~Ion Pachia Tatomirescu: „Doi poeţi din Dacia“

Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm…

(imn din orizontul anului 370 d. H.)

de Niceta REMESIANU

Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm, pe Tine, Doamne, Te mărturisim,

Pe Tine, Eterne-Părinte, tot pământul Te cinsteşte,

Ţie, toţi îngerii, Ţie cerurile şi toate puterile,

Ţie, heruvimii, serafimii, ne-ncetat glăsuind:

Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul, Dumnezeul celestelor armii…!

*********

Pline sunt cerurile şi pământul de-nălţarea gloriei Tale,

Doar pe Tine Te laudă coruri de-apostoli,

Droaia de vrednici prooroci,

Armatele-albind ale martirilor…!

*********

Doar pe Tine Te mărturiseşte Biserica pe-ntregul pământ,

Tată nesfârşitei înălţări,

Fiul, Unu-Născutu-n-Adevărată-Cinstire,

Duhul Sfânt, mereu apărător-mângâietorul…!

*********

Tu, Hristoase,-mpărat slavei,

Tu, veşnicit Tată, eşti Fiu,

Tu, Întrupatul-în-Om întru mântuirea-i,

n-ai strigat frica-n pântecul Fecioarei,

Tu, Biruitorul-din-Suliţa-Morţii,

deschis-ai credincioşilor poarta-mpărăţiei cerurilor;

*********

Tu, dumnezeiască mână-dreaptă-ntru-slava Tatălui,

Mare-Judecător veni-vei, după cum credem:

Aşadar, Te rugăm să vii-n ajutor fidelilor Tăi,

răscumpăraţi cu nepreţuitul Tău sânge –

Eternă glorie dăruieşte-le cum sfinţilor Tăi…!

*********

Poporul Tău, Doamne,-l mântuieşte, binecuvântează moştenirea Ta,

Diriguieşte-l, înalţă-l etern !

Zilnic, Te slăvim,

Lăudăm Numele-Ţi în vecii-vecilor…!

*********

Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără păcat să ne păzim,

Miluieşte-ne, Doamne, miluieşte-ne,

Fie, Doamne, al Tău har peste noi, după cum nădăjduit-am în Tine –

În Tine, Doamne, sperat-am, spre-a nu mă tulbura în veac…! *

(Traducere din latină în valahă: prof. dr. Ion PACHIA TATOMIRESCU)

______

* Acest imn al întregii Creştinătăţi a fost zămislit de sfântul valah, Niceta Reme-sianu, din Dacia orizontului anului 370 d. H., când a fost înălţat în scaunul epis-copal de la Remesiana / Romoesiana (< Roma- + -Moesia- + suf. -ana), pe malul drept al Dunării, în Dacia Sud-Dunăreană (episcopia sa cuprindea atât Dacia Aureliană cât şi provinciile Oltenia şi Banat din Dacia Nord-Dunăreană). Versiunea de mai sus, datorată d-lui prof. dr. Ion D. Pachia / Ion Pachia-Tatomirescu, a fost publicată mai întâi în revista timişoreană Caietele Dacoromâniei, anul II, nr. 3 / 22 martie – 21 iunie 1997, p. 1 sq., la rubrica Lira din Cogaion.

____________

Niceta REMESIANU

Te, Deum, laudamus…

(370 A. D.)

Te, Deum, laudamus, Te, Dominum, confitemur,

Te aeternum Patrem omnis terra veneratur,

Tibi omnes angeli, Tibi caeli et universae potestates,

Tibi cherubin et seraphin incessabili voce proclamant:

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus sabaoth…!

*********

Pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae Tuae;

Te gloriosus apostolorum chorus,

Te prophetarum laudabilis numerus,

Te martyrum candidatus laudat exercitus.

*********

Te per orbem terrarum sancta confitemur ecclesia,

Patrem immensae maiestatis,

Venerandum Tuum verum unigentium Filium,

Sanctum quoque paraclitum Spiritum…!

*********

Tu rex gloriae Christe,

Tu Patris sempiternus es Filius,

Tu ad liberandum suscepturus hominem

non horruisti virginis uterum,

Tu devicto mortis aculeo aperuisti credentibus regna caelorum;

*********

Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris,

Iudex crederis esse venturus;

Te ergo quaesumus Tuis famulis subveni

quos pretioso sanguine redemisti;

Aeterna cum sanctis Tuis gloria munerari…!

*********

Salvum populum Tuum Domine et benedic hereditati Tuae

Et rege eos et extolle illos usque in aeternum!

Per singulos dies benedicimus Te

Et laudamus nomen Tuum in saeculum et in saeculum!

*********

Dignare Domine die isto sine peccato nos custodire,

Miserere nostri Domine, miserere nostri!

Fiat misericordia Tua, Domine, super nos quem

ad modum speravimus in Te,

In Te, Domine, speravi non confundar in aeternum…! *

_______

* Cf. Ion Pachia Tatomirescu, Argumente „interne“ privind paternitatea nicetian-remesiană şi autohtonismul pelasgo-dacic / valahic al imnului întregii Creştinătăţi, «Te, Deum, laudamus…». Pentru fidelitatea reproducerii textului lati-nesc, a se vedea, îndeosebi, Nestor Vornicescu: Scrieri patristice în Biserica Ortodoxă Română până în sec. XVII, izvoare, traduceri, circulaţie, teză de doctorat, Craiova, 1983, p. 80 (extras din revista Mitropolia Olteniei, nr. 1 – 2, 3 – 4, şi 5 – 6, XXXV, 1983).

____________

We praise Thee, O God…

(In the horizon of the year 370 A. D.)

by Niceta REMESIANU

We praise Thee, O God, we acknowledge Thee to be the Lord,

Everlasting Father, all the earth doth worship Thee,

To Thee all Angels cry aloud, the Heavens and all the Powers therein,

To Thee Cherubim and Seraphim ceaselessly do cry:

Holy, Holy, Holy: Lord God of Sabaoth…!

*********

Heaven and earth are full of the Majesty of Thy glory,
The lofty company of the Apostles praise Thee,
The goodly fellowship of the Prophets praise Thee,
The white-robed army of Martyrs praise Thee…!

*********

The holy Church throughout all the world doth acknowledge Thee,

The Father of infinite Majesty,

Thy true and wholesome Son, worshipped by the Being,

Also the Holy Spirit, the Protector and the Comforter…!

Thou art the King of Glory, O Christ,

Thou art the everlasting Son of the Father,

When Thou tookest the human shape to redeem us,

Thou didst not cry in fear in the Virgin’s womb,

When Thou were the victor in the stake of death,

Thou didst open the Gate of the Skies’ Kingdom to all believers…!

*********

Thou sittest at the right hand of God in the glory of the Father,

We believe that Thou shalt come to be our Judge:

We therefore pray Thee, help Thy faithful followers,

whom Thou hast redeemed with Thy precious blood –

Make them to be numbered with Thy Saints in glory everlasting…!

*********

O Lord, redeem Thy people and bless Thine heritage,

Lead them and lift them up into eternity !

Day by day, we magnify Thee,

And we worship Thy Name to the end of times…!

*********

O Lord, bestow on us the worthiness to keep us this day without sin,

Have mercy upon us, O Lord, have mercy upon us,
O Lord, let Thy grace lighten upon us, as our trust is in Thee –
O Lord, in Thee have I trusted, let me never be disturbed for ever…!*

(English version by Gabriela PACHIA)

_____

* This hymn of the whole Christianity was created by the Wallachian-Dacian saint, Niceta Remesianu / Niceta of Remesiana, in the horizon of the year 370 A. D., when he ascended to the episcopate at Remesiana / Romoesiana (< Roma- + -Moesia- + suf. -ana), in the South-Danubian Dacia (his bishopric included both Aurelian Dacia and the provinces of Oltenia and Banat from the North-Danubian Dacia). The above version, translated from the Latin into the Wallachian, is due to prof. Ion D. Pachia / Ion Pachia-Tatomirescu, Doctor of Philology, was first published in the review Caietele Dacoromâniei / Dacoromania’s Notebook in Timişoara, Year II, No. 3 / March, 22 – June, 21, 1997, p. 1 sq., in the section The Lyre of Cogaion.

________________

Filosoful, poetul, exploratorul valaho-dac, Aethicus Donares (Ister), aprox. 421 – 500, autorul Cosmografiei, primul european ce descoperă America, primul european ce face ocolul lumii cu 1057 de ani înaintea lui Magellan – portret în tuş de Patricia Pura.

Alexandru Macedon la Muntele Chelion…

(poem din orizontul anului 466 d. H.)

de Aethicus DONARES (ISTER)

Vai de pământul roditor

şi purtător de miere,

dacă se năpustesc în el

numai şerpi şi fiare…!

Vai de locuitorii lumii,

dacă fiarele-ar începe să-nvingă…!

*********

Şi geme,

şi înalţă altare,

pe Muntele Chelion,

şi, întreg dienocul,

imploră Dumnezeul de-toate-protector,

spre-a fi ferit de răzbunarea

sufletelor de duşmani sacrificaţi –

şi psalmul său către Dumnezeu

străluceşte în mare artă.

*********

Mai marea mişcare a pământului

în această zonă alpină

este dinainte în puterea Dumnezeului

cum niciodată până-acum

nu se vede ori aude;

şi se-adună munţii în faţa munţilor,

şi s-aud cuvintele preotului-judecător:

Ridică-te cu forţa  mărturiei

în faţa munţilor şi colinelor,

să ştie vocea ta şi crestele stâncilor,

şi temeliile puternice

ale pământului –

toate s-audă judecata Domnului…!

*********

Într-adevăr, aici,

munţi dănţuitori

şi coline ţipătoare

s-apropie într-un mare elan

cam până la o sută optzeci şi cinci de metri.

*********

Şi marele conducător,

ordonând un referendum,

strânge la un loc toată armata regatului său,

dintr-ale lumii hotare, până dincolo de mare,

şi-o aşează-n mijlocul acestor labile tărâmuri,

între coline,-n trena vălurindă a munţilor,

şi convine asupra unui principiu de pace

care să fie nelipsit din toate tratatele de alianţă:

mistreţul de jertfă pentru zeii locurilor.

*********

Alexandru cel Mare, considerând

că-i uşoară această întreprindere,

adună la un loc mai multă aramă

prefăcută în diverse-obiecte

şi topeşte coloane de o uimitoare mărime,

şi porţi,

şi case,

şi druguri,

şi-i ameninţă pe ei şi pe întregul lor neam,

şi-i închide în mijlocul acvilonului,

într-un an şi patru luni,

şi ridică porţi,

şi case,

şi druguri de-o impresionantă mărime,

şi le-aduce,

şi le-acoperă cu smoală necunoscută

nici în lumea pământurilor şi mărilor,

nici în această insulă,

unde scris-am cele de mai sus.*

____________

* Traducere din latină în valahă, de prof. dr. Ion Pachia Tatomirescu.

________________

Aethicus DONARES (ISTER)

Alexander Magnus in Monte Chelion…

(466 A. D.)

Vae terra fructifera

ac melliflua,

si ingruerint in ea

tot serpentes et bestiae…!

Vae habitatores orbis,

cum istae coeperint triumphare…!

*********

Ingemuitque

aedificavitque aras

in monte Chelion

immolatisque hostiis

deo deprecatusque est

tota die ac nocte dei

consilium et misericordiam

quaerens invenitque artem magnam.

*********

Praecurrente potentiam dei

adfuit terrae motus magnus

in montana illa,

qualis antea

numquam fuerat

visus neque auditus,

et convenerunt montes adversus montes

vat(icini)um prophetae auditum:

Surge, contende iudicium

adversus montes

et audiant colles vocem tuam,

audiant montes

iudicium Domini

et fortia fundamenta terrae.

*********

Hinc enim

montes commovebuntur

et colles clamabunt,

quia magno impetu proximaverunt

se montes iste usque stadium unum.

*********

Faciens itaque consilium salubre

princeps magnus et congregans

cunctum exercitum regni sui a finibus

orbis terranum medium eorum stabilivit

iuxta utroque mare, reliquo vero exercitu

in ipsa latibula montium inter colles

collocavit et fecit

cum eis placitum quasi

ad pacem foedera sociare ferentesque

porcum in diis eorum.

*********

Quod pro nihilo ducens Alexander Magnus

quasi subdolum congregavit

aes plurimum

et fudit colomnas

mirae magnitudinis

et portas

et limina

et seras

et minans minavit eos

et omnem subolem eorum

et inclusit eos ad ubera aquilonis

in anno uno

et mensibus quattuor erexitque portas

et limina

et serracula mirae magnitudinis

et induxit ac linivit eas

assincitum bitumen

incognitum in orbe terranum

nisi in insolam,

unde superius scripsimus. *

___________

* Textul latinesc de mai sus se află editat după toate rigorile filologice în Die Kosmographie des Aethicus, ediţia Otto Prinz, München, Monumenta Germaniae Historica, 1993, pp. 138 – 140. Poemul Alexander Magnus in monte Chelion…, datându-se în orizontul anului 466 d. H., s-a transmis până în zilele noastre „nealterat“, după cum se observă mai sus, prin lucrarea fundamentală, Cosmografia, de Aethicus Donares (Ister), tălmăcită din pelasgo-dacă / valaho-dacă în latina imperial-romană a secolului al V-lea d. H. pentru un mai mare circuit chiar de filosoful-explorator, lucrare care, din păcate, fost-a cumplit-„abreviată“ / „cenzu-rată“, barbar-amputată, de benedictinul Ieronim de Freising-Bavaria, pe la anul 763 / 764 d. H. Cu privire la viaţa şi opera acestui Cavaler al Zalmoxianismului, distinsul Receptor este invitat şi la lectura studiului introductiv, Filosoful / exploratorul pelasgo-dac, Aethicus Donares (Ister), primul european care descoperă America, făcând ocolul Pământului cu 1057 de ani înaintea lui Magellan, de prof. dr. Ion Pachia Tatomirescu, publicat mai întâi în Cosmografii de martie – antologie din creaţiile membrilor Cenaclului Aethicus (1990 – 2009), Timişoara, Editura Aethicus, 2009, pp. 17 –  84, apoi în web-revista Agero (din Stuttgart – cf. http://www. agero-stuttgart.de).

__________________

The Wallachian-Dacian philosopher, poet, and explorer Aethicus Donares (Ister), c. 421 –  500, author of Cosmografia / Cosmography, the first European who discovered America, the first European who made the tour of the world 1057 years before Magellan – collage by Floriana Pachia and Liviu Curtuzan.

Alexander the Great of Macedon at Mount Chelion…

(poem from the horizon of the year 466 A. D.)

by Aethicus DONARES (ISTER)

Alas, most unfortunate fertile land,

the most mellifluous,

when snakes and beasts

plunder and loot it…!

Alas, wretched world’s inhabitants,

when beasts grow into vanquishers…!

*********

And the conqueror moans

and builds altars,

on Mount Chelion,

and the whole daynight,

entreats God, the Almighty Protector,

to be guarded against the revenge

of the souls of the immolated enemies –

and his psalms to God

beams exquisite mastery.

*********

The intense movement of earth

in this alpine area

is foreordained from God’s power

which is never seen or heard

from the beginnings of time;

and mountains gather in front of mountains,

and the words of the judge-priest are heard,

Rise with the force of your acknowledgement

in front of the mountains and hills,

let your voice be heard loud by mountain peaks,

and let the Earth’s

strong foundations –

let them all listen to God’s judgment…!

*********

Indeed, in this area,

shaking crenellated mountains

and clamorous hills

ardurously totter and draw closer

at about one hundred and eighty-five metres.

*********

And the great leader,

ordering a referendum,

congregates the army from his whole empire,

from the world’s boundaries, from far beyond the sea,

and settles it down in the middle of these unstable realms,

among hills, over the mountains’ undulating train,

and agrees on a peace principle

not to be missed from any alliance treaty:

the sacrificial wild boar for the local gods.

*********

Alexandru the Great, thinking

the task undemanding,

gathers piles of copper,

wrought in miscellaneous objects,

and smelts them, forges them into astonishingly high columns

and gates

and houses

and bars

and threatens the natives and their kind

and encloses them in the middle of the aquilon,

within a year and four months,

and forges gates

and houses,

and astonishingly long bars,

and brings them

and covers them in pitch

known neither on the land and sea

nor on this island

where I wrote the above lines.*

(English version by Gabriela PACHIA)

___________

* The Latin text above was published, obeying philological rigour, in Die Kosmographie des Aethicus, the Otto Prinz edition, München / Munich, Monumenta Germaniae Historica, 1993, pp. 138 – 140. The poem Alexander Magnus in monte Chelion…, dating from the horizon of the year 466 A. D., has been transmitted “unalteredly” until today, as seen above, by means of the fundamental work, Cosmografia / Cosmography, by Aethicus Donares (Ister), translated from the Pelasgo-Dacian / Wallachian-Dacian into the imperial Roman Latin of the 5th century A. D., in order to enjoy better knowledge, by explorer-philosopher himself, the work being – unfortunately – ferociously “abbreviated” / “censored”, barbarously amputated, by the Benedictine monk Hieronymus of Freising-Bavaria, around 763 / 764 A. D. As far as the life and work of this Knight of Zalmoxianism, our distinguished reader is kindly invited to read the introductory study, Filosoful / exploratorul pelasgo-dac, Aethicus Donares (Ister), primul european care descoperă America, făcând ocolul Pământului cu 1057 de ani înaintea lui Magellan / The Pelasgo-Dacian Philosopher / Explorer, Aethicus Donares (Ister), the First European who Discovered America, Touring the Earth 1057 Years before Magellan, by prof. Ion Pachia Tatomirescu, Doctor of Philology, first published in Cosmografii de martie / The March Cosmographies – an anthology including the poetical work of the Aethicus Literary Circle (1990 – 2009), Timişoara, Aethicus Publishing House, 2009, pp. 17 –  84, later published in the web-review Agero (in Stuttgart – cf. http://www.agero-stuttgart.de).

ION PACHIA TATOMIRESCU