~Basarabia: Cereţi acum ca să aveţi ce alege la primăvară

Apel

al Consiliului Director al Forului Democrat al Românilor din RM
câtre toată clasa politică din opoziţie

Din cauza conjuncturilor politice şi economice amorale ideea europeană şi cea românească este pe cale de a fi compromisă total la alegerile parlamentare din primăvara anului 2009. Camarila partidului comunist, susţinută din umbră, inclusiv cu uriaşe resurse financiare, şi de cea prorusă, şi de mafia economică, a reuşit să creeze mai multe partiduţe de buzunar, rostul cărora este doar să rupă de la electoratul buimăcit cât mai multe voturi, dar fiecare din ele să nu treacă pragul de 6%. Sondajele de opinie, chiar dacă sunt redactate sau cenzurate, reflectă anume acest algoritm electoral al partidului comunist şi al forţelor proruse, care cu numai 20% din voturi ar putea să-şi aleagă în primăvara anului 2009 toată conducerea RM pentru încă 4 ani şi, astfel, să prelungească starea de haos şi de cel mai sărac stat european. Tragic, însă, este faptul că pentru prima dată în noul parlament al RM ar putea să nu fie prezent nici un partid cu un puternic proiect românesc şi european. Cele două partide de opoziţie care ar putea intra în parlament la alegerile din primăvara anului 2009 – AMN şi PDLM – nu adună împreună la ora actuală nici 15% din sufragii şi tendinţa, mai ales pentru AMN, este de adevărată prăbuşire. Această prăbuşire poate fi analizată prin prisma declaraţiilor recente ale lui Serafim Urechean, preşedintele AMN, de aprobare a războiului Rusiei împotriva Georgiei şi a necesităţii rămânerii RM în CSI. Însă, în opinia FDRM, problema este mult mai gravă. Ea se rezumă la faptul că nici un partid politic din opoziţia anticomunistă nu este capabil la ora actuală să propună electoratului un drum real de ieşire din criza politică, socială, morală şi economică în care şi-a aruncat mai toţi cetăţenii statul RM. Nici unul din programele electorale ale actualelor partide politice din opoziţie nu este atractiv pentru cetăţeni. Nici unul din aceste programe nu ţine cont de aşteptările reale ale cetăţenilor. Nici unul din liderii actualelor partide de opoziţie nu are curaj să recunoască cinstit acest handicap tragic, nici unul din ei nu a adunat până la ora actuală în jurul său o echipă de adevăraţi profesionişti, care să cunoască şi aşteptările oamenilor, şi căile de transformare a acestor aşteptări în soluţii reale pentru a îmbunătăţi viaţa lor. Mai mult, starea de haos şi impas a tratativelor cu privire la aşa-zisa republică nistreană a kgb-iştilor de la Tiraspol, miopia tragică a liderilor găgăuzilor, care nu se orientează spre Europa şi Turcia, ci spre lipsa de viitor ce vine dinspre Moscova, adaugă incompetenţei politice a opoziţiei un alt orizont, cel al neputinţei de a face lobby pentru Basarabia în forurile politico-economice internaţionale. Nici un partid din opoziţie nu are la ora actuală prieteni printre cei care iau decizii pentru ziua de mâine a lumii, nici un lider al opoziţiei actuale nu este băgat în seamă la summiturile celor puternici, inclusiv la summiturile financiar-economice care ar putea să schimbe starea de lucruri în RM, aşa cum au schimbat-o, de pildă, în Cipru sau Coreea (dăm pildele unor ţări rupte în două de interesul geopolitic al Moscovei, aşa cum a fost ruptă România prin actele politice iresponsabile şi ilegale de la 23 august 1939, 26 iunie 1940 şi 10 februarie 1947). Republica Moldova, aşa cum este promovată ea în exterior de opoziţia anticomunistă, parcă nici nu există pe harta lumii. Liderii partidelor de opoziţie din RM practic nu sunt luaţi în calcul de nimeni în UE, CE şi NATO. În aceste condiţii este necesar să-i întrebăm acum pe deputaţii opoziţiei din Parlament cu ce se ocupă realmente, de ce nu folosesc mandatul de deputat în Parlamentul RM pentru a atenţiona organismele politice internaţionale asupra stării deplorabile a statului RM, care şi-a denigrat şi propria Declaraţie de Independenţă pentru a anihila democraţia şi reformele, dar, mai ales, pentru a transforma RM într-o grădină zoologică a mentalităţii comuniste şi, prin asta, pentru a despărţi poporul român al Basarabiei şi Bucovinei de întreg spaţiul euro-atlantic şi pentru a-l anihila din spaţiul-matcă al Basarabiei şi Bucovinei, unde este majoritar de la începutul apariţiei în istorie a poporului român.

Şi mai grav este faptul că acţiunile opoziţiei politice din RM nu se reflectă nici măcar în acţiunile clasei politice de la Bucureşti, care îşi aminteşte de cei 4 milioane de români din Basarabia şi Bucovina doar după semnalele disperate ale societăţii civile, nu ale partidelor politice din opoziţie. În aceste condiţii de adevărată aiureală politică a opoziţiei cum să prevestim cetăţenilor o îmbunătăţire a relaţiilor cu România, accentuăm, stat membru NATO şi UE, chiar şi în perspectiva unei căderi totale a partidului comuniştilor, aşa cum au căzut în 2008 partidul democrat-agrar şi social-comuniştii lor? Cum să-i asigurăm pe cei peste un milion de români din RM care doresc să-şi redobândească cetăţenia română că vor putea realiza acest deziderat în timpul vieţii lor? Cum să le lămurim oamenilor de ce, de pildă, Federaţia Rusă, acordă cetăţenia rusă doritorilor de orice etnie într-un timp foarte scurt, iar România nu? Răspunsul la aceste întrebări, oricât ar fi de ascuns de liderii partidelor politice din RM, este extrem de simplu: trebuie să le spunem oamenilor adevărul acum, în toamnă, nu la primăvară. Iar acest adevăr este că la ora actuală partidele din opoziţia de la Chişinău practic nu au nici un fel de relaţii cu România, stat membru NATO şi UE, aşa cum, de pildă, au avut şi au statele baltice cu statele scandinave şi cele din bazinul Mării Baltice. Şi, în cazul balticilor, nu era nici măcar vorba de statul natural România, din care au făcut parte Basarabia şi Bucovina, nici de aceeaşi etnie majoritară românească din Basarabia, aşa cum este cazul românilor din Republica Moldova şi a celor din România. De ce, aşadar, fug partidele din opoziţie de la Chişinău de aprofundarea relaţiilor lor cu cele mai importante partide din România? De ce ignoră partidele noastre existenţa României ca membru NATO şi UE? Nu cumva au dreptate cetăţenii, publiciştii şi analiştii politici care susţin că lipsa orientării spre România, UE şi NATO o divulgă pe cea a orientării şi dependenţei partidelor din opoziţie de partidul comuniştilor şi de Moscova?

Concetăţeni!

Consiliul Director al FDRM, care reprezintă societatea civilă proeuropeană, proNato şi proromânească din Republica Moldova, a lansat pentru partidele din opoziţia anticomunistă din RM proiectul „listei naţionale”, pe care s-ar putea regăsi nu doar cei mai importanţi politicieni, economişti, oameni de afaceri, finanţişti, profesori, agronomi, medici, artişti, ţărani, muncitori şi studenţi, ci şi soluţiile reale pentru ieşirea din impasul geopolitic, social şi economic în care s-a prăbuşit actualul stat Republica Moldova (ca rezultat al abandonării şi denigrării Declaraţiei de Independenţă, inclusiv prin Constituţia RM adoptată de partidul democrat-agrar, comunist şi prorus, responsabil totalmente pentru starea tragică a RM). În opinia FDRM, „lista naţională” nu trebuie să fie doar o listă de nume importante din RM, ci o listă de soluţii reale şi drepte la aşteptările disperate ale oamenilor, cum ar fi bunăstarea de nivel european şi întoarcerea acasă a sutelor de mii de migranţi, scoaterea din legalitate a partidului comunist şi a ideologiei comuniste, lichidarea neîntârziată a consecinţelor pactului încheiat de Hitler şi Stalin, solicitarea de la Federaţia Rusă prin Tribunalul Internaţional de la Haga a unei plăţi de 200-250 miliarde euro pentru repararea daunelor morale, politice şi economice pricinuite cetăţenilor prin ocuparea ilegală a Basarabiei şi Bucovinei la 28 iunie 1940, construirea în scurt timp a unor infrastructuri europene (drumuri, şcoli, spitale etc.), deschiderea unor linii de finanţare a apartamentelor sociale pentru tinerii căsătoriţi, ocrotirea familiei şi a moralei creştine, inclusiv prin reunirea celor peste 100.000 de copii părăsiţi de mame şi taţi cu familiile lor etc. Răspunsul la aceste întrebări, oricât de tare s-ar feri clasa politică din opoziţie să le discute, se află numai în actul integrării cât mai urgente în Uniunea Europeană şi NATO, iar acest lucru se poate face doar (accentuăm lucrul acesta) prin integrarea neîntârziată a Republicii Moldova cu spaţiul nostru românesc, din care facem parte în mod natural, istoric, etno-cultural, economic, geografic şi politic. Doar revenirea la firescul nostru românesc – prin condamnarea şi lichidarea consecinţelor pactului criminal şi ilegal convenit de Stalin şi Hitler la 23 august 1939 – , doar reunirea prin acest firesc cu întreg contextul militar, economic, financiar, social şi politic european şi euro-atlantic ne poate scoate din prăbuşirea din care azi parcă nu se vede ieşire. Nu există alt drum pentru Basarabia decât cel spre România, Uniunea Europeană şi NATO şi cei care se feresc de el, inclusiv politicienii din opoziţie, vor înmulţi şi mai mult disperarea în  Republica Moldova, se vor face vinovaţi nu doar de înmulţirea sărăciei şi a corupţiei, ci şi de atrocităţile împotriva copiilor şi a tinerilor, de degradarea morală, educaţională sau alcoolică a tuturor cetăţenilor, de înmulţirea catastrofală a traficului de fiinţe umane, de anihilarea adevărului istoric şi a tradiţiilor noastre româneşti, de distrugerea limbii noastre româneşti şi, astfel, de apariţia unei generaţii agresive şi totalmente ne-educate, care nu va mai fi capabilă să  scoată Basarabia din ghearele subdezvoltării şi sărăciei, care va condamna astfel neamul românesc din Basarabia (peste 80% din cetăţenii RM) la un tragic şi chinuitor exod prin tenebrele Globalizării.

Concetăţeni!

Anume în contextul celor spuse mai sus Consiliul Director al FDRM face un apel sincer către toţii membrii marcanţi ai partidelor de opoziţie să analizeze cu toată seriozitatea situaţia de criză profundă prin care trec nu doar statul RM, ci şi partidele de opoziţie, mai ales prin îndepărtarea programelor acestor partide de realitatea necruţătoare a aşteptărilor cetăţenilor. Anume faptul că opoziţia nu este capabilă să propună azi programe electorale care să corespundă masiv aşteptărilor cetăţenilor pentru o viaţă mai bună într-o Europă unită, inclusiv printr-o listă unică la alegerile viitoare, se şi reflectă în ultimele sondaje de opinie, anume acest lucru trebuie să ne pună pe toţi pe gânduri, anume această realitate, repetăm, necruţătoare trebuie să ne oblige să cerem de la liderii partidelor de opoziţie apropierea reală de oameni şi de durerile lor. Şi, dacă liderii actuali ai opoziţiei nu au inteligenţa politică şi carisma necesară pentru realizarea acestei schimbări anume acum, în toamna anului 2008, atunci clasa politică din opoziţie trebuie să-i schimbe cât mai urgent. Cu cei neputincioşi în frunte vom plânge zădarnic după anunţarea rezultatelor alegerilor din primăvara anului 2009.

Concetăţeni!

Miza alegerilor din primăvara anului 2009 nu este doar căderea comunismului, ci viitorul Domniilor Voastre, dar mai ales al copiilor şi nepoţilor Domniilor Voastre în UE, împreună cu întreg neamul românesc. Implicaţi-vă acum politic, cereţi acum de la partidele de opoziţie programe electorale care să oglindească real şi profund aşteptările Domniilor Voastre! Alegeţi-vă acum lideri puternici, culţi, carismatici, cinstiţi, morali, responsabili, care să Vă reprezinte la viitoarele alegri şi cu care să se poată birui şi monstrul comunist, şi cel geopolitic, şi sărăcia, şi amoriltatea, şi mafia socială şi economică. Ajunge cât aţi plâns după alegeri! Cereţi acum, ca să Vă puteţi alege un viitor omenesc la primăvară!

Consiliul Director al FDRM

30 septembrie 2008