~Arhiepiscopul Pimen se revoltă împotriva Occidentului apostat

Dupa Patriarh , si PIMEN al Bucovinei ii scrie lui Adomnitei: NU VREM LICEU FĂRĂ DUMNEZEU!

Domnule Ministru,

Educaţia religioasă constituie un aspect important al misiunii Bisericii Ortodoxe în viaţa neamului românesc. Reintroducerea religiei în şcoală a fost, mai întâi de toate, o reparaţie de ordin moral, o ieşire din umilirea impusă de regimul comunist tineretului unui popor profund religios. Situarea orei de religie în trunchiul comun al disciplinelor din învăţământul preuniversitar a dat naştere unor discuţii contradictorii. N-a fost deloc uşoară lupta Bisericii Ortodoxe Române, pentru a determina factorii de răspundere să accepte integrarea religiei în rândul celorlalte discipline predate în învăţământul primar, gimnazial şi liceal, iar acum oameni de rea încearcă din nou excluderea ei.

Prin predarea religiei în şcoală elevul – cetăţeanul de mâine al ţării – dobândeşte cunoştinţe şi deprinderi de comportare morală. Fără cunoştinţele religioase nu se pot înţelege, preţui şi păstra valorile culturii noastre, care au rădăcini religios-creştine. În mod concret este vorba despre valorile de patrimoniu create şi păstrate pe pământul Bucovinei şi pe întreg cuprinsul ţării noastre.

Pentru mai marii Uniunii Europene nu valorează nimic nici creştinismul, cu rădăcinile culturii sale europene, şi chiar nici Dumnezeu, al cărui nume au refuzat să-L înscrie în Constituţia Uniunii Europene, aşa cum au făcut-o cândva şi cei din Uniunea Sovietică.

Domnia Voastră, Domnule Ministru, exprimându-vă că religia e mai mult ca o poveste, ca un mit care se spune unui copil mic, jucaţi silit, ca să nu zicem inconştient, aşa cum vă cântă cei înhămaţi la carul globalizării, care are ca scop printre altele şi excluderea icoanei şi a religiei din şcoală.

Trebuie să se ştie că Biserica lui Hristos este şi Biserica neamului nostru românesc, neam care a supravieţuit tăvălugului sovietic ateu şi va supravieţui şi UE-ului apostat.

Dumnezeu ne-a încredinţat de dăinuirea credinţei noastre prin cuvintele Fiului Său, Domnul Iisus Hristos, care a spus: „nici porţile iadului nu vor birui Biserica Mea” (Matei 16,18).

†PIMEN,

Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

Domniei Sale,

Domnului Ministru Cristian Adomniţei,

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Bucureşti

Pentru mentinerea Religiei in Scoli a fost creată o petiţie care poate fi votată on line – pe net – la adresa: http://www.petitiononline.com/PRCDOLL/