~C. Mălinaş: „Români în Crimeea”

Regiunea Odesa, aşa cum este constituită administrativ în cadrul Ucrainei, ocupă cele două judeţe tradiţionale româneşti Ismail şi Cetatea Albă din sudul Basarabiei, împreună cu o parte din Malorusia de dincolo de Nistru, având o suprafaţă totală de 3 3.300 km2. Acum este împărţită în 26 de raioane, cu 18 oraşe şi 1143 de sate, având o populaţie totală de 2.566.880 de locuitori, dintre care 46% nu sunt ucrainieni.

Potrivit cifrelor ultimului recensământ oficial, obţinute prin amabilitatea domnului Emanoil Lazăr, consulul general al României la Odesa şi cu ajutorul doamnei Eugenia Gazun, redactor la România-Actualităţi, în regiune trăiesc peste 100 de naţionalităţi, plasate astfel: 54% ucrainieni, majoritari în ansamblu şi minoritari în unele zone, raioane şi localităţi; 27,4% ruşi (majoritari, acum, în oraşul Ismail), 6,3% bulgari, 5,5% moldoveni (români, spunem noi, deşi sunt înregistraţi şi aceştia separat), 2,6% evrei, 1% găgăuzi, 0,8% beloruşi, 0,2% polonezi, 0,2% armeni, 0,15% ţigani, 0,14% tătari, 0,13% germani,0,7% albanezi, apoi cehi, greci şi o mulţime de grupuri mici de alte etnii şi confesiuni. – Numai 765 de persoane din toată regiunea au avut tăria să se declare şi să se înscrie ca fiind români, ceea ce nici nu mai are nevoie de comentarii în privinţa toleranţei naţionale şi interculturale a autorităţilor şi a siguranţei identităţii personale. După alte surse de la Odesa, recensământul a înscris 235.000 de moldoveni, adică peste 9% din populaţia regiunii.

Românii moldoveni sunt majoritari şi acum în oraşele Reni şi Chilia, apoi sate compacte ocupă în special în zona tradiţională numită Bugeac, dintre Dunăre, Marea Neagră şi Nistru. Dintre localităţile unde şi azi îşi păstrează preponderenţa, se pot aminti Babele, acum Oziomoie, raionul Ismail (de 6.000 de locuitori – aici s-a născut Mareşalul Ion Antonescu).

Crutoiarovca, raionul Cetatea Albă, Frumuşica (acum Staroselie), baştină renegatului Anatolie Fetescu, unde am fost şi am văzut că nu-l recunosc de fiu al satului, apoi Borisovca, în raionul Tătar Bunar, Satul Nou, acum Novoselie în raionul Sărata şi multe altele, al căror nume iniţial trebuie căutat, deoarece autorităţile sovietice le-au schimbat pe toate.

Aşezări de români moldoveni sunt şi dincolo de Nistru, amintim comuna Gandrabura şi oraşul Ananiev, unde funcţionează si scoli româneşti. La ora actuală în 21 de sate din sudul Basarabiei, înglobat în regiunea Odesa, funcţionează sau au funcţionat şcoli cu predare în limba maternă a românilor moldoveni, dar încă sunt unele localităţi care ar avea acest drept, însă nu pot scăpa de povara învăţământului exclusivist în limba rusă, care mai degrabă se va înlocui cu limba ucraineană, după apetitul oficial, decât cu limba maternă a locuitorilor de orice naţionalitate şi etnie ar fi aceştia.

Puţinătatea datelor nu ne îngăduie să scriem mai multe despre această regiune, cvasinecunoscută publicului, dar sperăm că semnalul de alarmă ce-l lansăm acum, să atragă atenţia cercetătorilor, care din diferite puncte de vedere să studieze situaţia grea a românilor moldoveni din regiunea Odesa şi să ne restituie cunoaşterea şi recunoaşterea lor în familia română din ţară şi din jurul ţării, fără a impieta în vreun fel asupra politicului, sau a graniţelor, care nu trebuie să mai împiedice fluxul cultural transfrontalier si cultivarea identităţii.

CONSTANTIN MĂLINAŞ