~Ioan Dan Bălan: „O monografie în imagini de excepţie“

MOMÂRLANII DIN VALEA JIULUI -Album etnografic-

Pe linia preocupărilor nobile majore privind promovarea culturii tradiţionale din Valea Jiului,  în specific momârlănesc,  albumul etnografic Momârlanii din Valea Jiului, semnat de Dumitru Gălăţan Jieţ şi Isidor Chicet şi apărut la Editura Autograf MJM Craiova, 2008,  reprezintă o reuşită aparte.

Structura cărţii, reflectată în cuprinsul său, reliefează nu numai o foarte bună cunoaştere a zonei momârlăneşti, ci şi ambiţia de a  o prezenta în esenţa sa cea mai specifică:

1. Valea Jiului. Cadrul geografic şi istoric. Momârlanii

2. Religie, şcoli, armată, administraţie

3. Etnografie: cultura materială

Arhitectura tradiţională

Arta populară

Portul popular

Ocupaţii tradiţionale. Creşterea animalelor

Etnografie:Cultura spirituală

Sărbători cu dată fixă

Piţărăii

Crăciunul

Boboteaza

Zilele petrilene

Sărbători cu dată mobilă

Paştile. Nedeile de Paşti

4. Obiceiuri familiale. Rituri de trecere

Naşterea şi botezul

Nunta

Înmormântarea

5. Folclor

6. Minimuzeul de familie de la Jieţ

7. Barabe şi momârlani

8. Umor momârlànesc

9. Magia stânei

Grupajele foto şi articolele scrise elevat, cuprinsul bogat şi diversificat, ne îndeamnă să felicităm sincer şi cald merituoşii autori:

La mai mult, la mai mare, sănătate şi gândul ăl bun pentru spiritualitatea românească!

IOAN DAN BĂLAN