~Federatia Rumanilor din Sarbie

Liubomir Drăghici, român din Geanova (oficial: Duşanovaţ) care ani de zile a muncit în Austria, şi a agonisit bani frumoşi, vrea neapărat să facă ceva pentru românii timoceni. Şi pentru retrezirea lor. Aşa a ajuns la ideea să ofere casa sa de la Geanova pentru a se deschide Consulatul României în această zonă.Spune că cererea a fost trimisă oficial Ambasadei României la Belgrad şi acum – aşteaptă răspuns!

FEDERAŢIA RUMÂNILOR DIN SÂRBIE

Federaţia Rumânilor din Sârbie cu sediul în Negotin şi cu o susţinere importantă a activităţii sale în Bor, acoperă 19 comune din cinci judeţe din Estul Serbiei şi din Voivodina (împărţirea administrativă realizată de Guvernul Republicii Serbia). În Voivodina, judeţul Banatul de sud, în comuna Cuvin există comitetul local al Partidului Democrat al Rumânilor din Serbia (membră a Federaţiei Rumânilor din Sârbie) dar nu există un birou deschis al Federaţiei Rumânilor din Sârbie. Când este vorba de Estul Serbiei, Federaţia Rumânilor din Sârbie are birouri deschise în toate judeţele (patru judeţe: Branicevo, Pomoravlie, Bor şi Zaieciear). Judeţul Branicevo (8 comune: Veliko Grădişte, Pojarevaţ, Golubaţ, Malo Ţârnice, Jabari, Petrovaţ, Cucevo şi Jagubiţa) este deschisă cancelaria regională din Cucevo. Judeţul Pomoravlie (4 comune: Ciupria, Svilainaţ, Despotovaţ şi Iagodina) cu cancelaria regională în Ciupria, centrală pentru această regiune. Judeţul Zaieciear (2 comune: Bolievaţ şi Zaieciear) având cancelaria regională în Bolievaţ, cancelarie centrală pentu această regiune şi Judeţul Bor (4 comune: Bor, Cladova, Maidanpec şi Negotin) are birouri în toate comunele dintre care două sunt cancelarii centrale ale Federaţiei Rumânilor din Serbia, cele din Bor şi Negotin, sediul Federaţiei fiind în N vă prezentăm organizările de bază a romanilor timocenigotin.

Organizaţiile fondatoare sunt: Asociaţia pentru cultura vlahilor-românilor din Nord-Estul Serbiei „Curcubeu” cu sediul în Velica lasicova (comuna Zaiecear) din judeţul Zaieciear, NGO-Comunitatca Rumânilor din Serbia Paul Mateici cu sediul în Melniţa (comuna Petrovaţ) din Judeţul Branicevo, Asociaţia pentru cultura vlahilor-românilor din Serbia „Români ortodocşi cu sediul în Malainiţa (comună Negotin), Asociaţia pentru cultura vlahilor-românilor din Nord Estul Serbiei „Ariadnae Filum” cu sediul în Bor (judeţul Bor), Forumul pentru cultura rumânilor cu sediul în Bor (comuna Bor), şi Partidul Democrat al Rumânilor din Serbia cu sediul în Bor (comuna Bor), judeţul Bor.

Federaţiei Rumânilor din Sârbie i s-au alăturai încă trei organizaţii: Asociaţia pentru păstrarea şi dezvoltarea limbii, culturii şi religiei rumânilor din regiunea Pomoravlie, cu sediul în Isacova (comuna Ciupria), Valea Timocului cu sediul în Slatina (comuna Bor) şi Forumul studenţilor români din Belgrad. Între timp Asociaţia pentru cultura vlahilor-românilor dm Nord Estul Serbiei „Curcubeul” cu sediul în Velica lasicova (comuna Zaiecear) din judeţul Zaiecear, NGO-Comunitatca rumânilor din Serbia Paul Mateici cu sediul în Melniţa (comuna Petrovaţ) din Judeţul Branicevo şi Valea Timocului în Slatina (comuna Bor) au părăsit Federaţia Rumânilor din Sârbie.

Federaţia Rumânilor din Sârbie reuneşte în prezent şase organizaţii şi persoane particulare din Estul Serbiei care au semnat Declaraţia de constituire a Federaţiei Rumânilor din Sârbie. La adunarea de constituire a Federaţiei Rumânilor din Sârbie din 12.02.2005 au participat 81 de membri delegaţi, iar la prima adunare electorală a Federaţiei Rumânilor din Sârbie din 25.02.2006 au participat 104 delegaţi. Odată cu formarea Federaţiei Rumânilor din Sârbie ca o organizaţie ocrotitoare a tuturor rumânilor, s-a produs extinderea şi coordonarea activităţilor organizaţiilor şi persoanelor fizice care sunt preocupate de problemele minorităţii române din Serbia.

Federaţia Rumânilor din Sârbie funcţionează prin intermediul Adunării, Comitetului de conducere, Consiliului etic, Comitetului de supraveghere şi a Directorului.

Preşedintele Comitetului de conducere, Predrag Balaşevici

Director, Duşan Pârvulovici ,reprezintă şi apără interesele Federaţiei Rumânilor din Sârbie.