~Ion Marin Almăjan: „Eminescu-Petofi Şandor, un mesaj pentru mileniul III“

Comuna Dumbrăviţa ,  aflată la doar câţiva paşi de Timişoara, a trăit duminică 14 iunie un eveniment excepţional. Din iniţiativa Societăţii literar-artistică ”Sorin Titel” din Banat , a Consiliului local şi a Şcolii elementare din Dumbrăviţa au fost ridicate, în faţa şcolii, statuile lui Eminescu şi Petofi Sandor ( realizate de sculptorul Luigi Ştefan  Varga), de la a căror moarte se împlinesc 120, respectiv 160 de ani. Dezvelirea busturilor s-a făcut de către dl. Szyilagyi Geza, primarul comunei. După servicul divin săvârşit de preotul ortodox Ioan Brânzei, au rostit scurte alocuţiuni: Nicolae Danciu Petniceanu, preşedintele societăţii, prof.dr Gheorge Luchescu, scriitorul Ion Marin Almăjan, Szekernesz Janos, preşedintele Filialei Timişoara a Uniunii Artiştilor Plastici,, poeta Mariana Sperlea care alături de soţul ei au fost coordonatorii acestui proiect şi alţii.Întrucât în localitate trăiesc, alăruri  români şi maghiari, elevii dumbrăviţeni au recitat, în română şi maghiară, din creaţia celor doi mari poeţi, iar corul Asociaţiei culturale ”Petofi” din localitatea Sandorfalvi, Ungaria, a susţinut un micro-concert.Manifestarea a continuat cu un amplu simpozion dedicat personalităţii şi operei lui Eminescu şi Petofi Sandor.Au fost subliniate punctele comune ale poeziei celor doi, în primul rând iubirea fiecăruia dintre ei pentru patria şi poporul din care s-au ridicat.Vorbitorii au subliniat faptul că Banatul poate fi considerat o Europă în miniatură, întrucât aici au trăit de secole, în bună înţelegere şi colaborare  români, maghiari, germani, sârbi, slovaci, cehi,, bulgari, croaţi,ţigani etc.  Iată de ce , s-a spus, ridicarea statuilor celor doi mari poeţi poate fi considerată un mesaj şi un  simbol, al înţelegerii şi colaborării dintre cele două  neamuri vecine, într-o Europă unită.

ION MARIN ALMĂJAN