~Vlad Protopopescu: „Bădiliţa din nou la lucru“

Dl. Cristian Bădiliţă nu se dezminte. Înarmat cu ştiinţa « patrologică » pe care a achiziţionat-o la Universităţile papistaşe, « revizitează » pentru beneficiul nefericiţilor « ortodoxişti » care nu au avut norocul d-sale de a se bucura de bursele de care d-sa s-a bucurat, ereziile catolice pentru a demonstra, a câta oară?, « necinstea morală şi intelectuală » a criticilor « ortodoxişti », rezultat al « obsesiei » ortodoxului pentru « demascarea şi distrugerea CELUILALT » (unul din acele « catchwords » ale pseudodezbaterilor de azi – orice critică înseamnă « ură pentru CELĂLALT »). Dar mai ales pentru a sublinia apăsat ignoranţa ortodoxilor « ortodoxişti » (nu ca d-sa ortodox catolicist). Ne face o lungă lecţie de istorie a controverselor dogmatice, sărind bineînţeles peste puncte cheie ale argumentaţiei (îndemnându-i pe cei interesaţi « să mai citească »). Există desigur numeroşi ortodoxi care au citit, chiar mai mult decât d-sa, şi care nu au ajuns la aceleaşi concluzii (cum se poate vedea din comentariile la arguţiile d-sale). Bineînţeles aceştia sunt lăsaţi de o parte.

Nu am intenţia de a discuta argumentele d-sale. În primul rând pentru că nu sunt ale sale (nu pot fi argumentele unui istoric ortodox), în al doilea pentru că se dovedeşte, ca totdeauna, foarte « economic » cu însăşi istoria pe care o discută şi deasemeni cu logica. Remarc doar că îşi ridică ştacheta. A « evoluat » de la o vagă îndoială asupra importanţei Parintelui Stăniloae în teologia românească (depăşit la capitolul « creativitate » de Nichifor Crainic şi la cel al « rigorii ştiinţifice » de Theodor M. Popescu), la critica deficienţelor şi subiectivităţii cu care a fost tradusă  Filocalia şi la critica  « gafelor » Părintelui (acuzându-l că « se îndârjeşte » să demonstreze identitatea Sfântului Dionisie Areopagitul cu discipolul Sfântului Pavel « împotriva oricărui bun simţ ştiinţific » şi că îl « defiinţează » pe Origen decretat « întemeietorul misticii creştine »), la demascarea « josniciei » sale morale pentru că a dezvăluit adevărata istorie a greco-catolicismul (şi care îi « descalifică ca oameni şi ca istorici» şi pe cei care îl urmează).

« Cazul Corneanu » i-a dat noi şi ample posibilităţi de desfăşurare. Acum Biserica Ortodoxă a devenit, în intervenţiile sale postate pe site-ul greco-catolica.org (providenţial greu de citit datorită unui « glitch » computeristic, pagina sărind mereu de la început la sfârşit sau invers, făcând lectura aproape imposibilă) « secta ortodoxisto-securisto-comunistă », « legionaro-haiducească », « talibani ». Este clar un denunţ, în conglăsuire cu denunţul lui Tokes, la « Europa ». Biserica Ortodoxă=legionari= persecutarea minorităţilor etnice şi confesionale=purificare etnică=Srebrenica=…Holocaust ! Biserica ortodoxă Română trebuie adusă în faţa Tribunalului Internaţional pentru Crime împotriva Umanităţii! Nu întâmplător denunţul lui Tokes avea legătură şi cu problema « retrocedărilor ». Consună cu denunţul “patzinakilor” la Conferinţa de la Kalmazoo. Interesant că într-un interviu cu Dl. Neagu Djuvara despre cumanii dumisale, cel care lua interviul se referea la istoricii români care contestă importanţa “migratorilor” drept “purificatori etnici”! Aşa că nu e glumă. Este o acţiune concertată la care se pretează şi “boieri” români. E adevărat din acei boieri pentru care ortodoxia a fost o « frână » în evoluţia lumii către beneficul Imperiu American. Este o acţiune la care trebuie să ne opunem.

Spun aceste lucruri pentru că nu cred nici un moment în sinceritatea Dlui. Bădiliţă. Nu trebuie să i se acorde de aceea statutul unui interlocutor valabil. Trebuie să i se smulgă masca de « istoric ortodox » care aduce critici Ortodoxiei din interiorul său şi să fie arătat drept ceeace este, după faptele sale, un propagandist, destul de inabil, cu toate fumurile sale de savant, al catolicismului. În realitate face un deserviciu sponsorilor săi. Îi dorim să se ţină de cuvântul dat în ultima sa « intervenţie » de « istoric creştin ortodox » : « Cuvintele nostre sunt, mai departe, de prisos ». Au fost şi până acum.

VLAD PROTOPOPESCU