~Pr. Mihai Andrei Aldea: „Apostazia Mitropolitului Nicolae Corneanu“

Păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru oile sale. Iar cel plătit, care nu este păstor adevărat, şi nu îl doare inima de oi, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge, iar lupul răpeşte şi risipeşte oile. Dar pe lângă păstorul cel bun şi năimitul la turmă se mai găseşte şi lupul în haină de păstor. Sfântul Apostol Pavel îşi avertiza fiii duhovniceşti că vor intra între ei lupi îngrozitori ce vor rupe din turmă, şi că dintre ei, chiar, se vor ridica asemenea (ne)oameni. Dar prin ce spun Sfintele Scripturi că lucrează şi se cunosc aceşti lupi răpitori? Prin aceea că vor grăi învăţături răstălmăcite, ca să ducă în înşelare pe creştini. Deci, prin cuvântul Scripturii – care este absolut pentru orice creştin – vedem că lupi îngrozitori sunt numiţi cei care învaţă poporul creştin o aşa-zisă învăţătură a lui Hristos care de fapt e răstălmăcire. Şi ce trebuie să facă păstorul cel bun când vede aceşti lupi? Dacă fuge, este năimit şi nu păstor. Dacă se alătură lor, este fie lup ca şi ei, fie şacalul ce urmează lupii. Dacă este păstor adevărat, luptă pentru a-şi apăra oile, chiar cu preţul vieţii. Nu este uşor, dar nici nu este altă cale, dacă vrei să te numeri cu păstorii cei buni….

La concluzia că poate fi independent de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi faţă de toată Ortodoxia pare a fi ajuns şi (încă) Mitropolitul Nicolae Corneanul. Acesta s-a împărtăşit duminică, 25 mai 2008, din mâna nunţiului papal, la „sfinţirea” unui lăcaş de cult romano-catolic de rit bizantin (aşa-zis „greco-catolic”). Prin gestul făcut, Mitropolitul Banatului a batjocorit Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a interzis expres „împărtăşirea reciprocă”, atât cu romano-catolicii cât şi cu alte culte cu care se poartă discuţii ecumenice. Mai mult, Mitropolitul Nicolae Corneanu a batjocorit întreaga Biserică Ortodoxă, încălcând numeroasele canoane ale Sinoadelor Ecumenice, care interzic un asemenea gest cu toată străşnicia. De asemenea, Mitropolitul Nicolae Corneanu a batjocorit jertfele şi sângele tuturor martirilor ardeleni care vreme de o mie de ani au apărat Ortodoxia în faţa prigoanei neîncetate a Catolicismului. Sfinţii Sofronie, Ioan din Galeş, Moise Măcinic, Visarion Sarai, Oprea şi nenumăraţi alţii au fost batjocoriţi pe faţă de Mitropolitul Nicolae Corneanu prin acest act, la fel de făţiş cum a fost scuipat în faţă Mântuitorul de cei care L-au răstignit. Pentru că fie aceşti sfinţi au fost nişte nebuni intoleranţi, fie Mitropolitul Nicolae Corneanu s-a alăturat lui Iuda şi Satanasie Anghel. De ce? Simplu şi clar: nimic esenţial nu s-a schimbat în Catolicism în ultimele secole. Nimic din ceea ce despărţea Catolicismul de Biserica lui Hristos nu a fost îndreptat. Mai rău, s-au adăugat şi alte erezii la cele profesate în sec. XVIII. De la
„infailibilitatea papală” la „imaculata concepţie”, sunt numeroase adăugirile eterodoxe şi nu există nici o îndreptare în doctrina catolică. Mitropolitul Nicolae Corneanu, slujind unui ecumenism fanatic şi fără limite, a călcat în picioare jertfele şi mărturisirea Sfântului Grigorie de Palama, care a arătat limpede că doctrina catolică a „energiilor create” înseamnă anularea oricărei legături între om şi Dumnezeu. Ori, spune Sfântul Grigorie Palama şi pecetluiesc nenumărate sinoade ale întregii Ortodoxii, din secolul XIV încoace, această „anulare” înseamnă fie monotelism, fie dioprosopism, ambele erezii fiind condamnate de Sinoadele Ecumenice. Iar condamnările, ca şi mărturisirea Sfântului Grigorie Palama, sunt acceptate şi pecetluite de toată Biserica lui Hristos! De care Biserică Mitropolitul Nicolae Corneanu s-a despărţit duminică, 25 mai 2008.

Spun unele guri că acest gest de răzvrătire s-a datorat unor neînţelegeri cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; că a fost un semn de ameninţare către Bucureşti, de genul „lasă-mă în pace sau trec la catolici”. Cu atât mai rău, dacă este aşa! Ispitele neînţelegerii trebuie trecute cu înţelepciune, mai ales de păstorii turmei. Iar o asemenea „negociere” a Credinţei lui Hristos este apostazie în cea mai clasică formă. Dincolo de răul teribil pe care Mitropolitul Nicolae Corneanu şi l-a făcut prin gestul său, dincolo de osânda sub care se află prin întreita batjocorire a Sfântului Sinod, a Bisericii Universale şi a istoriei martirice a Neamului Românesc (totdeauna ortodox), stă un rău şi mai mare. Dacă Sfântul Sinod nu va lua o atitudine fermă faţă de acest gest, ne putem aştepta ca orice episcop şi orice cleric să se unească
liniştit cu orice „confesiune” sau, de ce nu, cu orice religie. Iubiţi păstori, lupii au intrat în Turma lui Hristos! Vă veţi pune viaţa pentru această Sfântă şi Cuvântătoare Turmă?

Preot al lui Hristos,

MIHAI-ANDREI ALDEA