.dr. Marin Chirazi si colaboratorii).
  • Miniincubator pentru uz gospodăresc (Prof.dr. Ion Sandu si colaboratorii);

Medaliile de argint au fost obţinute pentru invenţiile:

  • Metodă pentru determinarea vechimii suporturilor textile celulozice (Dr.rest. Irina Crina Anca Sandu si colaboratorii);
  • Procedeu de decorare a obiectelor din ceramică şi sticlă (Rest. Mihai Debeli si colaboratorii);
  • Dispozitiv pentru creşterea puterii radiatoarelor clasice (Dr.ing. Mircea Manolescu si colaboratorii);
  • Joc tip Labirint pentru dezvoltarea atenţiei şi musculaturii picioarelor (Lect.dr. Mihai Radu Iacob si colaboratorii)

Menţionăm faptul că, şi la ediţia din acest an, d-l prof. dr. Ion SANDU a făcut parte din Juriul Internaţional, iar Forumul Inventatorilor Români a oferit 2 Cupe de Aur şi una de Argint şi 15 medalii de aur. Toate invenţiile româneşti au fost apreciate pozitiv de către juriu şi vizitatori. Standul Forumului a fost vizitat de o serie de specialişti din institutele de cercetare din Federaţia Rusă, Iran, Ucraina, Croaţia, Serbia, Polonia etc., care au apreciat importanţa acordată în ţara noastră învăţământului superior de inventică şi rolul acestuia în promovarea performanţei în cercetarea ştiinţifică şi tehnologică. Pe parcursul manifestării, membrii Forumului au participat la mesele rotunde pe tematica implementării invenţiilor, unde delegaţia română a subliniat rolul oficiilor de patentare, în prezentarea corectă a referinţelor bibliografice în vederea cotării invenţiilor prin Derwent Innovation Index, subsistem al Institutului de Scientologie American – ISI Thompson, în vederea ridicării prestigiului profesional al inventatorilor.

Joi, 29 martie 2007, la ora 14,30 s-a sărbătorit Ziua inventatorilor români cu care ocazie cele trei asociaţii profesionale româneşti au acordat o serie de diplome şi distincţii inventatorilor şi asociaţiilor din diferite ţări, care s-au remarcat la actuala ediţie a salonului.

În cadrul standului FIR s-au purtat o serie de discuţii privind perspectiva unor colaborări în vederea participării în Juriul Internaţional şi a organizării de noi saloane internaţionale (Asociaţiile inventatorilor din Ucraina, Serbia, Croaţia, Iran şi Coreea) sau pentru implementarea unor invenţii (Adrem Invest Moscova şi Institutul Central pentru Implementarea Invenţiilor din Moscova).

Vineri 30 martie 2007, la ora 15,00, în Sala de Festivităţi a Complexului Expoziţional Sokolniki a avut loc festivitatea de premiere, în cadrul căreia, mai întâi s-au decernat medaliile de aur şi de argint, apoi medaliile de laureat al salonului, diplomele de mulţumire şi felicitare pentru participanţi, iar în cele din urmă s-au înmânat premiile speciale şi distincţiile organizatorilor, a celor două comisii ale juriului (naţional şi internaţional), ale diverselor Ministere din Federaţia Rusă, ale conducerii locale şi ale Palatului de Comerţ şi Industrie din Moscova.

Premiile obţinute reprezintă o nouă reconfirmare a valorii inventicii româneşti, un excelent purtător de imagine a creativităţii tehnice, ştiinţifice şi culturale a poporului nostru.

Prof.dr. Ion SANDU – Preşedintele Forumului Inventatorilor Români