NR. 3/2011

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la NR. 3/2011

Răzvan Ducan: „Dumnezeiescul Ardeal“

PATRIE ŞI MATEMATICĂ

Cu ziduri niciodată surpate în noi,

Dave ţintuite pe căciuli de sare,

Contemporana matematică n-are atâtea zerouri după unu,

Să afle anul nostru de descălecare.

****

Fiindcă n-am descălecat nicicând,

Sângele fără de şa gândea viitorul,

Creştetul Carpaţilor când s-a-ntregit,

Ne-a plămădit deodată cu iarba şi izvorul.

****

Şi-am curs de atunci printre ierburi

Şi unele erau din metal tăios

Şi-o parte din sângele ce gândea viitorul

S-a scurs în rădăcini sau poate mai jos.

****

Sângele ce a rămas, mereu fără de şa,

S-a întrecut pe sine modelându-se-n zbor,

Contemporana matematică n-are atâtea zerouri după unu,

Să afle drumul nostru întru viitor. >>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Răzvan Ducan: „Dumnezeiescul Ardeal“

Al. Mizgan: „Rădăcini împrumutate“

Constatăm în ultima vreme că puţini jurnalişti şi oameni de cultură mai abordeză subiecte care vorbesc despre destinul tragic al neamului românesc în trecut şi prezent. Recent tânărul jurnalist şi scriitor de pe melegurile Năsăudului, Menuţ Maximinian, a abordat un subiect delicat din istoria trecută şi prezentă a românilor din Odorheiu Secuiesc, care trăiesc drama de a fi minoritari în propria ţară şi de a fi supuşi unui intens proces de deznaţionalizare. Cartea de faţă s-a născut în mintea şi inima tânărului jurnalist bistriţean Menuţ Maximinian în momentul în care se documenta pentru cartea sa Chip de înger (Bistriţa, 2008), în care prezenta situaţia tristă a şcolii româneşti pe cale de dispariţie la Odorheiu Secuiesc, precum şi situaţia aşezământului Sfântul Iosif din aceiaşi localitate.

Prin această carte autorul aduce în discuţie o problematică evitată de multe ori de către clasa politică românească: situaţia dramatică a comunităţii românilor din Harghita şi Covasna, minoritară în acea zonă, supusă unui proces de deznaţionalizare, chiar de „purificare etnică” în opinia autorului. Menuţ Maximinian sesizează faptul că autorităţile politice româneşti, din oportunism politic, >>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Al. Mizgan: „Rădăcini împrumutate“

Dan Brudaşcu: Kossuth Lajos şi „lupta pentru eliberarea Ungariei“

Peste câteva zile, în România, dar şi în alte zone ale Europei de sud-est, se va marca împlinirea a 163 ani de la izbucnirea Revoluţiei de la 1848 – 1849, eveniment politic major care a zguduit din temelii structurile de tip feudal a Imperiului Austro-Ungar care cuprindea între fruntariile sale Ungaria, cât şi Transilvania românească. După cum se ştie, după o absenţă de peste trei secole, cvasitotală de pe harta Europei ca stat independent, suveran, de sine stătător, Ungaria dădea semne că nu mai tolerează condiţia de colonie a imperiului şi, încurajată de revoltele de la Paris, Milano şi Viena[1], a declanşat, la 3 martie 1848, o mişcare de protest ce viza obţinerea statutului de independenţă şi a libertăţii pentru această ţară.

După cum se ştie, monarhia habsburgică a refuzat vreme îndelungată acordarea drepturilor democratice atât Ungariei, cât şi celorlalte provincii anexate Imperiului. Revoluţionarii maghiari au promovat ideea obţinerii libetăţii cuvântului şi a conştiinţei, eliminarea claselor sociale, anularea legii de scutire de taxe şi impozite a nobilimii şi crearea condiţiilor pentru acordarea de drepturi cetăţeneşti pentru ţărani prin abolirea iobăgiei. >>>>


Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Dan Brudaşcu: Kossuth Lajos şi „lupta pentru eliberarea Ungariei“

Adrian Botez: „Când va învăţa România să spună şi «NU»…?!“

…Trăim o istorie bleagă a României. Dacă „a fi corupt” înseamnă nu doar a ceda la presiuni ilegale şi la sclipiciul arginţilor, ci şi a nu fi în stare să opreşti demonii să-ţi tot  intre, cu nemiluita, în tine… – noi, românii, cu adevărat, suntem extrem de corupţi…

…Vine multinaţionala/transnaţionala şi-ţi zice: „Dă foc la Agricultura ţării!” Şi tu, bleg şi corupt, dai foc la ogoarele strămoşilor Traci…şi obţii nişte…minunate  pârloage!

…Vine multinaţionala/transnaţionala şi-ţi zice: „Dă foc la Industrie!” Şi tu, bleg şi corupt, transformi fabrici, uzine, rafinării…în schelete!

… Vine multinaţionala/transnaţionala şi-ţi zice: „Dă foc la munţi şi la păduri!” Şi tu, cuminte şi teribil de bleg, îi chemi pe Necolaiciuc ori pe Verestóy Attila, şi obţii chelirea munţilor…sufocarea şi jalea de moarte a fraţilor tăi!

…Vine Uniunea Europeană, vin BĂNCILE ZARAFILOR LUMII, şi-ţi zic: „Tu să te împrumuţi de la noi, să te tot împrumuţi, până leşini şi crăpi de atâta împrumutat!” – şi tu  te împrumuţi şi…te execuţi: cazi în bot, de sărăcie şi neputinţă…! >>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Adrian Botez: „Când va învăţa România să spună şi «NU»…?!“

Ion Coja: „Adrian Severin recidivează“

Să nu se creadă că am ceva personal cu Adrian Severin. Întâmplarea face să-mi arunc iar ochii pe interviul publicat în Flacăra lui Adrian Paunescu, pe care o citesc din n motive, mai puţin acela că publică interviul directorului cu Adrian Severin. Interviu fluviu şi, pentru mine, imposibil de citit. Dar mătur cu privirea pagina revistei şi-mi sare în ochii ceva ce nu căutam : noi dovezi de… cum s-o numesc ca să nu jignesc pe nimeni? Două dovezi că povestea cu haş doi o nu a fost chiar un accident, ci este valabilă şi concludentă pe mai multe planuri, inclusiv al culturii istorice şi politice. Nu le pot trece cu vederea pentru că Adrian Severin este o voce pe care partidul din care face parte o ascultă cu mult respect, iar acest partid, cu şanse mari de a reveni la guvernare şi de a-l mai pune o dată pe Severinul nostru ministru de externe, deja l-a trimis la Înalta Poartă a Europei să ne reprezinte ca deputat. Ce fel de reprezentant, care consideră că – şi fac astfel prima obiecţie, România nu are nici un interes în Transnistria?! Cum aşa, domnule Severin, nu avem nici un interes într-un teritoriu pe care românii sunt componenta etnică cea mai numeroasă? >>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Ion Coja: „Adrian Severin recidivează“

Maria Diana Popescu: „Naţional, unitar, suveran!“

Luaţi seama la demnitatea Rominiei! Fiţi cu atenţie la clasa politică, la compromisurile degradante acceptate tacit, la atacurile fără precedent asupra istoriei, a sănătăţii, a invăţămintului, a culturii, a fiinţei naţionale! Nu mai permiteţi ca istoria să fie spinzurată in pieţe publice de extremişti şi agitatori! Dacă un cetăţean rătăcit de turmă a indrăznit să-l spinzure pe Avram Iancu in piaţa publică a unui oraş, inchipuiţi-vă ce ură adăposteşte fiinţa sa! Astfel de fapte incită la ură naţională, fiind incălcată Constituţia, cu privire la caracterul naţional, unitar, suveran al statului romin i lege care nu se discută, nu se negociază. Rominii au iertat mereu, au fost toleranţi cu atrocităţile comise de iredentiştii maghiari pe teritoriul patriei. Amintiţi-vă de atrocităţile comise de aceştia in satele Ip, Albiţa şi Trăznea din Sălaj. Au fost ucise femeii insărcinate, preoţii au fost impuşcaţi şi arşi in tinda bisericii, bătrinii şi copiii au fost aruncaţi in foc de vii. Amintiţi-vă de roata lui Horia, Cloşca şi Crişan, şi, mai aproape, telerevoluţia din 1989, cind comandantul Poliţiei din Miercurea Ciuc a fost ucis in faţa copilului şi a soţiei. A uita aceste aspecte, inseamnă a falsifica realitatea. A ierta inseamnă iubire creştină. Pesemne, aceşti criminali nu cunoşteau indemnurile Mintuitorului: iUmblaţi in lumină ca să fiţi fii ai luminii!i. >>>>

Publicat în noutăţi. Comentarii închise la Maria Diana Popescu: „Naţional, unitar, suveran!“