NEAMUL ROMANESC Nr. 36 o Comitetul pentru Monitorizarea Antiromanismului o „Ţiganii – o bombă politică a Uniunii Europene” o Românii – captivi ai unor clişee istorice perfide

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la NEAMUL ROMANESC Nr. 36 o Comitetul pentru Monitorizarea Antiromanismului o „Ţiganii – o bombă politică a Uniunii Europene” o Românii – captivi ai unor clişee istorice perfide

NEAMUL ROMANESC Nr. 35 o Cum văd străinii tema aromânească ? o ” Balticii , de origina romana?” o „Români în Crimeea”

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la NEAMUL ROMANESC Nr. 35 o Cum văd străinii tema aromânească ? o ” Balticii , de origina romana?” o „Români în Crimeea”

NEAMUL ROMANESC Nr. 34 o „Totalitarismul lui Carol al II-lea,inceputul bolsevizarii Romaniei ” o „Guvernarea bolşevică a fost din nou instaurată în România, în decembrie 1989″ o „Moneda naţională este leul, nu «RON»-ul!”

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la NEAMUL ROMANESC Nr. 34 o „Totalitarismul lui Carol al II-lea,inceputul bolsevizarii Romaniei ” o „Guvernarea bolşevică a fost din nou instaurată în România, în decembrie 1989″ o „Moneda naţională este leul, nu «RON»-ul!”

NEAMUL ROMANESC – nr. 33 o Theodor Codreanu: „Agonia Bucovinei” o Iurie Bojonca (Italia ) : Scrisoare despre expresia „Suntem români şi punctum” o Modele de mari romani

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la NEAMUL ROMANESC – nr. 33 o Theodor Codreanu: „Agonia Bucovinei” o Iurie Bojonca (Italia ) : Scrisoare despre expresia „Suntem români şi punctum” o Modele de mari romani

NEAMUL ROMANESC – Nr. 32 o ~Vlad Protopopescu: „Bădiliţa din nou la lucru” o Mitropolitul Irineu : „Trebuie să ne grupăm” o Victor Martin: „Capitalism cu beizadelele burghezilor proletari”

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la NEAMUL ROMANESC – Nr. 32 o ~Vlad Protopopescu: „Bădiliţa din nou la lucru” o Mitropolitul Irineu : „Trebuie să ne grupăm” o Victor Martin: „Capitalism cu beizadelele burghezilor proletari”

Păr. Justin Parvu: „Dacă vom ajunge să ni se impună condiţii străine adevărurilor noastre de credinţă, Biserica neapărat se va rupe“

Dacă vom ajunge să ni se impună condiţii străine adevărurilor noastre de credinţă, Biserica neapărat se va rupe. Arta vrăjmaşului este de a împărţi, divide şi stăpâneşte. E un principiu valabil dintotdeauna. Nici cei 12 apostoli nu au rămas în unitatea lor de la început, pe unul l-a dezmoştenit diavolul. La crucea lui Iisus au rămas Maica Preamilostivă şi alţi vreo câţiva, restul s-au risipit, au fugit. Până şi Petru a fost reîncadrat între apostoli. Aşa este şi la ora pe care o trăim. Vremurile sunt mult mai grave acum, pentru că atunci mai exista o şansă de revenire, cum s-a şi întâmplat de altfel. Acum, însă, nu mai e nici o şansă: ori Hristos, ori Satana! Până acum mai mergea, cu carnetul de partid, renunţai la el, mai cu steaua în cinci colţuri, mai cu crucea, dar de data asta nu se mai poate aşa. Acum e tranşant: ori 666 şi cardul, ori crucea! De-acum se alege şi urmează un creştinism adevărat şi un anarhism cu totul lepădat. Aşa cum ne întreabă la botez: „Te lepezi de Satana şi de toate lucrurile lui?” „Mă lepăd de Satana şi de toate lucrurile lui”. Iată că acum se împlinesc nişte făgăduinţe ale tale, puse deoparte mai de demult. La călugărie, în faţa altarului, iarăşi te întreabă: „De ce-ai venit, frate? >>>Păr. Justin Parvu>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Păr. Justin Parvu: „Dacă vom ajunge să ni se impună condiţii străine adevărurilor noastre de credinţă, Biserica neapărat se va rupe“

CLARIFICARI – Alexandru Nemoianu(SUA): „Locul Episcopiei Române Ortodoxe din America“

Istoria Episcopiei Române Ortodoxe din America este parte a istoriei grupului Românilor-Americani. Fără o bună cunoaştere a trecutului Românilor-Americani, nu vor putea fi bine înţelese nici organizarea şi nici locul pe care Episcopia îl are azi. Românii-Americani sunt un grup cu trăsături distincte şi cu o identitate bine stabilită, care aparţine naţiunii Americane. Românii care s’au aşezat în America de la începuturile veacului şi până în zilele noastre, toţi fără excepţie, au trecut prin experienţe similare la capătul cărora au devenit ceeace sunt astăzi. Grupul Românilor-Americani are ca trăsături distincte păstrarea unor tradiţii specifice, a unei structuri sufleteşti unice, şi mai ales păstrarea credinţei părinţilor noştri. In acelaşi timp, Românii-Americani au preluat modul de viaţă american şi şi-au însuşit principiile fundamentale ale Americii. In timp mulţi, mai ales cei născuţi aici, au pierdut folosul limbii române, dar acest lucru nu i-a făcut mai puţin Români-Americani. >>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la CLARIFICARI – Alexandru Nemoianu(SUA): „Locul Episcopiei Române Ortodoxe din America“