~Ionuţ Ţene: „Frăţia Ortodoxă“

Anunţarea de către IPS Anania, în zi de liturghie, a re-înfiinţării Frăţiei Ortodoxe în Ardeal, ca şi un for de dezbatere publică pe teme majore ale societăţii româneşti, cu participarea unor universitari şi intelectuali clujeni, este salutară. În fapt, se revine la tradiţia interbelică, din anii 30, de a se realiza o înfrăţire între Biserica Ortodoxă şi mediul universitar clujean, în vederea oferirii unor modele şi repere morale pentru societatea noastră. Poate ar fi bine ca IPS Anania să nu se rezume numai la mediul academic şi universitar, care, iată, zilele acestea, prin câţiva reprezentanţi de marcă, s-a delimitat de iniţiativa Mitropoliei Clujului. Frăţia Ortodoxă ar trebui să se comporte ca o organizaţie deschisă tuturor intelectualilor ardeleni cu convingeri creştine. Sensul „frăţiei”, în aspect organizaţional, ar fi bine să fie perceput în mod paşoptist, de unitate şi acţiune în mode larea şi moralizarea societăţi i româneşti. Pentru această lucrare civică, IPS Anania are un rol hotărâtor, aproape testamentar, să reînvie „rugul aprins” al credinţei în inima intelectuală şi universitară a cetăţii. Pentru reuşita acestei acţiuni charismatice este necesar să se depăşească barierele strict universitare şi cele ale ierarhiei clericale. Să se meargă „din om în om”, în rândurile intelectualităţii obişnuite: profesori, medici, ingineri, avocaţi etc. Societatea „frăţiei creştine” nu trebuie să fie un bastion asediat de consumerism şi lumesc, ci dimpotrivă o „cetate a soarelui” deschisă dialogului şi provocărilor contemporane. Cred că Frăţia Ortodoxă e tesamentul lăsat de IPS Anania ardelenilor să nu cadă în „mlaştina deznădejdii”şi să nu renunţe la afirmarea valorile creştine într-o societate devenită prea secularizată şi globalizată. De asemenea, apropierea de tineri ar da consistenţă şi viitor demersului Mitropo liei Clujului. Frăţia Ortodoxă e o completare a demersului unor organizaţii creştine din Ardeal, care au propus iniţierea unei Solidarităţi Ortodoxe pe plan european. Prin iniţiativa sa, IPS Anania a dat semnalul unităţii ortodoxe, atât pe plan intern, cât şi pe plan european. E începutul unui proiect pan-ortodox, de armonizare a societăţii cu biserica în Europa centrală şi de est. Acest proiect l-am discutat în ianuarie, anul acesta, când am fost în Kosovo, cu stareţi de la mănăstirile ortodoxe sârbeşti. Ei mi-au vorbit de integrarea BOR în Solidaritatea Ortodoxă, alături de biserica Bulgariei, Serbiei, Rusiei şi Greciei. Imediat după ce m-am întors din Serbia, le-am vorbit consilierilor lui IPS Anania despre acest demers al fraţilor noştri ortodocşi. Reînfiinţarea Frăţiei Ortodoxe mă face să cred că şi demersul meu, din ianuarie, în Kosovo nu a fost fără roade pe planul realizării unei comuniuni trans – ortodoxe.
IONUŢ ŢENE