~Festivalul „Joc românesc“ în Serbia

DE RUSALII – FESTIVALUL ,,JOC ROMÂNESC” DE LA JITCOVIŢA

Reporter: Lucian MARINA

Imagine: TV RUF

Petrovac na Mlavi

Duminică, 15 iunie 2008, de Sfintele Rusalii, la Jitcoviţa, în comuna Golubaţ, românii din Serbia de Răsărit, – în colaborare cu Societatea de Limba Română din Voivodina – au organizat ediţia a doua a Festivalului ,,Joc românesc”.

Festivalul a fost organizat de Comunitatea Locală Jitcoviţa cu sprijinul Adunării comunei Golubaţ şi a Consiliului Naţional al Românilor din Serbia, cu sediul la Bor şi anume din iniţiativa inimosului animator cultural Iviţa Glişici, de altfel vicepreşedinte al Consiliului Naţional. El este originar din acest sat, unde duminică de Rusalii s-a jucat şi cântat la Festivitatea ,,Jocul românesc”, nu valah ci românesc căci a fost organizat doar de românii, de la Nord şi Sud de Dunăre.

La reuşita prestigioasei manifestări organizate de enturiaştii românii timoceni şi-a dat aportul şi Societatea de Limba Română din Voivodina care, a asigurat pentru festivalul de la Jitcoviţa şi participanţi din Banat, precum umoristul Ionel Stoiţ şi membrii Societăţii cultural-artistice ,,Vichentie Petrovici-Bocăluţ” din Torac, dar şi din România, adică de la Bucureşti de unde, special pentru măreaţa festivitate de la Jitcoviţa, a sosit renumita solista vocală Valeria Arnăutu.

Au cântat cu mic cu mare, feciori şi fecioare, rapsozi populari cu frumoase doine dunărene interpretate la fluier, tineri recitatori, grupuri vocale şi solişti precum Maja Milunović, Martina Tomić, Vesna Stanković, a lu’Măriţoni şi Staniša Paunović, dar şi formaţii nu numai de dansuri româneşti, precum ansamblul oaspeţilor din Golubaţ.

Publicul a aplaudat frenetic şi evoluarea cu succes – cu cântece şi jocuri româneşti– a membrilor societăţilor culturale din Jitcoviţa, comuna Golubaţ, dar şi din Ranovâţ, Metovniţa, Melniţa şi Clădorova de lângă Petrovăţ pe Mlava, precum şi de amatorii culturali din Cobişniţa de lângă Negotin.

Demn de menćionat şi faptul că, acest Festival al românilor din sudul Dunării, organizat de Rusalii sub genericul ,,Joc românesc” ca expresie a romantismului şi trezirii conştiinţei naţionale a românilor din Serbia de Est, respectiv a renaşterii lor culturale şi spirituale, a dorinţei de a se păstra identitatea şi patrimoniul naţional, a fost onorat şi de prezenţa domnului Teodor Dorobanţu, conzul general al României la Belgrad.

LUCIAN MARINA