~Dan Brudaşcu: „Diplomaţia românească nu trebuie hărţuită“

Comunicat

Moartea, în cursul lunii ianuarie a.c., în Polonia, a unui cetăţean român, inclusiv, se pare, ca urmare a unei atitudini insuficient de responsabile a unor diplomaţi români aflaţi în misiune în această ţară, a declanşat, recent, o reală isterie în unele organe de presă la adresa întregului corp diplomatic.

Urmărind, cu totul întâmplător, o asemenea „dezbatere” la OTV, am considerat necesar să intervin şi să încerc să atrag atenţia asupra injusteţei unei astfel de abordări. Am făcut-o şi pentru că, vreme de patru ani, ca secretar al Comisiei de politică externă a Camerei Deputaţilor şi membru al Comisiei de integrare europeană a Parlamentului României, am avut posibilitatea să cunosc destul de bine şi plusuri şi minusuri din activitatea diplomaţiei româneşti.

Este regretabil decesul cetăţeanului român Culic. Cu certitudine, cei cu adevărat vinovaţi vor fi traşi la răspundere.

Este, de asemenea, adevărat că mai sunt destui funcţionari în ambasade şi alte misiuni diplomatice româneşti care dau dovadă de incompetenţă sau insuficientă preocupare în îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Dar cei ce lucrează în diplomaţia română sunt un corp de elită al societăţii româneşti. Specialiştii din acest domeniu se formează în ani de zile, în circumstanţe cu totul deosebite. De asemenea, mulţi din diplomaţii români, ca să îşi ducă la bun sfârşit misiunea încredinţată, îşi asumă, conştient, o serie de riscuri, pentru ei şi familiile lor. Mai mult, datorită insuficienţei fondurilor, sunt dese, încă, acele cazuri când diploimaţii români îşi sacrifică propriile lor venituri pentru a organiza diverse evenimente în numele şi în interesul României. O fac chiar dacă ştiu că nu îşi vor mai recupera vreodată banii.

La fel de adevărat e şi faptul că, după 1990, diverşi politicieni au intervenit brutal impunându-şi, pe criterii exclusiv politice, protejaţii proprii în Ministerul de Externe. De aceea, de multe ori, este cu atât mai grea munca diplomaţilor de carieră obligaţi să facă şi treaba celor cu pile politice, să soluţioneze erorile şi gafele acelora, să asigure performanţa pe care o impun prestigiul predecesorilor şi interesele naţionale.

În emisiunea în cauză îşi dădeau cu părerea traseişti politici sau personaje preocupate să se audă vorbind, fără vreo legătură, oricât de mică, cu activitatea diplomatică şi greutăţile ei.

Ca deputat, am adresat numeroase întrebări şi interpelări ministrului de externe, am cerut rezolvarea punctuală a unor situaţii, am semnalat neajunsuri, reale sau invocate de diverşi petenţi, inclusiv în legătură cu presupusa constituire a unei mafii ţigăneşti pe lângă ambasadele sau misiunile consulare româneşti din Italia, Spania, Franţa sau Germania, care bloca accesul cetăţenilor români aflaţi în acele ţări şi impunea plata unei taxe anterior primirii în audienţă la autorităţile diplomatice. Tot ca deputat, am cunoscut direct activitatea multor ambasade ale României din Europa şi de pe alte continente. De aceea, în mai mare cunoştinţă de cauză decât unii din participanţii la amintitul talk show, am apreciat drept gravă şi nejustificată culpabilizarea, pentru incidentul menţionat, a întregului corp diplomatic al României. O asemenea atitudine nu era justificată nici chiar de disperarea pre-electorală a unor trepăduşi sau traseişti politici.

Am deplina convingere că, cu aceeaşi responsabilitate, diplomaţii adevăraţi ai acestei ţări vor gestiona cum se cuvine orice incidente care ar putea arunca, într-un moment excesiv emoţional, oprobiul asupra muncii şi activităţii nobile pe care o desfăşoară în interesul poporului român.

Prin lege, reprezentanţii corpului diplomatic nu pot fi membri ai partidelor politice. Nu exclud dreptul partidelor politice de a analiza activitatea diplomatică, de a-i sublinia neajunsurile, de a se pronunţa asupra ţintelor şi obiectivelor de atins. Dar pentru rezolvarea problemelor ce o privesc direct, diplomaţia românească nu trebuie hărţuită de diverşi politicieni aflaţi în cădere liberă sau în criză vizibilă de idei şi resurse politice pentru a se mai menţine în atenţia electoratului.

Dr. DAN BRUDAŞCU,

fost deputat şi secretar al Comisiei de politică externă a Camerei depitaţilor