Mariana Breb: „Multiple manifestări dedicate marelui mecenat Emanuil Gojdu la comemorarea a 140 de ani“

Motto: Iubirea ce am către naţiunea mea neîncetat mă îmboldeşte să stărui în faptă, că încă şi după moarte să erump de sub gliile mormântului, spre a putea fi pururea în sânul naţiunii mele.  Emanuil Gojdu

Pe cât ne îndepărtăm tot mai mult şi începem să uităm pe cel mai mare mecenar român din toate timpurile, aflăm că sunt tot mai actuale cuvintele rostite drept motto. Iată oameni care i-au apreciat gestul, gojdişti şi nu numai, care au scris pagini întregi despre faptele lui E.Gojdu sau au găzduit în revistele lor ample comentarii, reporteje, interviuri şi anchete. Printre aceştia îi amintesc pe scriitorii: Arthur Silvestri, care a plecat dintre noi în urmă cu un an, Adrian Păunescu şi Constantin Mălinaş, autorul unor cărţi care îi elogiază meritele, profesori universitari: Luchian Diaconu din Craiova, George Damian, Victor Roncea – de la ziarul Ziua, Lucian Hetco din Germania şi George Roca din Australia, ca să amintesc doar o parte din cei care s-au ocupat în mod cu totul deosebit de faptele lui E.Gojdu.

Iată, aşadar, că este firesc să cinstim aşa cum se cuvine această comemorare şi să facem manifestări care, de ce nu s-ar putea eşalona pe parcursul întregului an. Tonul acestor manifestări l-a dat Biserica Ortodoxă. Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei la Catedrala Episcopală Învierea Domnului, dar şi în bisericile parohiale şi mănăstirile din Bihor au fost oficiate slujbe de Parastas pentru pomenirea fruntaşilor români ortodocşi din Transilvania şi Ungaria. Fundaţii care au în preocupări popularizarea istoriei, faptelor lui Emanuil Gojdu din Craiova, Constanţa şi Hunedoara şi-au stabilit numeroase acţiuni in acest sens. Cenaclul literar Barbu Ştefănescu Delavrancea, cu sprijinul Baroului Avocaţilor Bihor şi-au propus să organizeze o sesiune de comunicări prin care să fie evidenţiate  lucrările Congresului Avocaţilor de la Oradea din 1934, o manifestare categorică pentru retrocedarea averilor lui Emanuil Gojdu. Va fi desigur şi un bun prilej să fie mai cunoscută activitatea sa deosebită ca avocat, care este recunoscută doar parţial. Biblioteca judeţeană Gh.Şincai şi-a propus între altele o expoziţie de fotografii si documente apelând la sprijinul a 2 colecţioneri de imagini Constantin Mălinaş şi Iosif Popa. La Colegiul Naţional ce-i poartă numele sunt, de asemenea, mai multe manifestări în faza de proiect. A fost lansată o sesiune de comunicări care vor fi susţinute public de către doctoranzi, profesori la acest colegiu. Pentru elevi vor fi organizate concursuri de creaţii literare şi de artă plastică pe teme inspirate de Gojdu şi gojdişti. Echipa de teatru a şcolii va pune în scenă montajul literar, realizat de Alexandru Andriţoiu: Glorie lui Emanuil Gojdu.  Asociaţia Pro Gojdu din Oradea îşi propune să reia acţiunea de strângere de  semnături, pentru ca averea lui Gojdu să aparţină celor de drept, mai exact să alăture alte mii de semnături celor 55 strânse de un grup de gojdişti. Se doreşte, de asemenea, ca proiectele depuse la Primăria Municipiului Oradea şi la Consiliul Jud.Bihor pentru ca monografia Gojdu şi gojdişti, însoţită de un CD cuprinzător pe această temă, să-şi găsească susţinătorii, în primul rând cei amintiţi mai sus, dar şi alţi sponsori. Monografia amintită conţine numeroase documente inedite privindu-l pe Gojdu şi bursierii finanţaţi de către aceştia, dar şi o vastă corespondenţă purtată de cei care au documentat faptele lui, printre aceştia îl amintesc pe profesorul Ioan Chira. Această comemorare ar trebui să-i mobilizeze mai mult pe cei care au luptat pentru această cauză, iar presa şi în general media să-şi deschidă larg paginile pentru această acţiune. În foto: Bust Gojdu şi prima promoţie absolvenţi ai Liceului Gojdu la 40 de ani de la absolvire, printre ei aflându-se patru academicieni.
A consemnat de MARIANA BREB