~Alexandru Stănciulescu-Bârda: „Sindicate preoţeşti“!

O problemă noua , care face deliciul presei din această perioadă, o constituie sindicatele preoţeşti. Grupuri mari de preoţi din diferite regiuni ale ţării s-au constituit în sindicate, şi-au stabilit dezideratele, programele de lucru şi au început să lupte pentru recunoaşterea lor oficială şi ralierea la marile blocuri sindicale ale ţării. În Oltenia s-a format sindicatul ,,Păstorul cel bun”, care a fost recunoscută oficial de către Judecătoria  Craiova. Mitropolia a făcut recurs faţă de această sentinţă la tribunal. Vom vedea  urmarea. Preoţii din Moldova s-au constituit în sindicatul ,,Acoperământul Maicii Domnului”. Patriarhia Română a dat un comunicat, prin care califică sindicatele preoţeşti drept ,,necanonice şi nestatutare”. Tensiunea creşte şi se conturează tot mai bine două tabere. Pe internet sunt peste 35 pagini cu titlurile ziarelor în care au apărut articole referitoare la această mişcare preoţească. Aproape fiecare articol este însoţit de mesaje şi comentarii. Foarte multe comentarii venite din partea unor preoţi din toate regiunile ţării şi din partea unor credincioşi sau grupuri de credincioşi. Lecturând articolele şi mesajele ce le însoţesc, îţi dai cu uşurinţă seama că în multe eparhii s-au creat în ultima vreme adevărate prăpăstii între centrele eparhiale şi preoţimea de rând, în special cea din mediul rural. Cuvinte precum ,,grofi” şi ,,iobagi” sunt tot mai frecvente. Păcat că s-a ajuns aici!

Din rândul preoţilor înscrişi în noile sindicate remarcăm  şi personalităţi importante ale clerului. Aş menţiona în acest sens pe Părintele Nicolae State de la Rm. Vâlcea, fost director al Tipografiei Eparhiale din acel oraş, acum devenit vicepreşedinte al noului sindicat al preoţilor din Oltenia. Îl cunosc pe dânsul de aproximativ patruzeci de ani şi întotdeauna m-a impresionat prin capacitatea sa de a sluji Biserica, de a face activitate editorială şi misionară. Mii de cărţi religioase au fost distribuite gratuit de către Părintele State românilor din ţară şi străinătate. Nenumăraţi oameni de cultură din Rm. Vâlcea şi din împrejurimi sunt cooptaţi de Părintele State în tot felul de acţiuni culturale şi sociale de interes local şi naţional. Dânsul a făcut donaţii în cărţi şi bani şi parohiei noastre de-a lungul anilor şi ne-a vizitat chiar parohia. Am spus toate acestea pentru a sublinia  convingerea intimă, că astfel de oameni sunt călăuziţi de  gânduri sincere şi sunt dedicaţi trup şi suflet Bisericii Ortodoxe Române.

Să dea Dumnezeu, ca părţile implicate în acest conflict să treacă peste orgolii şi micimi omeneşti, să elimine cauzele care au generat asemenea situaţii şi tensiuni în sânul Bisericii noastre şi să găsească soluţiile cele mai potrivite pentru ca unitatea şi armonia să revină în instituţia noastră. Avem nevoie ca de apă şi de aer de înţelegere, de pace, de armonie, de bună convieţuire între ierarhi, preoţi şi credincioşi. Sunt destule forţe ostile, care urmăresc dezbinarea neamului românesc pe cele mai diverse planuri. Să dea Dumnezeu ca măcar pe plan bisericesc  să  ne păstrăm unitatea.

ALEXANDRU STĂNCIULESCU-BÂRDA